Sunday, March 28, 2010

Eesti julgeolekupoliitika uuest alusdokumendist

Kuna BNS sai eelmine kord pisut kurjaks, et kogu uudisteksti üles panin, siis seekord panen ainult minu sõnadest tehtud osa:
---------
Politoloog Karmo Tüüri hinnangul on Eesti julgeolekupoliitika aluste
raamdokumendi uue versiooni suuremiad muutusi suhtumine Venemaasse,
pidades naaberriiki ohu allikaks.

Tartu ülikooli politoloog Karmo Tüür ütles BNS-ile, et uus
julgeolukupoliitika aluste dokument sisaldab praegu kehtivaga võrreldes
sama mahu juures märgatavalt rohkem märksõnu. "Uus dokument on laiem ja
tuumakam, koostajad on saavutanud kaks vastandlikku asja," sõnas ta.

Ta märkis, et rõhuasetused ja üldhinnangud on ka uues dokumendis samad,
mis kuue aasta eest vastu võetud julgeolekupoliitika alustes.

Ka tõi ta esile, et võrreldes praegu dokumendiga on uude versiooni
tugevalt sisse toodud välispoliitiline mõõde. Seega sarnaneb uus
versioon rohkem Soome analoogse dokumendiga, mis käistleb julgeoleku
ja välispoliitika aluseid.

Tüüri hinnangul on uues dokumendis saavutatud väga hea efekt läbi
teksti parema struktureerimise, mistõttu tõusevad teemad paremini
esile. Ta tõi näiteks, et paljud teemad, nagu rahva tervis või
küberjulgeolek olid mainitud ka eelmises dokumendis, kuid need
polnud nii selgelt esile toodud.

Dokument näeb julgeoleku tagamisel senisest suurema rolli ette
kodanikeühendustele.

Tüür märkis, et uus dokument on küll "kaldu välispoliitika suunas",
kuid samas on see ka "sisepoliitika suunas kaldu". "Piltlikult
öeldes on uue dokumendi sees ka teine dokument, mis on palju
suurem kui välimine," sõnas Tüür.

Ühe suurema muutusena tõi Tüür välja suhtumise Venemaasse. "Kui
2004. aasta dokumendis oli Venemaad mainitud poolpositiivses
kontekstis, siis nüüd räägitakse sellest, et Venemaa on valmis
kasutama suurriikliku staatuse taastamiseks sõjalist jõudu ja
energeetikat," märkis ta.

"Erinevalt vanast versioonist peetakse Venemaad uues dokumendis
sõjalise ohu allikaks," märkis politoloog. Ta lisas, et taoline
muudatus on sarnane Venemaa enda enda analoogses dokumendis
toimunud muudatusega - ka Venemaa uues julgeolekudoktriinis
nimetatakse esimest korda NATO-t sõjalise ohu allikaks.
--------------------


täisteksti leiab aga PM portaalist.


Thursday, March 25, 2010

Mistrali müügist


kui ma juba oma kirjatükke ja muid esinemisi üles riputan, siis olgu ka üks BNS'le antud kommentaar:
------

Venemaa tahab Mistralit ainult koos täisvarustusega
13:00, 25. märts 2010
NB! Täiendatud alates 4. lõigust.

MOSKVA, 25. märts, BNS - Venemaa kindralstaabi ülema Nikolai Makarovi sõnul tuleb
Prantsusmaalt helikopterikandja Mistral ost kõne alla ainult koos täisvarustusega.

"Kui Mistrali osas tehakse lõplik otsus, siis me ostame selle laeva ainult koos
täisvarustusega - koos kõigi juhtimis- ja navigeerimisseadmete ja relvastusega,"
ütles kindral Makarov usutluses ajalehele Rossiskaja Gazeta - Nedelja.

"Ainsaks erandiks on helikopterid. Need on meie omad. Kõik muu peab olema täielikult
tehtud nende standardite järgi," ütles Makarov.

Eesti kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles, et ministeerium ei soovi
kommenteerida tehingut, mida ei ole veel toimunud.

Tartu ülikooli politoloog Karmo Tüür ütles BNS-ile, et uute kasvavate nõudmistega
testib Venemaa, kui kaugele on Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy isiklikult
valmis minema, et tõestada oma poliitilist mõjuvõimu ning tuua oma riigile
majanduslikku kasu.

“Sarkozy tahab ülejäänud Euroopale tõestada, et vaid tema oskab Venemaaga asju ajada
ja teised ei oska,” sõnas Tüür.

Ta lisas, et erimeelsuste õhutamine NATO-s on selle tehingu “lisakiht pirukal”.

Tüür märkis, et Venemaa on üritanud Euroopast tehnoloogiat hankida alates Peeter I
aegadest, ning näiteks enne II Maailmasõda tehti selleks koostööd Itaalia ja
Saksamaaga. “Venemaal ei ole tehinguga midagi kaotada, sest kui tehing ka
ebaõnnestub, saab seda siseriiklikult näidata oma võiduna – me otsustasime anda tööd
omadele,” ütles ta.Kui esialgu soovis Venemaa osta ühe Mistrali ilma varustuseta, siis tänavu
veebruaris teatas Prantsusmaa kaitseministeeriumi esindaja, et Venemaa soovib osta
neli sõjalaeva.

Võimalik tehing on tekitanud muret mõnedes naaberriikides, eriti Gruusias ja ka
Balti riikides.

Mistral võib rannikuvetes ankrusse heita ning väed maale saata, seda võimekust
Venemaal praegu napib. Vene mereväe juht ütles eelmisel aastal, et Mistrali-tüüpi
laev võimaldanuks Vene mereväel astuda Vene-Gruusia sõja ajal märksa tõhusamaid
samme. Tema sõnul vajanuks Prantsuse laev vaid 40 minutit, et teha seda, milleks
Venemaa Musta mere laevastiku laevadel kulus 26 tundi.

Samuti saab Mistral pardale võtta umbes 16 helikopterit.


Baltic News ServiceSunday, March 21, 2010

Разбор полётов:

21.märtsil kõlas eetris saade valimistest. Täpsemalt kolmest hiljutimöödunust valimisvoorust: Venemaal, Prantsusmaal ja Iraagis. Venemaal toimusid 14.märtsil kohalikud valimised.

Venemaa viimase aja mängureeglite järgi on kõikvõimalikud valimised koondatud kahel päevale aastas - märtsis ja oktoobris. Eks ta niimoodi ole mõistlik küll, varem toimusid igal nädalavahetusel kuskil mingid valimised ning see nüristas kodanike tähelepanu ja viis alla valmisoleku minna urnide juurde. Seekord toimus terve pilv eri tasemega kohalikke valimisi. Mina olen ammu võtnud endale kohustuseks jälgida täpsemalt Pihkva oblastis toimuvat (kuna kogu Venemaad haarata on raske ja üks regioon toimib pisikese mudelina). Üldistus - võimupartei säilitas dominandi, kuid lubas pildile jääda ka teistel.


Prantsusmaal toimusid samuti koahlikud valimised. Sealsed mängureeglid määratlevad, et valimised loetakse toimunuks, kui mõni partei/liit saab enam kui pool häältest. Vastasel juhul tuleb teine voor - nii ka läheb absoluutses enamikus kubermangudes. Presidendimeelne koalitsioon lubas saada enamuse kohtadest, kuid seda ei juhtunud. Ehkki ta sai keskeltläbi rohkem hääli kui teisel kohale jäänud vasakpoolsed, pole valitseval koalitsioonil kuigivõrd lootust teises tuuris endale täiendavaid liitlasi leida. Seega võib öelda, et vahetulemuse järgi liigub Prantsusmaa kohalikul tasandil vasakule ning see võib olla tõsine märk järgmisteks valimisteks 2012.aastal.

Iraagis aga toimusid parlamendivalimised. Nende valimiste mängureeglid muutuvad pidevalt, kasvõi seetõttu et esinduskogu suurus sõltub elanikkonna suurusest. Suhteliselt kõrge valimisaktiivsus (62% Iraagis vs 48% Prantsusmaal) on võib-olla seletatav sellega, et ameeriklased on lubanud - toimiva parlamendi/võimu tekkimise korral maalt lahkuda.

Lobisemas, nagu ikka jevgenia garanža, harri tiido ja karmo tüür. kuulda saab arhiivist.

Wednesday, March 17, 2010

Разбор полётов: Balkani puzle

Jälle unus õigel ajal üles riputamast. 7.märtsi eetris olnud saates kõnelesime Balkanist.

Tavapäraselt tõmmatakse mõtteline võrdussmärk Balkani ja (endise) Jugoslaavia vahel. Tegelikult kuulub siia enam kui kümme riiki, mis on omavahel üsnagi erinevad. Kui palju neid riike on - seda on keeruline öelda. Seda mitmel põhjusel - alates määratlusest (Kreeka kuulub sinna kindlasti, aga kas nt Rumeenia või Moldaavia?) kuni riigiehitamise protsessi mittelõpetatusest (suhteliselt suure tõenäosusega läheb veel vähemalt üks sealne riik varsti lõhki).

Peale sisemiste jõudude mõjutavad Balkani probleeme (et mitte öelda balkaniseermist) ka välised jõud, alates suurtest klubidest (EL ja NATO) kuni kohalike koostööformaatideni ja suisa regiooniväliste riikideni (nt VF "slaavi vendluse" raames).

Aga kõigest sellest kuulete siit.

Friday, March 5, 2010

Diplomaatiline ping-pong

Diplomaatia meenutab mõnes mõttes ping-pongi ehk lauatennist. Üks pool saadab palli lendu ning teine pool peab reageerima. Teravale servile võib vastata vindiga, jõulisele surumisele võrku riivava hiiliva pallinguga. Võib ka lasta teisel poolel ise oma löögiga end välja mängida. Kuid reageerima peab. Aktiivselt või passiivselt. Reeglid on sellised.

Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahetati hiljuti jällegi diplomaatilisi pallinguid. Mõnikord saadetakse noote, teinekord – nagu tänapäeval kombeks öelda – message’id. Seekord põrgatati inimesi.

Esimesele pilgul on kõik lihtne. Eesti keeldus vastu võtmast Venemaa diplomaati, uut Narva peakonsulit. Venemaa teatas selle peale, et Eesti peakonsul Peterburis peab lahkuma. Eesti pool avaldas protesti, Venemaa imestust protesti üle. Ja olekski justkui kõik.

Kirjutamata reeglid
Kuid rahvusvahelistes suhetes üldiselt ja diplomaatias kitsamalt ei käi asjad üldsegi mitte lihtsalt. Igal liigutusel on oma eel- ja järellugu. Peale selle määravad mängu paljud (enamasti mittekirjutatud) reeglid, millest üle astumist peetakse halvaks tooniks.

Üks peamisi reegleid on võrdväärsus. Diplomaatias jälgitakse pariteetsust, subordinatsiooni ja kõiki neid teisi keerulisi võõrsõnu väga piinliku täpsusega. Antud juhul on asi pisut nihkes.

Narva eelmise peakonsuli ametiaeg sai läbi ning Venemaa välisministeerium pidi esitama uue kandidaadi. Eesti pool pidi sellega kas nõustuma või mitte. Otsustati mitte nõustuda. Venemaa poolel on loomulikult õigus avaldada imestust, pahandada või mis iganes, kuid heakskiit või tagasilükkamine on vastuvõtva poole suveräänne õigus.

Vastusammuna – kuna reaktsioon peab järgnema – oleks Venemaa võinud mitte lasta sisse järgmist ametisse määratavat Eesti diplomaati. See oleks olnud tavakohane ja mõistetav. Kuid Moskva otsustas välja saata juba heaks kiidetud ja ametisse asunud Eesti esindaja. See aga ei ole võrdväärne samm.

Tit-for-tat
Asi on seda veidram, et siiani on Venemaa ja Eesti analoogsetes olukordades järginud analoogsetel juhtudel vana hea tit-for-tat reeglit ehk siis võrdväärsete sammude poliitikat. Viimase näitena tuleb meelde Ivi Eenmaa Moskvasse mitte-lubamine. Tõsi küll, see on pigem spekulatsioon kui fakt, sest tavaliselt taolisi mitte-lubamisi suure kella külge ei panda ning loomulikult ka avalikult ei põhjendata.

Samamoodi ei põhjenda keegi ka avalikult, mis oli Narva peakonsuli kandidaadi nimi või mis põhjusel see tagasi lükati. Sahistatud on võimalikku seotust luurega. Ning võib arvata, et tegu pole mitte kahtlusega, vaid küllap on kõnealune kodanik varem ka vahele jäänud. Kuid taaskord – seda infot ei saa keegi ei avalikult kinnitada ega ametlikult ümber lükata. Ning üldse – andku mulle andeks nii diplomaadid kui luurajad – nende kahe ameti erinevus on tihtipeale üsna mõtteline. Oma algselt olemuselt olidki diplomaadid ja saadikud nendeks, kes pidid sihtriigis infot korjama ja oma koduriigi sõnumit levitama. Küsimus on vaid mõlema ülesande teostamise vahendites, legaalsuses ja tegevuse … no ütleme innukuses.

Teisest küljest aga pole midagi uut siin päikese all. Eesti ja Venemaa on omavahel varemgi diplomaate välja saatnud, viimati 2004.aastal. Venemaa esindajaid on välja kupatatud mujaltki – nii tuleb ainuüksi 2009.aastal meelde vähemalt kolm juhtumit: maikuus NATOst, juulis Ukrainast ning oktoobris Tšehhist. Ning pole ka Venemaa siinkohal mingi erand maailmapraktikas. Selsamal 2009.aastal juhtus sarnaseid intsidente Venezuela ja Iisraeli, Ecuadori ja USA, Togo ja Prantsusmaa vahel jne.

Laiem taust
Paraku lisandub sellisele nö tavapärasele diplomaatilisele praktikale ehk ühekordsele vahejuhtumile ka laiem taust. Viimased uudised Vene-Eesti suhetest pole aga kuigi roosilised. Enne Narva vahejuhtumit oli Pihkva. Eesti esindus Pihkvas soovis tähistada Vabariigi aastapäeva ning teha seda tavakohaselt ühes sealses esinduslikumas kohas ehk Pihkva Kremlis. Vastuvõtt oli määratud 26.veebruarile. Paraku teatati Pihkva võimude poolt justnimelt pidupäeval ehk 24.veebruaril, et kõnealune ruum on juba hõivatud.

Jah tõepoolest, 26.veebruaril avati samas saalis kultusliku staatusega 6.roodu mälestusnäitus (tegu on Tšetšeenias 200o.a. hukkunud sõjaväelastega). Kuid Eesti pool oli ruumi broneerinud juba kuu varem ja selle eest rahagi maksnud.

Kriitilisemad hindajad võivad üldisse pilti lisada veel selle, et Venemaa otsustas paigutada Eesti piiride lähedusse Iskander-tüüpi raketid. Irvhambad vastata, et aga Eesti poolel püstitati piiri lähistele lumest tank.

Alati ei pea vastama
Nii ehk teisiti, kõik see kokku moodustab teatud mustri. Viimasel ajal on sellesse niigi keerulisse mustrisse hakanud kahetsusväärselt lisanduma tumedaid toone.

Mis saab olema aga järellugu? Eks näis. Lähiajal peaks ametisse asuma Venemaa uus saadik. Vaevalt et sellega algab uus ajastu. Diplomaatiliste läbimurrete ja nö suurte hüpete sisse uskumine oleks liialt naiivne.

Kuid lõpetuseks lubage mul tagasi tulla võrdluse juurde ping-pongiga. Kui selles mängus on võitja üsna selge ja mäng saab lõpeb sõbraliku käepigistusega, siis diplomaatias pole võit kunagi nii selge ja mäng ei lõpe iial. Ning mõnikord on targem jätta teravalt sinu lauapoolele surutud löögile vastamata.

Karmo Tüür
3.03.2010

-------------

lugu ilmus 5.märts 2010 DzD numbris

Thursday, March 4, 2010

Transdniestria reisikiri


Ka see lugu on nüüdseks ilmunud. Ikka kultuurilehes Kes-Kus. Veebruarikuises numbris. Aga täispika originaali leiate siit.

Hääd lugemist!