Sunday, October 9, 2016

Kaasaegsed geopoliitilised väljakutsed ja Vladimir Putini vaimne missioon


Kõigepealt teen midagi sellist, mida varem pole oma blogi raames teinud. Tõlgin lihtsalt ära ühe teksti.

--------------

2016.a 7.oktoobril korraldavad „Modelleerimise ja strateegilise arengu keskus“ koostöös Rahvusvahelise diplomaatilise klubiga „Heanaaberlus“ ja Bahreini kuningriigi saatkonnaga Moskvas Rahvusvahelise ümarlaua, millele kutsutakse sõltumatute riikide esindajaid, arutamaks järgmist teemat: „Kaasaegsed geopoliitilised väljakutsed ja Vladimir Putini vaimne missioon“

AJALOOLINE KONTEKST.

Venemaa president Vladimir Putin esineb kõikvõimalikel rahvusvahelistel kohtumistel terve rea süsteemsete algatustega, mis on suunatud riikidevahelise reaalse konstruktiivse koostöö saavutamisele. Kõigi tema esinemiste peamotiiviks on rahu saavutamine, taoliste riikidevaheliste suhete saavutamine, mis põhineks koostööl, austusel, vastastikusel mõistmisel. Jutt pole ainult rahu saavutamisest Lähis-Idas, aga ka paljudes teistes maailma regioonides. Peale selle rõhutas Vladimir Putin ühes oma kõnedest, et inimkonna tuleviku tsivilisatsioon – see on õigluse, mitte ekspluateerimise tsivilisatsioon. Praegu toodavad tsivilisatsiooni ideoloogilised dominandid vägivalda, tugevama õigust „demokraatia ekspordi“ ettekäändel, maailma valitseb ahnuse, kasumi, ekspluateerimise vaim. Kaasaegne ajalugu ja kaasaegne ühiskond ootab maailmaliidrite ilmumist, kes oleks võimelised näitama inimkonnale uut arenguteed – õigluse, humanismi, vastastikuse austamise, sõpruse ja armastuse teed. Taoliste liidrite ilmumise kuulutaja on kahtlemata Vladimir Putini isiksus. Kodusõdade ja konfliktide tingimustes on nii regionaalsed suurriigid kui ka iseseisva tsivilsatsioonilise arengu erisusi pärandiks saanud ajaloolised moodustised – kes pretendeerivad sellele et mitte olla lihtsalt gepoliitiliste manipulatsioonide objektid, vaid jääda rahvusvaheliste suhete sõltumatuteks subjektideks – need riigid seisavad silmitsi vajadusega konsolideeruda, seismaks oma suveräänsuse, kultuurilise omanäolisuse, ajaloolise olemasolu eest. Vladimir Putin esineb täna rahuvalvuri ja õigluse lootuse hoidja rollis. Venemaa presidendi ja tema välispoliitilise kursi sihid ja eesmärgid – need on tugevdada rahu ja luua sõbralikud suhted kõikide riikide vahel, tema missioonil on kõiksuslik olemus.

Mõningad riigid soovivad täna juurutada oma reegleid ja „demokraatiat“ iseseisvate riikide poliitikasse, arvestamata seejuures nende maade traditsioone ja rahvuslikke iseärasusi. Selline mõjutustegevus lõhub organiseeritud, stabiilseid riike, toob endaga anarhiat ja terrorismi ning tulemusena laieneb see lagunemine ka teistele riikidele ja maadele. Justnimelt sel moel – sarnaste stsenaariumite alusel – toimus see Liibüas, Iraagis, Afganistanis. Hiiglaslikud inimkaotused, süütute inimeste muserdatud saatused, võõraste reeglite siirdamine ühiskondlikku ellu – kõik see on väljast pealesurutud, kasuahnetest motiividest ja ambitsioonidest kannustatud geopoliitiliste projektide tulemus. Kõik vastutustundlikud, endale toimuva hävitavatest tagajärgedest aru andvad regionaalsed suurriigid peavad hegemooniapoliitikale vastu seadma ühtse mudeli, mis tasakaalustaks regioonis rahvuslikke huve, väldiks ja ületaks vastasseise, pakuks ühiseid arenguprojekte ja perspektiivis viiks ühtse kollektiivse julgeolekusüsteemini.

Foorumi „Kaasagsed geopoliitilised väljakutsed ja Vladimir Putini vaimne missioon“ korraldamine on vajalik, hindamaks olukorda sõltumatutes riikides ja mõistmaks Venemaa Presidendi positsiooni ja tegusid. Foorumile on kutsutud tuntud politoloogid – Mihail Leontjev, Maksim Ševtšenko, Anatoli Vasserman, Sergei Markov, Stanislav Belkovski; analüütikud, publitsistid, Riigiduuma ja Moskva Duuma saadikud, Föderatsiooninõukogu esindajad, tuntud ühiskonnateadlased, erinevate riikide saadikud. Ettekannetega esinevad ka tuntud vene astroloogid Pavel Globa ja Aleksandr Zarajev.

Peale selle planeeritakse Rahvusvahelise Foorumi ajal korraldada fotonäitus Venemaast, tuntud vene kunstniku Aleksandr Aleksandrovitš Šilovi maalinäitus, aga ühtlasi ka esitleda unikaalseid kleite, millel on kujutatud Venemaad ja selle presidenti (disainer Mona Almansouri, AÜE).


--------------

Teiseks soovitan vaadata seda lühikest klipikest, kus on näha braavo-hüüete saatel inglitiivulise Vladimir Putini ilmumine publiku ette. Kleidil. Modelli seljas, kes on ehitud tsarinna-väärilise krooniga.

--------------

Kolmandaks - ega te juhuslikult ei tea, millal Venemaal minnakse taas üle monarhiale?

No comments:

Post a Comment