Thursday, December 27, 2007

Venemaa aastal 2007

Lõppeva aasta kokkuvõtteartiklit Venemaast kirjutada on ülimalt lihtne. Putinist sai aasta inimene – ja seda mitte Venemaa enda elanike arvates, vaid maineka USA ajakirja Time hinnangul. Sellest peaks aasta kokkuvõtteks vast piisama? Või siiski mitte?

Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin ja aasta inimene – kas maailm on hulluks
läinud? Umbes sellelaadseid küsimusi võis kuulda ohtralt ka Venemaal. Mille eest see tiitel talle anti?

Time meeskond ise vastab sellele küsimusele kolme lausega. Putini viimane aasta Venemaa presidendina on olnud seni edukaim. Kodus
on ta kindlustanud oma poliitilise tuleviku. Välismaal suurendas ta oma mõju – ehkki mitte alati meeldivat – maailma asjadele.

Kas see hinnang on õiglane? Vat sellele küsimusele vastamisega lähebki asi alles keeruliseks. Proovime vastuse otsimisel piirduda 2007.a. sündmustega.

Sisepoliitiline kindlus
Mis siis on Putini-Venemaal toimunud sel aastal? Alustame sisepoliitikast. Kui jätta kõrvale näiteks
poliitmaastiku korrastamine, karmistuv migratsiooniseadustik või edusammud õige ajaloo õpetamise osas, siis möödus see aasta põhiliselt valimiste tähe all.

Nagu kevadised esimest korda uude reeglite alusel ja ühtse valimispäevana toimunud
kohalikud valimised alustasid, nii ka parlamendivalimised lõpetasid kindla tulemusega. Peale lojaalse võimupartei Ühtne Venemaa jäid sõelale mitte vähem lojaalsed kommunistid, zhirinovskilased ja uue moodustise – Õiglane Venemaa – esindajad.

Kõik see on vaid eelmäng tulevastele presidendivalimistele. Putini meeskond tõestas oma võimekust. Kõik toimus vastavalt nn
Putini plaanile, ehkki suurt täpsemalt ei tea sellest plaanist keegi. Nagu pole ka ikka veel täit kindlust selle osas, milliseks kujuneb praeguse presidendi koht Venemaa poliit-süsteemis, ehkki enamik kaldub uskuma Putini lubadust hakata peaministriks Dmitri Medvedevi valitsuses.

Välispoliitiline võimekustest
Välispoliitikas on pilt esimese hooga kirjum. Siia mahub mitu suurt ja üle-maailmset tähelepanu pälvinud sündmust nagu 2014.a
olümpiamängude „kojutoomine“ ja kärarikas Arktika-ekspeditsioon. Vastuseis ÜRO tasandil Kosovo iseseisvumisele mahub samasse ritta.

Lääne poole suunatud tegemistest tuleb eelkõige meelde kurikuulus
Müncheni kõne, kus Putin lubas Lääne kasvavale sõjalisele survele vastata asümmeetriliselt. Minu meelest tähendab see majanduslikku vastust. Ehk siis raketikilbi rajamisele Ida-Euroopasse vastas Venemaa oma gaasitrassidega. Põhja-Euroopa trassi ehk siis Läänemere torujuhtme lugu teame me siin enamasti peast, kuid ka Lõuna-Euroopas suutis Venemaa mitte vähem pingeid tekitada analoogse projektiga.

Lõuna suunal ilmutas Moskva sama suurt algatust, alates
ühisõppustest Hiinaga ja lõpetades koostööst Iraani ja teiste huvitavate riikidega. SRÜ raames – järjekordne Vene-Valgevene liitriigi mulli ülessoojendamine ning jätkuv jamatamine Gruusiaga.

Meile lähedasel Balti teemal on ehk nähtavaim samm piirileppe sõlmimine Lätiga. Võttis aega mis võttis, kuid lõpuks näikse asi korras olevat.

Venemaa-Eesti suhetes jääb kilbile kindlasti
pronkssõduri ümberviimisele järgnenud Eesti-vastane kampaania. Juba jupp aega enne seda ilmusid Venemaal avameelseid üleskutseid toetada omameelseid jõude naaberriikides, saavutamaks soovitavaid tulemusi ning kahetsusi, et mitte kõik vastuolusid ei jõuta ära kasutada.

Kokkuvõtteks
Kokkuvõtteks võib öelda, et tõepoolest, vähemalt enda nähtavaks muutmise osas on Venemaa praegune juhtkond, nn kollektiivne Putin olnud edukam kui
Jeltsini meeskond.

Ja nagu Time’ meeskond kinnitab, pole ka nendepoolne aasta inimeseks nimetamine ei heakskiit ega auasi. Sama nimetuse on pälvinud ka nt Stalin.

Putin pole skaut, demokraat ega vabadus-ideaalide kandja. Kuid ta on teinud kaks asja. Esiteks taganud Venemaal endal suhtelise stabiilsuse – tõsi küll, vabaduste vähenemise hinnaga. Teiseks toonud Venemaa tagasi nn maailma suurte hulka.

Ilmselt oleks ideaal demokraatlik ja stabiilne Venemaa. Hetkel näib aga pannakse nii venemaalaste kui muu maailma ette valik – kas see või teine, demokraatia või stabiilsus? Sedamoodi küsimuse püstitus ei näi olevat aus, kuid seda ei tee siiski mitte too ajakiri.

Lõppkokkuvõttes ei määra üks ajakiri asjade kulgu – olgugi tegu mõjuka riigi kuulsa väljaandega. Oluline on see, kas ja millise valiku teeksid head venemaalased ise. Juhul kui see oleks nende teha.

Karmo Tüür
26.12.2007

Wednesday, December 19, 2007

Kokkupõrkepunkt Kosovo

Kui kaks poisikest kaklevad mängupüstoli pärast, siis pole asi tavaliselt mitte selles püstolis, vaid enesekehtestamises. Et kes jääb peale, kes on kõvem tegija ja kes edaspidi määrab mängureeglid.

Antagu mulle andeks selline ülilihtsustav võrdlus, kuid see tuleb pähe, kui vaadelda jagelemist Kosovo iseseisvuse üle.


Suurte huvid
Kosovos põrkuvad erinevad huvid, alates pisikestest ja kohalikest kuni suurte ja kaugeteni. Enamik eemaltvaatajatest lubab endale seda, et vaatab üle ja läbi kohalikest huvidest, muredest ja tragöödiatest ning räägib nö suurest pildist. Teeme seda meiegi.

Kosovo – iseseisvuda sooviv tükike endisest Jugoslaaviast, nüüd Serbiast – on üks paljudest punktidest, kus ristuvad Venemaa ja nn Lääne huvid.

Tavapärased kommentaarid Venemaa poolt taolistele arengutele (nagu nt Gruusia püüdlused välja rabeleda Venemaa mõju alt jne) kõlab üsna ühtemoodi – kõige taga on USA käsi. Et nende riikide juhtkond on kinni makstud ja nad tegutsevad vastavalt USA saatkondadest antavatele juhtnööridele.

Kui tähelepanelikumalt kuulata, siis kostab samadest lausetest halvasti varjatud solvumine – miks need kohalikud ei kuula hoopis Moskva soove, miks ei käi nad hoopis Venemaa saatkondades?

Venemaa õigustatud ootus?

Võib ju küsida, et mis alust on Moskval loota, et temaga arvestataks eks-Jugoslaavia küsimustes? See, et tegu on ikkagi LõunaSlaaviaga (otsetõlge Jugoslaaviast) ehk siis hõimlastega, on õige ainult osaliselt.

Olulisem on see, et Venemaa oli otsene osaline tolle kunstliku moodustise lagunemise järgses konfliktis, täpsemalt – serblastele aru pähe panemises, seega sõja lõpetamises. Meenutuseks – serblaste poolt Kosovos läbiviidud tapatalgu peatamiseks oli NATO Serbiat juba 6 kuud pommitanud, kuid asi ei paistnud lahenevat. Moskva vahendusel suudeti asi siiski peatada ning Venemaa lootis selle eest endale sõnaõigust. Tegelikult näidati Moskvale ag
a trääsa, Pritsina lennuvälja hõivanud Vene väed piirasid ümber NATO üksused jne.

Tookordne, Jeltsini-aegne nõrk ja siseraskustes Venemaa neelas alanduse näiliselt vaikimisi alla. Kuid on neid, kes väidavad, et tegu oli viimase piisaga karikasse ja selle solvumise ajel upitati nõrga ja läänesõbraliku Jeltsini asemel pukki tarmukas Putin.

Oli see nüüd nii või mitte, kuid nüüd ajab Moskva Kosovo võimaliku iseseisvumise osas jäigemat joont. Esiteks väidab ta, et Kosovo riigi rajamine rikuks põhimõtet, mis on peale II Maailmasõda suutnud hoida Euroopat uute konfliktide eest – see on piiride muutmatus. Teiseks, et Kosovo ühepoolse iseseisvumise tunnustamine tähendaks punni eest tõ
mbamist separatismitünnilt. Eks ta õige ole – vähe on neid riike Euroopas, kus poleks eraldumishimulisi piirkondi.

Halb eeskuju
Tavaliselt viitab Venemaa laieneva Euroopa nõrgale lülile – Gruusiale või siis Moldaaviale. Et näete – nendel mõlemal on ju ka oma separatistlikud regioonid ja kui te lubate Kosovol eralduda, siis miks ei võiks sama juhtuda ka siin.

Kuna nii Gruusia kui Moldova kõnealused piirkonnad – Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Transdniestria – on Venemaa mõjualused, siis näib taoline äh
vardus ka tõsine. Sest tõepoolest, kui nt Saksamaa tunnustaks Kosovo iseseisvumist, siis miks ei võiks Venemaa tunnustada nt iseseisvat Abhaasiat?

Arvan siiski, et nii lihtne see asi pole. Taolist ühepoolsete iseseisvumiste ahelreaktsiooni on Venemaal vähemalt sama palju põhjust kart kui Lääneriikidel. Kui keskmine Euroopa riik suudab oma regioonide elanikele pakkuda pika-ajalist stabiilsust, siis kas suudab seda ka Venemaa? Hetkel on nafta- ja gaasihinnad laes ja elu ilus, aga mis saab siis kui
olukord muutub?

Seega on täiesti mõistetav Venemaa vastuseis Kosovo iseseisvumisele. Esiteks ei soovi ta saada uuesti ja lõplikult alandatud – näeb ta ju ennast kui omamoodi garanti Serbia terviklikkusele – ja teiseks pole Moskvale taolist halba eeskuju lihtsalt vaja.

Järeldus – kui Kosovo iseseisvumist on võimalik mingi kriisi abil edasi lükata, siis Venemaa selle tekkimisele ka kaasa aitab. Lihtsalt selleks, et näidata, et ta pole kaklust veel kaotanud. Paraku võib sel juhul mängupüstol osutuda tõsiseks relvaks ja ohuks paljudele.

Karmo Tüür
19.12.2007

---------------------------------------

In Kosovska Mitrovica, a city divided into two parts by the river Ibar (the Northern district being inhabited by Serbs, the Southern by Albanians), flags call upon Russia's help in defending Kosovo.

Monday, December 17, 2007

Putini nimetamine


Kui keegi arvas, et 2.detsembri parlamendivalimised Venemaa Föderatsioonis midagi lõplikult ära määrasid, siis ta eksis. Eraldivõetuna võis nondest ju isegi rääkida ja kirjutada, kuid laias laastus oli see vaid ettevalmistav etapp.

Toon ehk ühe pisut kaugevõitu võrdluse, kuid see selgitab mu mõttekäiku. Esimest ja Teist Maailmasõda tuleks vaadelda mitte eraldi, vaid koos. Esimene valmistas ette pinnase Teiseks. Niisamuti ka parlamendivalimised toimisid ettevalmistava etapina järgmistele, presidendivalimistele.

Kogu Venemaal võimu ümber tiirlev seltskond veendus, et hääletusmasin toimib korralikult, mingeid tõrkeid pole oodata, hääletamistulemustega jäävad lõpuks rahule kõik.

Kolm nimetamist
Nüüd võib asuda siis asja juurde. Põhiline mäng käib ju ikkagi presidendi ümber. Veel täpsemalt, praeguse presidendi Vladimir Putini ümber. Hetkel on käsil suur nimetamise-mäng.

Esiteks tuleb jälgida kes, keda ja kuidas nimetab Putini järeltulijaks. Seni pole Putin ise seda teinud, vaid ta on nõustunud nelja partei poolt ühiselt nimetatud esimese asepeaministri Medvedeviga. Kuid oluliseks märksõnaks tuleb lugeda vestluse käigus öeldus sõnu – konsultatsioonid jätkuvad. Nii et neid Kremli heakskiidu saanud kandidaate võib tulla veel.

Teiseks tasub tähele panna, kelleks nimetab see järeltulija-kandidaat Vladimir Putinit. Medvedev pakkus Putinile peaministri-kohta. Olen varem öelnud, et ei usu eriti selle variandi jõustumist ning kordan seda nüüdki. Ka see näitab minu meelest, et nimetamise-mäng pole veel läbi.

Kolmandaks ja ehk kõige olulisemaks tuleb pidada seda, kelleks-milleks nimetab praegune president ennast ise. Hetkel pole ta veel kergitanud saladuseloori oma tuleviku kohalt.

Kolm võimalust Putinile
Põhimõtteliselt on siin olemas kolm võimalust, mis lasevad asjadel edasi toimida sissetöötatud, kontrollitavas rütmis.

Esiteks – Putin võtab sisse mõne koha juba olemasolevas süsteemis, olgu selleks siis peaminister, parteisekretär vms. Selle võimaluse ohuks on, et ükskõik kui nõrk inimene ka ei istuks tugevale presidenditoolile, muudab selle tooli võim uue istuja tugevaks, seega Putini jaoks potentsiaalselt ohtlikuks.

Teiseks – praegune president laseb enda tarvis luua mõne süsteemivälise koha. Midagi sellist, mida praeguses põhiseaduses veel pole. Olgu selleks siis seni veel arusaamatu rahvusliku liidri roll või näiteks Vene-Valgevene liitriigi juhi amet. Ohud jäävad umbes samaks, juhul kui ei kirjutata ümber põhiseadust ning seega ei nõrgestata oluliselt Venemaa Föderatsiooni presidendi rolli.

Kolmandaks võib Putin muidugi valida ka poliitilisest võimust taandumise tee. Astuda juhtima nt Gazpromi, Olümpiakomiteed vms. Kuid siin muutuvad ohud veelgi suuremaks. Nagu kõlab üks ütelus – võimult lahkuv president võib kõndida ainult lähima seinani.

Noh ja nii fantaasia korras võib veel välja pakkuda võimaluse, et kodanik Vladimir Vladimirovitsh Putin kaob oma hästivarjatud varandust nautima kuhugi kaugele ja soojale saarele. Aga see jääb ilmselt juba ulme valdkonda. Öeldakse ju, et võim korrumpeerib ja absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt.

Putin on selleks liiga kaua absoluutset võimu nautinud, et sellest niisama kergelt loobuda.

Oodata tuleb mitte kaua. Jõulude aegu, 23. detsembriks peavad olema paigas ametlikud presidendikandidaadid. Kuigi ega seegi ei too veel täit selgust. Enne kui Putin pole sisse võtnud kohta X ja uue presidendina pole paigas kodanik N, pole ka selles mängus selgust.

Karmo Tüür
13.12.2007

Presidendivalimiste ootel Gruusia

Täpselt kuu aega enne erakorralisi presidendivalimisi Gruusias polnud mingeid erilisi märke võimuvõitlusest küll näha. Ei pealinna tänavail, rääkimata siis kuskil mujal ei torganud silma plakateid ega kõnekoosolekuid.

Tõsi küll, kohalik telepilt näitas ohtralt poliituudiseid. Enam-vähem võrdselt nähtavad olid nii seni presidendi-ametit täitnud Mihhail Saakashvili kui ka kõikvõimalikud opositsioonilised kandidaadid.

Teisest küljest – kui ajalisest näidati kandidaate ehk võrdselt, siis märgilises mõttes erines näidatav oluliselt. Selgituseks pean ütlema, et pole ühtegi kampaaniat kõrvalt jälginud sellises olukorras kui seekord. Kohalikku keelt tundmata sain vaadata just pilti ning püüda märgilisi erinevusi.

Saakashvili ilmus riikliku televisiooni ekraanile tõsise tegijana. Kord laskumas koos meestega kaevandusse, kord paitamas laste päid soolaleivapeol, kord poseerimas koos patriarhi portreega uues kirikus. Opositsiooniliste kandidaatide kuvand nägi välja hoopis teisiti, kahe käega mikrofonidesse klammerdununa, innustunult kõnelemas – et mitte öelda kisamas – tänavakoosolekuil.

Üldine poliitikahuvi
Kohalike inimeste kommentaarid, kes lahkelt aitasid telepildi sisust aru saada, olid kandidaatide osas sama erinevad. Olgu kohe öeldud, et kohtasin vaid ühte grusiini, kes mõõdukalt toetas senise presidendi jätkamist, kõik ülejäänud olid sellele rohkem või vähem vastu. Sama kindlalt võib väita, et enamik viis jutu kohe poliitkale.


Rahvas räägib poliitikast innustunult ja tuliselt. Nii, nagu meil räägiti vast enam kui 15 aastat tagasi. Oodatakse muudatusi. Põhiline mure on üks – masendav olukord, kus palgad on väikesed, kulud
suured ja tööd pole enamikel. Vaid üks võrdlus – esmatarbekaubad on Gruusias umbes samas hinnas mis meil, kuid nt pension u. 280 krooni.

Samas see, et rahvas räägib poliitikast, on hea märk. Tavaliselt siis, kui olukord on päris halb, ei räägita poliitikast, vaid keskendutakse ellujäämisele. Paljud kinnitasid, et elu on läinud paremaks, kuid mitte piisavalt. Võimalik seletus – elu on küll edenenud, kuid mitte piisavalt ja mitte kõigil. Kannatamatu ootus, et millal siis ometigi oodatud heaolu saabub igameheni, muudab närviliseks.

Muidugi eksisteerib ka teine äärmus, et rahvas räägib poliitikast ja kipub tänavaile siis, kui asi on täiesti meeleheitlik. Vaadates töötuse näitajaid, mis piirkonniti kõiguvad 60-80% vahel, võiks seda varianti tõesekski pidada. Ent nähes üha enam pealinna tänavaid ummistavate autode arvu ja rääkides kohalikega, ei kiirga neist meeleheidet.

Variandid – halb ja vähem halb

Pigem täidab inimeste meeli vihasevõitu ootus. Ootus, mis on valmis vastu astuma võimalikule
pettusele. Mitte keegi kohalikest, kellega kõnelesin, ei usu ausatesse valimistesse. Kohapeal jäi mulje ainult kahest võimalikust variandist.

Esimene, mille kohaselt saavutab Saakashvili otsustava võidu juba esimeses valimisvoorus. Sel juhul läheb mäsuks kohe kindlasti ja vähemalt ühe taksojuhi suust kõlas sünge lubadus siis küll relv kätte võtta.

Teine ja mõõdukam variant oleks see, kui esimeses voorus ei saavutaks võitu kumbki ning teises läheks vastamisi Saakashvili ja tugevaim opositsioonikandidaat. Ka sel juhul arvavatakse, et küllap hääli loetakse nagu vaja ja võidab ikka esimene. Opositsioon läheb tänavaile ka siis, kuid eeldatavasti jääb mäsu tagasihoidlikumaks.

Reaktsioon võimude käitumisele
Muidugi eksisteerib ka teoreetiline variant, mille kohaselt kõikvõimalikud opositsionäärid
suudavad koondada oma hääled ühe vastaskandidaadi taha ja seeläbi võita. Kuid võttes arvesse kasvõi sealse seltskonna meelelaadi – kas tuliselt poolt või jäägitult vastu – pole see variant kuigivõrd usutav.

Milles aga siiski on vastuseisu põhjus senisele presidendile, kelle seesama rahvas neli aastat tagasi kätel võimule kandis? Põhjuseid on erinevaid, kuid üks, mis viis enamikul kopsu üle maksa, oli võimude reageering novembrikuistele rahutustele.

Objektiivsemad vaatlejad väidavad küll, et tegu polnud politseivägivallaga rahulike meeleavaldajate vastu. Tegu olnud palga-meeleavaldajatega, kes saavutanud politsei reaktsiooni omapoolsete provokatsioonidega. Samas võib loota, et sellest kogemusest õppisid mõlemad pooled.


Kuid taolised arvamused ei jõua enam rahulolematuteni. Ehk enamgi kui kumminuudid tänavail ärritas inimesi populaarse telekanali Imedi sulgemine. Nüüdne, valimiskampaania aegne võimude lubadus kanal taasavada, mõjus paljudele mõnitamisena. Purustatud seadmetega ju eetrit ei täida.

Kõikvõimas telepilt
Telepilt on Gruusias aga äärmiselt tähtis. Leheputkasid näeb isegi Tbilisis harva, lehtilugevaid inimesi veelgi vähem, rääkimata siis kaugematest kohtadest. Ent telekas mängib pea igas peres, olles tihti ainukeseks meelelahutuseks ja infoallikaks nii vanadele kui noortele.

Telereklaamide abil tehakse selgeks kõike, ka riigi välispoliitilisi püüdlusi. Vahvaimaks elamuseks ehk jäigi üks teleklipp, mis ei vajanud mingit tõlget.

Tüüpilis-universaalsete pesupulbri jms reklaamide vahele ilmus ekraanile idülliline pildike kusagilt Lõuna-Gruusiast. Viinamarjaistanduses hoolitseb vana aednik võsude eest, mille küljes kosumas
prisked kobarad. Äkitselt tõusevad pilved ja algab rahe. Vanamees rebib seljast särgi ja üritab heitunult katta oma hoolealuseid, saates palveid ja sajatusi taeva poole.

Korraga algab jalgade müdin. Põllule tormavad noored, kes kannavad oma tugevatel kätel hiiglaslikku katteriiet. Kaamerapilt kerkib kõrgemale ja kõik saab selgeks – see on NATO lipp!

Selgitamata jääb vaid üks asi – mis või kes on rahe? Või kas seda peabki ikka seletama?

Karmo Tüür
Tbilisi-Tartu
04.-10.12.2007

Sunday, December 16, 2007

Разбор полетов: Valimised Venemaal

Selle aasta viimane saade sai pühendet Venemaa Föderatsiooni Duumavalimistele, mis möödusid 2.detsemril 2007.a.

Peale tavapärase tandemi Tiido/Tüür oli külaliseks stuudiosse kutsuti prof. Peeter Tulviste (pildil), kes viibis valimistel vaatlejana. Ehkki otseseid pettusi jaoskondades ta ei täheldanud, oli Tulviste kriitiline valimiste kui selliste suhtes, eelkõige valimiskampaania osas.
Paratamatult läks enamus jutust mitte möödunud, vaid tulevaste e. presidendivalimiste teemale. Mida täpsemalt kõneldi, seda kuuleb siin.

Wednesday, December 12, 2007

Venemaa: valimised, mida polnud


See, mis toimus 2.detsembril Venemaa Föderatsioonis, polnud valimised. Ametlikult neid muidugi nimetati parlamendivalimisteks, kuid tegelikult nad polnud seda mitte.

Miks ma nii väidan? Käis ju valimiskampaania, kodanikke kutsuti üles hääletama, vastaval päeval käisid miljonid inimesed valimisjaoskondades, tõmbasid oma ristikesi ja kõik oleks nagu päris.

Juhitavad valimised
Aga selles ongi asi, et see polnud päris. Valimiskampaania oli tugevalt kallutatud president Vladimir Putini juhitava nimekirja Ühtne Venemaa kasuks. Seesama Ühtne Venemaa pole päris erakond, vaid pigem huvigrupp. Valimistulemused olid sisuliselt ette ära määratud. Eriti ilmekaks võib pidada valimistulemusi stiilis 99/99. Nii näiteks Tshetsheenias tuli valima üle 99% sealsetest kodanikest, kellest omakorda 99% valis Putini poolt.

Mida siis teha nende valimistulemustega? Kas ja kuivõrd keegi neid tulemusi tõsiselt võtab, on igaühe vaba valik. Minu enda arvamus on üsna ühene – tegemist ei ole rahva vaba valiku, vaid poliitilise otsuse vormistusega. Selle arusaamise juurest aga soovitaksin mõelda edasi – miks sellist shõud siis korraldatakse? Miks kulutatakse tohutult raha ja aega ja energiat, kui kõik saaks veelgi lihtsamalt korraldada, ilma igasuguste valimisteta?

Kaks seletust
Pakun välja kaks põhjendust. „Sellepärast et nii peab” ja „tarakanide võidujooks”.

„Sellepärast et nii peab”. Potomu chto tak nado. Ükskõik milline ei oleks ka rezhiim, üritab ta ennast näidata legitiimsena ehk siis õiguspärasena. Parim õigustus igale võimule on nn rahva tahe. Kui sul õnnestub tõestada, et rahva soovil peab võimul olema just see-ja-see ning tegema seda-ja-seda, siis on kõik justkui korras. Olgu siis see tõestuskäik kui vildak tahes. Peamine on jätta mulje.

Teiseks siis see „tarakanide võidujooks”. Venemaal oli muiste ja olla praegugi levinud komme korraldada taolisi võistlusi, kus lauale tõmmatakse jooned, tarakanidele seotakse ümber niidijupp ja nad lastakse lahti. Kes rajalt kõrvale tuterdab, sikutakse sinna tagasi. Kes omavahel kaklema läheb, seda innustatakse hõisetega takka. Võitja tõstetakse tagasi karpi, ohtra ninaesise juurde, järgmist võistlust ootama.

Iga taolise tarakani ... vabandust, duumakandidaadi jaoks on võit äärmiselt tähtis. Tihtipeale pole isegi preemiaks ligipääs soojale kohale ja võimalikele lisatuludele, vaid saadikupuutumatus. Nii mõnigi sealne parlamendisaadik sisuliselt varjab end uurimise eest ainult saadikutunnistusega.

Kas on olemas põhiplaan?
Nii et sellest seisukohast on kõik ratsionaalne. Protsess toimub, sest peab toimuma. Kõik need kired ja mängupandud rahasummad õigustavad end, lastes võimulepürgijate hulgast välja selgitada sobivaimaid.

Venemaal Putini nime alla toimuvat üritatakse tihtipeale seletada presidendi KGB-minevikuga. Et kuna endisi luurajaid olla ei saa, siis töötab ta praegugi erioperatsioonide rezhiimis. Erioperatsioonide tunnus olla aga see, et korraga peab töös olema vähemalt kaks asja. Esiteks kisa ja käraga läbiviidav katteoperatsioon, millega tõmmatakse endale publiku tähelepanu. Teiseks aga valmistatakse rahus ja vaikuses ette põhioperatsiooni. No ja kolmandaks siis veel mingi tagavaravariant.

Kui oletada, et kogu pilkupüüdev poliit-karneval on nö katteoperatsioon, siis mis on põhiülesanne? Valmistada Vladimir Putini jaoks ette kui mitte monarhitroon, siis mingi muu ülemvõimu kindlustav jalgease?

Võimalik. Kuid paraku jääb enamasti mulje, et mingit põhiplaani polegi. Kogu aur ja energia on suunatud rahva ja eliidi pidevale mobiliseerimisele, oskamata kogutud energiaga midagi mõistlikku peale hakata. Aga võib-olla ma eksin.

Karmo Tüür
4.12.2007

Monday, December 10, 2007

Kas Lähis-Ida saab otsa?

Kes elus vähegi rahvusvahelise poliitika vastu huvi tundnud või ka lihtsalt lahtise silma-kõrvaga ajakirjandust jälginud, on surmkindlalt kuulnud lõputult arutelusid Lähis-Ida olukorra kohta.

Nii need, kelle sünniaeg jääb XX sajandi algusaegadesse kui ka palju nooremad on kindlasti kohtunud sõnaühendiga „Iisraeli-Palestiina konflikt” või „Lähis-Ida rahuprotsess”. Tõsi küll, viimane väljend jääb rohkem nõuka-aegsesse retoorikasse, kuid tolle piirkonna sõja ja rahu probleemidega tegelesid poliitikakommentaatorid toona ja tegelevad nüüdki.

Suurvõimude lemmikmäng
Viimase põhjuse asjast rääkida andis USA. Lähis-Idast kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusel paiknev, hetkel ainukese üliriigi tiitlit kandev riik tegi järjekordse katse asju reguleerida.

Praegune USA president George Bush kutsus Annapolise-nimelisse väikelinnakesse kokku suure rahukonverentsi. „Suur” passib ürituse kirjeldamiseks parimal moel, sest kohal oli enam kui 60 riigi ja rahvusvahelise organisatsiooni esindajad.

Kes mida ütles ja kuidas kogu üritus täpselt välja nägi, polegi ehk nii huvitav. Palju põnevam on kogu ürituse taust, nö soust, milles seda tulikuuma küsimust serveerida.

Ehkki tolle piirkonna tüliküsimuste ajalugu ulatub juba piibli-eelsetesse aegadesse, jäävad konkreetse konflikti alged siiski XX sajandisse. Toonaste suurvõimude, eelkõige Suurbritannia toel hakkas Vahemere idarannal teostuma juudirahva idee omast riigist.

Samm-sammu järel sai asi lõpuks teoks ÜRO otsusega. Loodi Iisraeli riik ja selle kõrvale ka Palestiina. Koheselt puhkenud tülis toetas USA Iisraeli, no ja suisa loomulikult NLiit teist osapoolt ehk Palestiinat või laiemalt Araabia riike.

Venemaa vähenev mõju
Nüüdseks on NLiit kadunud, kuid vastasseis jäänud. USA toetab senini, paljuski tänu oma juudi-soost elanikkonna võimsale survele Iisraeli. Palestiinat toetab üha enam Euroopa Liit – mitte küll vastandumise, vaid humanitaarabi mõttes.

Araabia maailm on oma suhtumises küsimusse vägagi lõhenenud. Osa tunnustab Iisraeli õigust olemas olla, osa aga seisab siiani vastu.

Kõige järsemate seisukohtadega hiilgab Iraan, kes lubab Iisraeli sõna otseses mõttes maamunalt pühkida. Selles küsimuses näikse teda toetavat Venemaa. Tõsi küll kaude, toetades Iraani tuuma-ambitsioone, aga ikkagi.

Hetkel näiksegi välja kujunevat huvitav jõujoonte jaotus. Ühelt poolt Moskva poolt toetatav Iraan ja teisalt kogu muu seltskond. Iraan soovib saada piirkondlikuks juhtriigiks, ülejäänud näikse seda pelgavat.

Nõrk lootus
Taolise huvi olemust saab seletada imelihtsalt. Pinged Lähis-Idas kergitavad naftahinda. Naftat eksportiv Venemaa võidab sellest. Kas taoline seostamine on korrektne? Aga vaielge vastu!

Mis aga puudutab toda USA rahukonverentsi, siis tasub meelde tuletada, et sama üritas ka eelmine sealne president Bill Clinton. Samamoodi enne oma teise e. viimase ametiaja lõppu. Lihtne järeldus – kardetakse vastutust. Kui teema tõstetaks üles ametiaja alguses, võiks eeldada, et selle eest peab ka lõpuks aru andma.

Tõsi küll, nüüd on lubadus antud. Probleem peaks saama lahendet Bushi ametiaja lõpuni jäänud aja jooksul. Kas see ka nii juhtub?

Vastamaks sellele ja pealkirjas toodud küsimusele, ütlen et vaevalt. Võimalik on küll saavutada poliitilisi kompromisse, kuid palju keerulisem muuta arusaama ajaloolisest õiglusest.

Kui araablased kinnitavad, et Jeruusalemm ja kogu piirkond on nende ajalooline asualal ja juudid on lihtsad sissetungijad, kes tuleb tagasi merre paisata, siis iisraelliidid väidavad risti vastupidist. Et maa on nende ja õiglus peab võidutsema.

Seetõttu arvan, et Lähis-Ida konflikti ja selle rahumeelse lahendamise võimaluste üle saavad nõrkemiseni arutada veel paljud ja pikalt.

Karmo Tüür
2.12.2007

Monday, December 3, 2007

venekeelne AK : VF valimistest

pidin täna pisut rääkima telepurgis Venemaa valimistest. 4 minutit eetrit on ikka neetult lühike aeg millegi seletamiseks ... eriti kui mingil neetud põhjusel mõte metsa kippus ;)

põhilise sain siiski öeldud - ei demokraatia ega opositsioon pole Venemaal lõplikult kadunud. toimib nn pendliefekt. kui ühiskonna ja riigi poliitilise arengu pendlit üritada ühes äärmuses väga kaua ja jõuga kinni hoida, siis paratamatult hakkab tööle mehhanism, mis seda üritab tagasi viia.

kui keegi tõesti tahab seda vaadata, siis otsigu 03.12. uudiseid siit.

Sunday, December 2, 2007

Разбор полетов: Lähis-Ida

Ehkki täna, 2.detsembril toimuvad VF duumavalimised, rääkisime meie hoopiski Lähis-Ida konfliktist.

K
es - ikka mina ja Harri Tiido. kus - ikka Raadio 4 ja saade Разбор полетов. toimetaja Jevgenia Garanza (pildil).

Miks selline teemavalik? Esiteks - salvestus toimus reedel, mil valimistest oleks olnud raske rääkida. Teiseks - saate kordus on eetris kolmapäeval ja selleks ajaks on juba esialgsed tulemused teada, meie salvestus oleks kõlanud seda aegunumalt. Nii et duumavalimistest rägime kahe nädala pärast.

Miks aga rääkida nüüd Lähis-Idast v. täpsemalt Iisrael-Palestiina konfliktist? On ju sel teemal kõneldud kõikvõimalikes keeltes ja igasugu meediakanaleis juba aastakümneid?

Aga lihtsalt seetõttu, et USA president Georg Bush üritab minna ajalukku vähemalt katsega lahendada see pikk ja ohvriterohke mäsu. nimelt kutsuti kõikvõimalikud konflikti osapooled (kokku üle 40 riigi ja rahvusvahelise organisatsiooni) kokku USA linnakesse Anapolisesse.

Sama üritas ka USA eelmine president Bill Clinton. Samuti enne oma teise presidendi-aja lõppu kutsus temagi kokku suure rahukonverentsi, mis aga tagantjärele osutus viljatuks.

Bushi ambitsioonid on ilmselt suuremad, nii sättis ta konverentsi ajale aasta enne oma ametiaja lõppu ja sidus en lubadusega klaarida kogu asi ära järelejäänud aasta jooksul.

Kas tal see õnnestub? Mina oleksin pessimist. Kuid kõigest sellest kuulete lähemalt siit.

Saturday, December 1, 2007

Duumavalimised 2007 – mis on, mis tuleb?


Selle kirjatükiga panen ma löögi alla oma tõsiseltvõetavuse – niipalju kui seda üldse ongi. Nimelt proovin pisut ennustada. Proovin ette aimata, mis juhtub Venemaa Föderatsiooni parlamendi alamkoja ehk Riigiduuma valimistel.

Tõsi küll, kriitikud väidavad, et Duuma pole enam parlament, vaid kummitempel. Säherdune seadeldis, mis automaatselt kinnitab kõik võimule meelepärased otsused.

Olemasolev pilt
Teised väidavad, et sel pühapäeval toimuv pole üldsegi mitte valimised. Et kõik toimuv olla hale koomusk, riiklik ajupesu ja publiku petmine. Mitte niivõrd kodupubliku, vaid välismaailma petmine. Jättes mulje demokraatiast – ikkagi valimised – etendatakse ettemääratud tulemustega riiklikult kontrollitavat näitemängu.

Kummalisel kombel pooldavad seda versiooni ka paljud kõrged ametikandjad – tegu polevatki valimistega, vaid hoopiski referendumiga. Plebistsiidiga, kus küsitakse rahva käest, kas nad usaldavad Vladimir Putinit või mitte.

Aga ikkagi – mis siis tulekul on? Ilmselt oleks mõistlik vaadata Duuma praegust koosseisu ja proovida mõelda, kas kõik jääb samaks.

Praegu on suurim fraktsioon Ühtsel Venemaal – 66% kohtadest. Seejärel tulevad kaks nö vana tegijat - kommunistid (10,4%) ja nn liberaaldemokraadid (6,4%). Pisut veidral moel eksisteerib samas ka kaks Rodina-nimelist fraktsiooni (ühel 7,3% ja teisel 2,4%) ning näpuotsaga nn vabu saadikuid.

Tõsi küll, eelmiste valimiste järel oli pilt pisut teistsugune, paljud saadikud on vahetanud oma kuuluvust. Kõige rohkem võitis ülejooksikutest mõistagi Ühtse Venemaa fraktsioon, kasvades algselt 223 kohalt 297-ni.

Muutunud mängureeglid
Tõsi küll, edaspidi pole taoline ülejooksmine enam võimalik – fraktsioonist väljaastuja peab ka vabastama koha oma nimekirjast järgmisele saadikukandidaadile.

See pole kaugeltki ainuke ega isegi olulisim erinevus võrreldes eelmiste valimistega. Muutunud on mitmed valimisseadused, mis on valimistulemuste juures pea sama olulised kui rahva poolt antud hääled.

Lühidalt – seekord toimuvad valimised ainult parteinimekirjade alusel, mis välistab üksikkandidaatide sattumise Duumasse. Teiseks – valimiskünnis tõsteti 5% pealt 7%, mis välistab väiksemate erakondade mängutuleku. Kolmandaks – valimissedeleilt on kadunud võimalus märkida oma ristike kasti nimega „kõigi vastu“. See tähendab, et kõik valimatulijad peavad hääletama kellegi poolt või siis rikkuma sedeli.

Pean ütlema, et nii jõulist survet valima tulla kui seekord pole ma varem näinud. Valimaminek on paljuski omandanud pool-sundusliku iseloomu. Teada on juhtumeid, kus mitte-mineku ja –hoidku taevas – valestihääletamise eest ähvardatakse töökoha kaotamisega. Räägitakse, et nö väheteadlikele valijatele antakse kaasa kaameraga mobiiltelefon, mille pilt peab hiljem tõestama, et linnuke on tehtud ikka õigesse kasti.

Samas levitatakse üleskutseid hääletussedeli rikkumiseks. Et teed küll märgi „õige“ nimekirja taha, klõpsad pildi ära, aga siis sodid ka ülejäänud ruudukesed täis.

Arvatav tulemus
Kui nüüd kogu eelnev lugu kokku võtta, valades selle ennustuse vormi, siis pakun välja järgmise pildi.

Esiteks – osalusprotsent valimistel saab olema üsna kõrge, pakun välja 63%. Rahvas on aetud ärevile, üleskutsed valimisi boikoteerida jäävad vähemõjusaks, kohale tulevad ka need, kes tahavad võimudele vastu hääletada. (eelmistel valimistel – 56%)

Teiseks – Duumasse satub kolm nimekirja. Ehkki Ühtne Venemaa võiks endale saada kõik kohad, poleks see nende huvides. Demokraatia illusiooni tagamiseks tassitakse sisse veel ka kommunistid ja Zhirinovski seltskond. Kui vaja, toimub valimistulemuste kohandamine pigem selles, kolmikjaotuse tagamise suunas, mitte nn putinoidide massi suurendamiseks. (eelmistel valimistel – 8 nimekirja)

Kolmandaks – rikutud sedelite arv saab olema suhteliselt kõrge, pakun välja 6% (eelmistel valimistel 2%).

Pakun välja ka kolme esinimekirja häältesaagi. Ühtne Venemaa saab 58%, KPRF 9% ja LDPR 7%. Kohtade suhtarv Duumas saab olema mõistagi suurem, kuna sissesaanute vahel jaotatakse ära nö kaotsiläinud hääled. Põhimõttel – mida suurem häältesaak, seda enam lisakohti.

Miks ma loo alul ütlesin, et sean sellega löögi alla oma tõsiseltvõetavuse? Esiteks selle pärast, et nüüd on igaühel võimalik võrrelda minu poolt pakutut ja ametlikke tulemusi. Teiseks aga on paraku meie poliitilise kultuuri juures levinud kahepalgeline suhtumine, kus ise ei julgeta midagi arvata, aga nende väheste üle, kes midagigi söandavad, ilgutakse mõnuga.

Mis siis ikka – head valimiste jälgimist ja … kui soovite … ka head tögamist. Saab vähemalt midagigi meeldivat olema selles muidu üsna hallis mängus.

Karmo Tüür
29.11.2007

Venemaa valimiskampaania veidrusi vol.2

Kuna juba sel pühapäeval, 2.detsembril, toimuvad Venemaa Föderatsioonis duumavalimised, siis vast hea lugeja ei pahanda, et kirjutan veel ühe loo tolle valimiskampaania teemal.

Ausalt öeldes võiks sel teemal kõnelda rohkemgi ja üks lugu oleks põnevam kui teine, kuid ega nii poleks vist aus muu maailma ning muude teemade suhtes. Ei alga ega lõpe ju maailm sellega, mis toimub idanaabri juures. Aga põnev on ikkagi. Kõik tavapärasest erinev tõmbab tähelepanu. No ja tavapärasest demokraatiast erineb Venemaal toimuv küll üpris tublisti.

Nimekiri number 10

Võib nõrkemiseni vaielda selle üle, mis ikkagi on normaalne või tavapärane demokraatia. Kuid eelkõige mõistetakse selle all valimisi. Universaalseid, ühetaolisi valimisi. Selliseid valimisi, kus igaühel on võrdne võimalus kandideerida ja hääletada. Või no peaaegu igaühel, piirangud kehtivad tavaliselt mitte-kodanikele, vangidele ja muidu teovõimetutele.

Praktiliselt ainuke olukord, kus Venemaa erinevad poliitilised jõud seekord võrdses olukorras tegutsesid, oli järjekorranumbrite loosimine. See on siis nende numbrite saamine, mille alusel nimekirjad valimisjaoskondades välja pannakse.

Põhimõtteliselt on too number äärmiselt oluline, sest esimesena silme alla sattunul on suurem võimalus saada valimissedelile kantud. Eestis saadakse see number nö elava järjekorra alusel ehk vastavalt sellele, kes esimesena suudab end valimiskomisjoni uksest kindlal päeval sisse pressida. Nii et selles mõttes on Venemaa vastav protseduur ehk isegi ausam?

Vastavalt loosi tahtele sai tulevaste valimiste peamine jõud Ühtne Venemaa endale numbriks 10. 11-st osalenud nimekirjast esimese koha sai Agraarpartei ja viimase Jabloko.

Kandidaat number 1

Vaatamata võrdsusele valimisnimekirja numbrite loosimisel on kogu ülejäänud pilt äärmiselt ebaühtlane. Kuigi kõigi valimiste osalejate võimalused peaksid olema ühetaolised, pole nad seda ometigi mitte.

Ühe või teise seltskonna populaarsuse määrab ära nende tuntus. Tuntus tuleb eelkõige telepildi vahendusel. Peamised telekanalid on riiklikud, mille pildis domineerib Ühtne Venemaa. Täpsemalt kandidaat number üks – riigi president Vladimir Putin. Mees kui kolmainsus – kui ülejäänud nimekirjade eesotsas on juhtkolmik, siis Ühtne Venemaa ei söandanud Putini kõrvale kedagi seada.

Ühtse Venemaa reklaamimaterjalides valitseb totaalne juhikultus. Putini nimel ja abil toimuvat kõik ses riigis.

Eriti meeldis mulle ühe juhtiva sotsiaaltöötaja arvamus – kui varem polevat hättasattunutel kedagi, kellelt tuge saada, siis nüüd võivad kõik tunda, et neist hoolitakse. Kuna tegu oli Peterburi jaoks välja antud reklaamlehekesega, siis mainiti hoolitsejana Putini kõrval ka kohalikku kuberneri Valentina Matvijenkot.

Lõpuks kordan – mis iganes ei saa olema pühapäevaste valimiste tulemus, ei alga ega lõpe sellega maailm. Kuid põnev on ikkagi. Mõjutab ju naabri juures toimuv meid õige mitmel moel.

Karmo Tüür
26.11.2007