Friday, June 28, 2013

37. Venemaa veerandtund: õigeusu kiriku roll Venemaal


37. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (17.06.2013).

Teemaks õigeusu kiriku roll Venemaal. Venemaa on ühest küljest multireligioosne riik, kuid teisalt on Venemaa õigeusu kirikul juhtiv roll. Missugune see roll on, kuidas näeb see riigi ja kiriku suhe välja võrreldes teiste riikidega, kas Pussy Rioti juhtum aitab sellele mingit valgust heita?


Vestlemas Karmo Tüür ja Alar Kilp , võrdleva poliitika lektor Tartu ülikooli riigiteaduste instituudis.


Salvestise pikkus 14:41, faili suurus ca 14 Mb. Saade eesti keeles

Kuulda saab ABVKeskuse taskuhäälingu lehel nr 37 all. 

Monday, June 10, 2013

35. Venemaa veerandtund: alkoholi tarbimine Siberis


Aimar  Ventsel36. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (10.06.2013)Teemaks alkoholi tarbimine Siberis. Ootamatuvõitu teemapüstitus sai tõuke Tartus hiljuti toimunud konverentsist, milles räägiti selle nähtuse moraalsetest, religioossetest ja isegi mälupoliitilistest aspektidest.

Vestlemas Karmo Tüür ja Aimar Ventsel, etnoloogiadoktor ja Jakuuti-uurija.

Salvestise pikkus 15:42, faili suurus ca 15 Mb. Saade eesti keeles

Saade kuulda ABVKeskuse taskuhäälingu lehel nr.36 all

Monday, June 3, 2013

Läti valimised kui matrjoška


File:Matryoshka Russian politicians.jpgLätis äsja möödunud kohalikud valimised meenutavad omal veidral moel matrjoškat – seda kuulsat vene nukku, kus välise kesta sees peitub teine, kolmas jne.

Ametlikult ja nähtavalt toimunud valimised räägivad mõnevõrra kiretult ja samas vasturääkivalt madalast valimisaktiivsusest ning tugevatest pingetest. Valimas käis umbes pool hääleõiguslikest, kõrgeim oli see näitaja Riias (u 60%) ja madalaim maapiirkondades (u 40%). Milles siis peitus see pinge?


Asi selles, et Läti partei-poliitiline süsteem erineb Eesti omast üsna tugevalt. Lätis on edukaks osutunud nö vähemusparteid ja tegutsevad ka regionaalsed parteid – kumbagi nähtust Eestis pole. Riias, kus elab umbes pool Läti elanikkonnast, on seljad kokku pannud venekeelse elanikkonna seas populaarne linnapea Nil Ušakov (esimene etniline venelane sel kohal) ja pealinna-partei „Au teenida Riiat,“ võites sellise tandemina veenvalt (praegustel andmetel 58%).

Siia aga lisandub teine erinevus Eestist – nimelt pole Lätis mittekodanikel õigust osaleda ka kohalikel valimistel. Ja see ongi võimaldanud sootuks kummalise olukorra tekkimist, kus Läti ametlikust poliitilisest elust eemale jäetud inimesed on tahtlikult või tahtmatult jäänud „Venemaa kaasmaalaste“ rolli.

Nende kaasmaalaste ühendus käivitaski tõeliselt kummalise nähtuse, mida võiks tinglikult nimetada varivalimisteks variparlamenti. Või nagu nad ise seda nimetavad „Esindamatute parlament.“ Kuna tegemist on ametlikult mitte-eksisteeriva ühendusega, siis üritavad nad pärisvalimistega samal ajal korraldada oma valimisi. Ning kuna pole, keda saaks selle eest vastutusele võtta, lubasid nad endale ka rahumeeli kampaania korraldamist siis kui ametlikult pidi saabuma „vaikuse päev“.

Iseloomulik on see, et kui jälgida Läti viimatisi valimisi läbi Venemaa meedia (sh peamine riiklik leht Rossiiskaja Gazeta), siis räägitakse ametlikest valimistest pisut nina kirtsutades (et kuidas on suur osa kohalikest elanikest valimisõigusest ilma jäetud), varivalimistest aga toetavalt (kirjutades nt „neofašistide“ kartusest seeläbi ettevalmistatava riigipöörde suhtes).

Millised iganes poleks ametlikud valimistulemused, on kolmanda matrjoškakihina koorumas huvitav küsimus. Aga mida teeb see variparlament ja selle taga seisev seltskond peale varivalimiste lõppu? Missugused on nende tegelikud ambitsioonid ja võimekused? Kuna varivalimiste lõpp on alles 11.juunil, siis pole seni tulemused teada. Riigipöördest Lätis pole ilmselt mõtet tõsiselt rääkida. Aga tõsiselt jälgida protsessi maksab kindlasti.

-----
loo tellis BNS, ilmunud seni DELFIS
------
pilt siit