Thursday, April 29, 2021

Venemaa sõbrad ja vaenlased

Olen Venemaa sõpradest ja vaenlastest nii palju aastaid ja kordi kirjutanud (aluseks ikka Levada iga-aastased küsitlused, et markeerin seekord vaid mõned punktid:

1- taustaks: enamik venemaalasi ei käi välismaal. Isegi teoreetiliselt on see võimalus vaid u 18% ehk neil kellel on välispass. Seega enamik arvamusest välismaailma kohta kujuneb läbi telepildi, mis on keskmise venemaalase jaoks peamine infoallikas (u 80%). Telekanalid on aga absoluutses enamuses riigi kontrolli all. Seetõttu väidavad Venemaa kriitilisemad analüütikud, et tegelikult mõõdetakse mitte avalikku arvamust, vaid telepildi peegeldust. Ja mõõtmise andmeid avaldatakse vaid kontrolli all ja teleka jaoks. Ehk siis telekas mõõdab telekat.

2- sõpradest: oma sõprade osas ollakse veidi järjekindlamad kui vaenlaste suhtes, hinnang viimaste osas on väga konjunktuurne. Sõpradena tajutakse sisuliselt ja püsivalt ainult kahte: Valgevenet ja Kazahstani. Hetkel teisele kohale tõusnud Hiina on olnud ka kaugel allpool. Peale neid kolme tuleb tükk tühja maad ning alles siis tulevad nt Armeenia ja Aserbaidžaan, keda paljud tajuvad ühtlasi ka vaenlastena

3- vaenlastest: hetkel on vaenlane nr.1 USA, kuid seda auväärset tiitlit on hoidnud ka Gruusia (2009.a) ja Eesti (2007.a). Vaenlastena jätkavad 2.kohal Ukraina ja 3.kohal Suurbritannia. Eesti on hetkel 9.kohal

Kuna vastavat uuringut viib Levada keskus läbi tavaliselt sügisel, siis saab olema huvitav näha, kas ja kuivõrd määrab seekord teleka-poolne sisend (ebasõbralike riikide nimekiri) riigi kontrolli all avaldatut ehk teleka jaoks tehtud väljundit (küsitlustulemusi).

Wednesday, April 28, 2021

Asümmeetriast kahele kanalile

Eilne FB-postitus põrkas kõigepealt Delfisse, kus see pealkirjastati nagu ikka delfilikult / intrigeerivalt, mille tõttu sain süüdistusi venemeelsuses :)

Seejärel rääkisin asjast põgusalt ka intervjuus Läti TV'le, millest tegin ka siinse tõmmis
---
lisan siia ka algse postituse
---
Asümmeetria. Võtmesõna on asümmeetria

Venemaa on ammu rääkinud oma võimalikest asümmeetrilistest vastustest. Praegune nimekirja-koostamine on suurepärane näide selle võtte kasutamisest avalikult (võimalikest muudest kasutuskordadest rääkimine viiks meid teemast kõrvale).

Sümmeetriline vastus oleks tavapärane diplomaatiline praktika, nn tit-for-tat taktika: teie saadate välja meie saadiku, meie saadame teie oma.

Nüüd aga lisatakse sellele asümmeetriline kiht: kandmine ebasõbraline riikide nimekirja, mis toob kaasa mingid komplikatsioonid (nt teadaolev piirang kohapealt tööjõu värbamisele)

Tuleb tunnistada, et see on selles mõttes nutikas samm, et kasutatakse ära nö vaenlase energiat ja/või eelsoodumust.

Energia kasutamise all pean silmas vastutuse asetamist vastaspoole õlgadele. meie lugu algab sellest, et Venemaa korraldas käki ja meie vastame saadikute (solidaarse) väljasaatmisega. Venemaa asümmeetrilise vastuse loogikas on loo alguspunktiks "põhjendamatu" väljasaatmine ning Venemaa "on lihtsalt sunnitud reageerima".

Eelsoodumuse all pean silmas seda, et meie nn kollektiivse Läänena kultiveerime mõnuga sisutühja väidet "erilisest, ettearvamatust ja müstilisest Venemaast". Venemaa kasutab seda nüüd mõnuga ära, kasutades meie enda müüdi poolt pakutud õigustust: "Ah et mina peaks olema hull ja ennustamatu? Aga siis sööge nüüd seda, mis te selle peale ütlete?"

Friday, April 23, 2021

Venemaast kolmele kanalile


Venemaa Föderatsiooni presidendi iga-aastased kõned tõmbavad endale tähelepanu, nii ka seekord.

Raadio 4 tahtis alustuseks teada, et mis rolli täidab selline kõneakt üleüldse ja kas sellele on mingit analoogi ka Eestis.

TV3 küsimused puudutasid rohkem väikest, aga seda ähvardavamat osa kõnest, mis oli suunatud välismaailma ähvardamisele.

Vikerraadios sai aga hoopiski räägitud samal päeval toimunud meeleavaldustest Venemaal, milledel üks keskseid loosungeid oli vabaduse nõudmine Aleksei Naval'nõile.

Wednesday, April 21, 2021

Putin: hea võlur ja kuri politseinik ühekorraga

Tund ja kakskümmend minutit kestnud pöördumisest täitis enamiku ajast Vladimir Putin hea võluri rolli, rääkides üha suuremast ja laialdasemast toetusest oma kodanikele. Otsesed ja ühekordsed rahalised väljamaksed lastega peredele ühelt poolt ja pikaajaliste arenguvõimaluste loomine haridussüsteemi kaudu teiselt poolt on vaid mõned märksõnad.

Hea telemarketingi reeglite kohaselt kostis iga paari minuti järel väljendid stiilis: „aga see pole veel kõik“ ja „lisaks sellele saate veel toda!“ Suveräänse riigina ja suveräänse rahatrükkalina on see kõik ühtlasi ka täiesti tehtav.

Suveräänsusest rääkides – kuna peamiseks teemaks oli muidugi korona-pandeemia, rõhutas Putin vajadust ja võimekust välja töötada nö ravimisuveräänsus, valmisoleks ka iga järgneva ja võimalik et hullemagi pandeemia korral kiirkorras välja töötada oma test- ja vaktsineerimisvõimekus.

Välisteemadele pühendas Putin viimased kümmekond karmi minutit, rääkides sellest, kuidas Venemaa on aidanud lahedada probleeme ... mõistagi rangelt rahvusvahelise õiguse raames.

Kõige kõlavamad ja karmimad sõnad kõlasid Valgevenes väidetavalt ärahoitud riigipöörde ja Aleksandr Lukašenka atendaadikatse – mille suhtes on nn kollektiivne Lääs valinud mahavaikimise tee. Samamoodi nagu seesama Lääs ei taha tunnistada, et Ukrainas toimus samamoodi relvastatud riigipööre.

Omamoodi punktina kurja politseiniku (või pigem otsusekindla gangsteri stiilis) kõlasid sõnad, et kui mõned riigid siiski plaanivad midagi Venemaa huvide vastast, siis kahetsevad nad nii, nagu ammu midagi kahetsenud pole. Ning sujuvalt läks üle oma riigi uute sõjaliste võimsuste kiitmisele.

Kokkuvõtvalt täitis Vlaimir Putin kogenud kõnemehena oma rolli suurepäraselt. Kõigepealt lohutas oma korona käes vaevelnud rahvast sellega, et kõik saab korda. Seejärel aga näitas rusikat kõigile neile, kes Shere Khani ja Tabagui (pahalased Mowgli raamtust) kombel midagi halba plaanivad.
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Tuesday, April 20, 2021

Milleks Venemaale Ukraina

Venemaa kuhjab oma piiridele vägesid. Jälle. Kõik märgid näitavad, nagu valmistuks Moskva taas rakendama sõjalist jõudu oma naabri vastu. Kui jätame isegi varasemad sündmused kõrvale, siis 2008.a Gruusia ja 2014.a Ukraina operatsioonid võiks ka lühema mäluga inimestel meeles olla.

Milles asi, miks Venemaa kõike seda taolise visaduse ja järjekindlusega teeb? Seletuskäike on mitmeid ning rumal oleks proovida kõike taandada ühele nimetajale. Seda saaks muidugi teha, kuid tulemus mõjuks punnitatuna. Päriselus ei toimu sellise mõõtkavaga sündmused kunagi ainult ühe asjaolu tõttu.

Samamoodi ei kasutata suure, administratiivselt kohmaka riigi masinavärki vaid ühe eesmärgi lahendamiseks. Noh umbes nii nagu ei panda tööle tervet ülikooli selleks, et koolitada vaid ühe eriala spetsialiste. Seega proovime vaadata toimuvat veidi kompleksemalt, kasutades vana head kolmikjaotust. Üritame leida toimuva ratsionaalseid seletuskäike kolmes plaanis: globaalne, regionaalne ja personaalne.

Globaalne

Globaalne seletuskäik – see kõlab nagu veidi suurushullusest ajendatuna? Aga siiski on see pädev lähenemine, sest vähemalt osades peades on tegemist globaalse vastasseisu ja/või konkurentsiga. Nendes peades on maailmas toimuv null-summa mängu küsimus. Et kui ühele poolele antakse, siis teisele poolele jääb ilmselgelt midagi vähem. Mõjuvõimu, ressursse, mida iganes.

Sellisest null-summa reeglistikust lähtub suur osa Venemaa praegusest tipp-eliidist. Umbes 70-aastaste meeste maailmavaateline kujunemine toimus NSVL tippaegadel. Jah, see riiklik moodustis oli küll juba kuhtuv, kuid siiski veel näiliselt maailma juhtivate jõudude hulgas. Täpsemalt kahe juhtiva jõu, bipolaarse maailma üks poolus.

Seejärel aga juhtus katastoof – see XX sajandi suurim geopoliitiline katasroof, mäletate küll. NSVL vajus omaenda jätkusuutmatuse all kokku. Kuid inimesed jäid ju alles. Need inimesed, kes hakkasid seda endist „normaalsust“ taga igatsema ja kaotust nn Külmas Sõjas pidama ebaõiglaseks.

Regionaalne

Need inimesed, kes on nüüdseks ennast Venemaa võimu külge ankurdanud, soovimata sellest lahkuda, üritavad taastoota toonast normaalsust ja näidata, et nad ei lepi kaotaja rolliga. Vastasseisus tookordse võitja ehk USA/NATO/Läänega, näevad nad teise poole edusammudes enda kaotuse rõhutamist, soola riputamist oma haavadele.

2008.a karistati Gruusiat tolle riigi püüdluste eest liikuda EL ja NATO poole. Gruusia jalge ette asetati Osseetia-nimeline reha, värviti punaseks ja kirjutati peale, et see on reha. Ning Gruusia allus provokatsoonile, hüppas kahe jalaga rehale – ei saanud seda lihtsalt tegemata jätta – ja sai oma haavad kätte. Venemaa tormas „kaitsma oma kaasmaalasi“ ning saavutas eesmärgi, enda meelest igati õigustatud ja ka rahvusvahelise üldsuse poolt tõrksalt, kuid siiski aktsepteeritud tulemuse – Gruusia killustamise, võimu vahetumise ja riigi tardumise kuhugi ida ja lääne vahele.

2014.a karistas Moskva Ukrainat analoogse katse eest. Kasutades ära Kiievis toimuvat vastasseisu, kuulutas Kreml selle „fašistlikuks riigipöördeks“ ning kaaperdas Krimmi. Rahvusvaheline üldsus vaatas seda kerge jahmatusega pealt ja ... noh ei aktsepteerinud, kuid kohe vastu ka ei hakanud.

Küll aga hakkas ootamatult vastu Ukraina ise, surudes ninapidi Donbassi põldude mutta Novorossija nimelise plaani. Nüüd on sellele vastuseisule tekkinud liitlasi, eelkõige on oluline üks vana konkurent nimega Türgi. Ankara on asunud üha aktiivsemalt toetama Ukrainat, olles ka üks kõige aktiivsemaid Krimmi kaaperdamise eitajaid – tõsi küll, mitte Ukraina, vaid oma huve silmas pidades.

Personaalne

See viimane ehk „personaalne“ mõõde võib tekitada õlakehitus. Peale jaotusi „globaalne“ ja „regionaalne“ oleks olnud loogiline näha pealkirja „kahepoolne“, mis keskenduks Kiievi-Moskva erisuhete arutlusele. Kuid leidsin, et antud juhul on asjakohasem tõsta kilbile justnimelt personaal-küsimus. Vladimir Putini personaalküsimus, sest hetkel on oluline just see, mis toimub end Venemaa ainumõeldavaks juhiks mõtleva inimese peas ja ümber.

Kuningat teeb õukond. See seltskond, kes on kas omakasu või millegi muu nimel valmis kaasa mängima seda mängu, et tsaaril on alati õigus ning „kui pole Putinit, pole ka Venemaad“. Justnimelt mängima seda mängu, sest päriselus on alati käinud kuninga mõjuvõimuga kauplemine ja lubatavuse nimel varastamine. Aga hetkel pole see oluline, vaid Putini peas toimiv väärtushinnangute süsteem, kus eksisteerivad „õiged“ ja „valed“ väärtused, millest viimaste kandjaid tuleb karistada.

Venemaa eliiti on alates I MS järgsetest aegadest tabanud süvenev kriminaliseerumine. Kiht kihi järel lõigati välja nö helgemaid, haritumaid ja isemõtlevamaid päid, asemele pandi end verega määrinud ja lojaalseid tegelasi, kes olid moel või teisel kokku puutunud vanglatega. See on pikk ja kurb lugu, kuid igatahes on oluline see, et vanglaeetika on muutunud osaks eliidi mõttemallidest. Selle kohaselt tuleb vastuhakkajaid karistada, tõestamaks enda õigust olla ülemus.

Kõik see kokku viib meid lohutu järeldusi – Venemaa lihtsalt peab Ukrainat karistama, kuna Ukraina preagune president on endale lisaks sarmile kasvatanud ka otsustusjulguse ning vaatab jälle Lääne poole. Edasine aga sõltub ülimalt palju Ukraina toetajaskonnast – kas me lepime Venemaa poolt pealesurutud mängureeglitega või mitte.
---
lugu ilmus siin
---
pilt võetud siit

Monday, April 19, 2021

Venemaa on lihtsalt sunnitud?

Puutusin hiljuti taas kokku mõttekäiguga, et „Venemaa on lihtsalt sunnitud reageerima niimoodi, tal pole valikuid“. Kuulasin, ohkasin ja püüdsin seletada, nii kuidas oskasin. Aga seejärel jäin mõtlema, et kuidas ja kuskohast sellised mõttekäigud meie heade kaaskodakondlaste peadesse tekivad? Ja mida me saame selle osas peale hakata?

Aga kõigest järgemööda. Väide kõlas niimoodi, et „Ukraina president võiks ikka tagasi tõmmata! Kui ta muudkui räägib NATO’sse astumisest, siis ei jää Venemaal midagi muud üle kui rünnata!“

Olen seda seletuskäiku 375 korda kasutanud, kuid kordan sellistes puhkudel ikka ja jälle. Venemaad pole võimalik provotseerida, kui ta ei taha provotseeruda. Venemaa valib väga täpselt olukordi, millele ta reageerib või mitte.

Valikuline suhtumine

Ah et soovite näiteid? Võtame nn vene kaasmaalste olukorra Balti riikides ja Kesk-Aasias. Esimeste olukorra üle kurtmine kuulub kohustuslike jutupunktide hulka igal võimalikul ja võimatul juhul, isegi kui jututeemaks on tegelikult kasvõi rahvusvaheline kaubandus vms. Teisel juhul pole kuulda aga poolt piiksugi, isegi kui vene kodanikud pandi nt Turkmeenias loobuma kas oma kodandsusest või kaduma riigist koos kogu vara kaotamisega.

Olukord venekeelse hariduse ja informatsiooni osas? Meil siin olla olukord kohutav ja suisa genotsiidi meenutav, ehkki on olemas nii venekeelne haridus kui meedia, mida peetakse ülal maksumaksjate kulul. Samas näiteks Saksamaale, kus elab miljoneid venelasi, ei esitata analoogseid pretensioone.

NATO laienemine kui ülim punane joon, üle mille ei tohi naabrid astuda? No ma ei tea, Norra on kogu aeg samas kohas ja NATO’s aegade algusest saadik. Poola ja isegi Balti riikide liitumise puhul alliansiga räägiti (ehk küll pika hambaga) siiski riikide-rahvaste enda õigusest otsustada oma liitumiste üle. Aga näe Gruusia ja Ukraina puhul seda õigust justkui pole.

Igapäevased topelt-standardid

Neid näiteid topeltstandarditest suhtumisest eri teemadesse ja riikidesse võiks tuua veel ja veel, aga põhiväide peaks olema selge. Ei ole olemas selliseid objektiivseid kriteeriumeid, mille puhul Venemaal „pole valikut ja ta peab ründama“. Küll on aga olemas subjektiivsed, ajas ja ruumis muutuvad suhtumised ja poliitikad.

Teisisõnu, mitte Venemaa naabrite üks või teine samm ei ole rünnete põhjuseks, vaid Kremli suva. Juhul kui kas Venemaa Föderatsiooni president isiklikult või nn kollektiivne Putin otsustab, et on paras aeg sekkuda kas kineetilise või nt infosõjana, siis seda ka tehakse. Muust pehmemast mõjutustegevusest rääkimata.

Tõele au andes, topelt-standardid pole ainult Kremlile omased, see on üleüldine fenomen, mille patust pole ilmselt puhas ükski inimene, riikidest rääkimata. Ikka on olemas meie ja nemad, head ja halvad, spioonid ja luurajad jne.

Informatsiooniline vastutegevus

Niisiis, tagasi loo alguspunkti juurde. Need mõttekäigud, mis on igapäevased ja loomulikud Venemaa tele-ekraanidel, on teinud pesa ka meie peades. Ja mida lähemal on järjekordne rünnak, seda valjemini kõmisevad informatsioonilise ettevalmistus-tule kanonaadid.

Esimene ja kõige loomulikum reaktsioon on „ära keelata ja kinni keerata“. Väidan, et tänapäevases maailmas pole lihtsate keelamistega midagi peale hakata, võides saavutada pigem vastupidise efekti. Ehk mäletavad mõned veel neid aegu, kui NSVL üritas segada igasuguse välise info sisse-imbumist ja missuguse himuga kuulati seetõttu noidsamu keelatud raadiojaamu? Isegi kõige suletumad riigid maailmas, kelle kogu tegevus seisnebki keelamises ja piiramises, ebaõnnestuvad selles.

Mida me siis saame teha? Ohata ja seletada. Või siis mitte ohata ja ikkagi seletada, tehes seda paremini ja veenvamalt. Ideid ei saa keelata, nende vastu saab teiste ideedega
---
lugu ilmus siin, samast on tehtud ka kuvatõmmis

Tuesday, April 13, 2021

Ukraina karistamine: uus vaatus

Ukraina karistamine sai alguse juba seitse aastat tagasi, kui Venemaa kaaperdas Krimmi ja alustas NovoRossija nimelist projekti. Tõsi küll, viimane kuhtus peatselt ning lõke jäi miilama vaid nn DNR/LNR nimelistes tulepesades.

Toonase karistusaktsiooni alguspunkt oli Kiievi allumatus Moskva soovidele, püüdlus liikuda Lääne poole. Vastavalt vanglakultuuri reeglitele pidi end järelvaatajaks pidav Moskva oma alluvat nahutama, vastasel juhul oleks riskinud renomee kaotusega.

Nüüdne karistusaktsioon (või vähemalt sellega ähvardamine) on laias laastus sama haiguse uus puhang. Ukraina praegune president räägib vajadusest liituda NATO'ga, peab sõjalise koostöö plaane Türgiga, saab toetusi USA'st ja mujalt.

Kõigest sellest sai räägitud EPL/Delfi Erisaates, mida saab järelkuulata siit. (samast tehtud ka kuvatõmmis)

Saturday, April 10, 2021

Liimets ja Lavrov: kahe kõne või kahekõne

Üks tegu, kaks tõlgendust. Üks telefonikõne kahe välisministri vahel, kaks pressiteadet. Kokku langevad vist küll ainult kolm asja - telefonikõne kuupäev ning kahe kõneleja nimed: Eva-Maria Liimets ja Sergei Lavrov (vastavalt siis EV ja VF välisministrid).

See on suurepärane õpikunäide välispoliitilisest retoorikast, stiilierinevustest ja seeläbi ka sõnumitest. Veelkord: toimus üks, kõne, mitte kaks. Kuid sellest tekkis kaks erinevat sõnumit, üks Eesti välisministeeriumi veebis, teine Venemaa Föderatsiooni omas.

Eesti tekst on pikk, detailne ja teemaderohke, mainides ligi tosinat teemat alates piirilepingust ja võitlusest inimkaubandusega, lõpetades raudteelepete ja Arktikaga. Jääb mulje, et toimus võrdväärsete partnerite vaheline pikem vestlus, mille käigus võrreldi jutupunkte. Mh Eesti pool räägib oma murest vene vägede kuhjumise pärast Ukraina piiri äärde, aga lõpetab positiivse, tulevikku vaatava teemaga.

Vene versioon on lühike ja tunduvalt karmim. Peetakse vajalikuks rõhutada nö alluvus-suhet: kõne toimus Eesti poole soovil ning Vene pool luges seejärel ette oma pretesioonid, mille kohaselt peab suhete normaliseerimiseks oma käitumist muutma: loobuma ühemõtteliselt territoriaalsetest pretensioonidest ning tegelema oma siseprobleemide lahendamisega (massiline kodakondsusetus, vene keele ja kaasmaalaste staatus, ajaloo võltsimine).

Sõnumite sisu seega: Eesti pool räägib võrdpartnerluse keeles, mainib murekohti ja pakub perspektiive; Vene pool räägib alluvus-suhtest, noomib nooremat partnerit ja käsib korralikult käituda.

Kahe kõne pole veel kahekõne.
---
pilt võetud VF välisministeeriumi vastavalt lehelt

Tuesday, April 6, 2021

Vene vägede kuhjumisest Ukraina suunal

- vägede/tehnika kuhjamine on fakt, mitte viide mingitele udustele "allikatele"

- sellega tahetakse avaldada survet Ukrainale (et too oleks leplikum nt Krimmi veevarustuse küsimuses), aga eelkõige on siiski osaga suuremast mängust läänega (vähendamaks /uute/ sanktsioonide survet)

- olukord meenutab 2008.a Osseetia operatsiooni eelset olukorda, kus luuakse võimalus vajadusel kiireks sissetungiks "oma kodanike kaitse" ettekäändel, kas see aga realiseerub, pole teada
---
Uudislõiku saab järelvaadata siit, samast tehtud ka kuvatõmmis