Selleks, et mõelda, kuidas kaitsta ennast, peame mõtlema, kuidas kaitsta Ukrainat, Kasahstani ja Lätit.