Tuesday, April 23, 2019

Ukraina rahvas valis lootuse ...

Valimissedelil ei olnud kirjas mitte niivõrd kahe kandidaadi nimed, kuivõrd kaks erinevat tulevikunägemust. Et siis: a) parem las jätkub nii nagu oli või b) põlegu see kõik sinise leegiga ja las pigem tulevad muutused. Et ehk halvemaks ikka ei lähe.

Seega Zelenski valiti kui lootuse president. Lootustel on aga paraku kombeks läbi põleda.

Kui Zelenski peab oma ühte keskset lubadust "ma tulen presidendiks ainult üheks ametiajaks" ja lisaks "ma kaotan ära presidendi jt poliitikute puutumatuse", siis saab see olema üks vägev tirilimps. Kas aga selle kõrval õnnestub ka Ukrainas elu päriselt paremusele pöörata???

Intervjuu Kanal2 Reporterile on nähtav siit

Monday, April 22, 2019

Lootusetu Liibüa


Liibüas käib kodusõda. Jälle. See võiks ju panna vaid õlgu kehitama, kui see meile nii oluline poleks

Peale Muammar Kaddafi kukutamist 2011.a pole selles riigis miski kindel. Pole isegi see, et kas on põhjust sellest territooriumist rääkida kui riigist sõna Euroopa jaoks tavapärases võtmes.

Liibüa-nimelist moodustist Põhja-Aafrikas rebivad ja sakutavad nii sisemised kui välised jõud, nii kohaspetsiifilised kui universaalsed muutujad. Aga kõigest järgemööda.

Ülalt alla
Tihtipeale võib lugeda määratlust: „nende riikide piirid joonistati kolonisaatorite poolt mõtlematult, arvestamata kultuurilisi või etnilisi jaotusi.“ Vastupidi, see oli vägagi mõtestatud tegevus, sest kodeerides oma valitsusalasse sisse konflikti, sai kolonisaator endale suhteliselt mugava rolli, kuna vaid tema võis pidevaid tülisid ohjata, samas kui alamad ei jõudnud iial omavahel kokkuleppele.

Nii on Liibüa nimelisele maatükile sisse kirjutatud konflikt erinevate hõimualade, ranniku- ja kõrbealade rahvaste vahele. Berberid ja beduiinid – sõbrad ja liitlased, eks ole (see on iroonia, peab leheloos ilmselt lisama).

Nii on hetkel väga lihtsustatult Liibüas neli suuremat jõudu. Üks on vanas pealinnas Tripolis resideeruv, rahvusvaheliselt tunnustatud, kuid üsna jõetu valitsus eesotsas peaministriga Fayez al-Sarraj. Teiseks mitte-niivõrd-tunnustatud, aga sedavõrra jõulisem sõjapealik Khalifa Haftar, kes kontrollib vahelduva eduga suuremat osa territooriumist. Kolmandaks üleüldse mitte tunnustatav, kuid veelgi sõjakam ISIS. Neljandaks kõrbealadel kulgevad hõimud, mida ei kontrolli põhimõtteliselt mitte keegi.

Surve kõrvalt
Nagu sisemistest vastuoludest üksi vähe oleks, mängivad nendel ka väga eriilmelised välisjõud. Alustades meie europotsentristliku maailmanägemuse kohaselt Euroopast, tuleb kohe kurvastada – siin pole olemas ühest nägemust ega ammugi üheseid instrumente. Prantsusmaa ja Itaalia nägemused võimalikest käikudest on kardinaalselt erinevad, efektiivne pole kumbki.

USA kasutab oma tavapärast ressurssi – sõjalist jõudu, toetades vastavalt olukorrale kas valitsusvastaseid jõude (Kaddafi ajal) või siis valitsusmeelseid (nt praegu). Hiina ressursiks on raha, alates nafta ostmisest kuni Uue Siiditee lubadusteuduni. Venemaa kasutab vanu sidemeid, nt Khalifa Haftar omaaegseid õpinguid NSVLiidus.

Omamoodi kummastav võib olla aga tõdemus, et Liibüa kodusõda on teatud määral kahe raharikka väikeriigi – Katar ja Ühendemiraadid – vaheline proksisõda. Mõõdukamat sunni islamit viljelevad Araabia Ühendemiraadid ja salafiitlikku-vahhabiitlikku sunniitlust toetav Katar võtavad omavahel mõõtu kus aga saavad.

Alt üles ja universaalsed jamad
Peamisemaks aga tuleb ilmselt tunnistada universaalseid, kaugelt üle riigipiiride ulatuvaid probleeme. Demograafia ja ökoloogia käsikäes kultuuriliste eripäradega kirjutavad siia sisse sellise kellapommi, mille kirjeldamiseks jääks igasugusest lehepinnast väheks. Aga ma püüan teha lühidalt.

Üha rohkem elanikke järjest vähesemate kohalike ressurssidega territooriumil – see valem on vist väga lihtne? Väga palju noori mehi, kellel vastavalt kultuuritavadele pole õigust naist võtta, ennem kui majanduslikult on jalad maas – hakkab koitma? Palju noori vihaseid isaseid, kes lausa soovivad, et neile püss kätte antaks. Rohkem ei pea vist seletama?

Miks ma siis panin pealkirjaks „Lootusetu Liibüa“? Aga sellepärast et sisuliselt mitte ühtegi ülalmainitud aspektidest ei saa ülemäärase optimismiga käsitleda. Kui isegi ülalt-alla ehk sisepoliitilisel tasandil õnnestuks kokku leppida, siis ülejäänud faktorid õnnestub vast vaid ajutiselt vaka alla suruda.

Zelenskõi valimisprogramm

Ma tean, et enamik inimesi ei loe valimisprogramme. Aga ilmaaegu. Neid tuleks lugeda ... ja eriti peale valimisi. Enne on nad enamasti tühi õhk, aga pärast on see oluline nimekiri lubadustest ja punktidest, mille täitmist ja mittetäitmist tasub jälgida.

Ukraina presidendivalimised võitis teadupärast Volodõmõr Zelenskõi ... või siis "Зеленський Володимир Олександрович", nagu on kirja Ukraina valimiskomisjoni kodukal. Kuidas õigesti eestipäraselt seda kirjutada/hääldada, pole hetkel minu jutu iva.

Iva on see tekst, mille ma juba ennema valimis guugel-tõlke abil endale arusaadavaks ehk vene keelde tõlkisin. Ukraina-keelne algupärane versioon on leitav siit.

Üldjoontes: klassikaline vanakooli populismus: võim halb, rahvas hea. Rahvale on vaja anda tagasi õigused. Rahvale on vaja anda osa riigi maavarade jms müügist. Rahvale on vaja anda ... anda ... anda.

AGA - kui ilusad ja tõepoolest mõjusad on esimesed laused! See on nüüd öeldud ilma igasuguse irooniata. Kes oska vene keelt, loeb siit. Kes soovib, tõlgib ise mõnda muusse keelde.

Lisan siia ilma modifitseerimata guugeltõlke.
---

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ Владимир Зеленский
Я расскажу Вам об Украине своей мечты.
Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождениях.
Украина, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт - за 15 минут, а проголосовать на выборах - за одну секунду в Интернете.
Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине».
Где у молодой семьи есть одна проблема - выбрать квартиру в городе или загородный дом.
Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры - реальные сроки.
Где нетронутыми является Карпатские леса, а не депутаты.
Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку.
Где основанием для назначения на должность становятся ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей.
Где дороги есть, а дураков - нет.
Это - Украина реальной и выполнимой мечты. Украина ближайшего будущего.
Украина, в которую возвращаются.
Украина, которой мы будем гордиться и ценить, а все остальные - знать и уважать.
Украина - с которой не поедут наши дети.
А теперь о том, как это сделать.
То, что я представляю - это не просто моя программа. Это мои ценности. Это то, во что я верю и почему готов служить.

Народовластия через референдумы
Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего.
Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украины и передам ее в руки нового поколения политиков.
Хочу напомнить, что именно воля народа, выраженная на референдуме 1 декабря 1991 года - родила Украину как государство. С тех пор у нас не было референдумов, на которых народ бы то решал.
Мой первый законопроект «О народовластия». В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий.
Человек - высшая ценность
Государство для человека, а не человек для государства. Уважение человеческого достоинства должна стать основным принципом в деятельности государства. Реформы должны положительно отражаться на каждой Человеку, а не на десяти семьях.
Моя цель построить государство, которое предоставляет своим гражданам качественный сервис. Для этого нужно максимально сократить количество функций государства.
Меньше государства в жизни человека, больше человека в жизни государства!
Справедливость и Равенство всех перед законом
Справедливость - основа доверия в обществе. Нет доверия - нет государства.
28 лет нам обещают общество равных возможностей, зато каждый раз разделяют нас по разным признакам. На самом деле есть только одно деление: мы и они. Мы - это Народ Украины. Они - это «политические пенсионеры», которые кочуют из власти в оппозицию, из партии в партию и постоянно создают себе выгодное, прикрываясь неприкосновенностью.
Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «О импичмент Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины».
Никаких «корочек», никакого «телефонного права». Неотвратимость ответственности и справедливое и законное наказание - основа честной Украины.
Выборы в парламент и местные советы должны происходить по открытым спискам. «Кнопкодавство», «депутатские прогулы» - автоматическая основание к лишению депутатского мандата.
Судебная ветвь власти должна стать Властью, а не прислужником у Президента, правительства, парламента, местных властей. Мы вернем доверие и уважение к суду. Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа.

Безопасность человека. Безопасность Страны
Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированных территориях и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров.
Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики. Бюджет на армию должен перестать быть «кормушкой» для «кабинетных генералов», а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата.
Движение Украины в НАТО и других безопасности объединений - залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум. Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов.
Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес и вернуться к исполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Время вернуть доверие к правоохранительным органам, которую мы лелеяли в начале реформы. СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

Состоятельный гражданин - процветающее государство
Главная цель моей деятельности - состоятельный Украинец. Наш выбор - экономика, ориентированная на потребности каждого гражданина.
Все годы власть искусственно создавала ситуацию, при которой честно вести бизнес в Украине для предпринимателя было практически невозможно. Поэтому мы введем одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Каждый бизнесмен 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. Пройдя «экономическое чистилище», каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране.
Первоочередные задачи развития экономики: детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитования. Я, как Президент, буду гарантом каждом крупном инвестору, который придет в Украину.
Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведен капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все.
Бюджет государства должен стать народной казной, а не системой прихотей народных депутатов.
Формирование прозрачного рынка земли.
Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок.
Необходимо внедрить экономический паспорт украинском. Каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Украинец должен стать основным акционером Украины!
Самая большая страна Европы не может быть бедной.

Не борьба с коррупцией, а победа над ней
«Не укради» - основная заповедь в борьбе с коррупцией.
Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. Обличитель коррупции находиться под защитой государства и получать материальное поощрение. Я сам не воровал и никому не позволю!
Вновь антикоррупционным органам и Высшему антикоррупционном суда - максимальную государственную поддержку для эффективного выполнения их задач.
Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование.
Моя цель - полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона.
Цель: не брать, не давать, а кто не понял - сажать!

Здоровая и образованная нация
Профессии врача и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми.
Больницы и школы получат современное оборудование, обновят свою инфраструктуру. Сократим административную надстройку системы здравоохранения и образования.
Важнейший шаг в здравоохранении - переход к страховой медицине. Пациент будет сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача, способ лечения. Базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения - за счет государства.
Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, а не будут получать дополнительных разрешений в Украине.
Большое внимание - медицине профилактической. Болезни надо предупреждать, а не лечить. Программа популяризации здорового образа жизни. Введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра.
Образование - это будущее нации! Начальное образование должно формировать ребенка счастливую. Общее образование - человека современных знаний. Профессионально-техническое образование - человека, который умеет. Высшее образование - человека будущего.
Мы введем принцип «деньги ходят за талантливым студентом». Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им учреждении высшего образования.
Создадим все условия для того, чтобы государственные и частные учебные заведения получили равные права. Государство гарантирует прозрачное и легкое лицензирования, поддержку и развитие частного образования. Мы откроем украинский рынок для лучших иностранных учебных заведений.
Мир совершенствуется каждый день. Поэтому наш принцип - «образование в течение всей жизни». Каждый имеет шанс повысить свой уровень до того, который востребован на рынке сегодня.
Украинцы - нация, которая учится!

комфортная страна
Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем.
Молодежи - качественное образование, трудоустройство, пространство для самореализации. Восстановим программы молодежного жилищного кредитования. Молодым предпринимателям - государственную поддержку и год льготного налогообложения.
Старшему поколению - достойное пенсионное обеспечение. Переход от солидарной к накопительной пенсионной системы. Все страховые накопления, сделанные человеком жизнь, не будут пропадать в фондах, а переходить по наследству. Мы обеспечим монетизацию льгот и субсидий.
Страна нуждается в капитальном ремонте инфраструктуры. Строительство дорог по европейским стандартам, автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстановление аэропортов в каждом областном центре, подписание соглашения «Открытое небо» с ЕС, устранение монополизма на транспорте - мои приоритеты.
Для ровного развития регионов мы перестанем концентрировать центральные органы власти в Киеве. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Это поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах.
Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу уехать» мы должны заменить «хочу вернуться».
Экология страны - это инвестиция в будущие поколения. Введение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом.
Сортировка и переработка мусора, отказ от пластика, контроль за вырубкой лесов, загрязнением рек, истощением черноземов - наш вклад в будущее страны.

Электронная страна
Государство обеспечит всех жителей доступ к быстрому Интернету. Мы будем способствовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста.
Вся информация о формировании и использовании бюджетов, проведение тендеров, закупок, аукционов будет доступна всем. Публичные процессы будут автоматизированы, ведь компьютер взятки не берет. Услуги, которые могут предоставляться электронно, будут внедрены в первую очередь.
Граждане Украины получат возможность приобщаться к принятию важных решений власти через Интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах.
Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

Посмотрим правде в глаза. Украина, которая 28 лет строилась руками «профессиональных государственных», сегодня просто неконкурентоспособной в мире. Современные политики связаны давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину.
Украина сегодня нуждается не просто новых лиц. Она требует НОВЫХ ИДЕЙ! Моя главная задача - привести к власти порядочных и патриотических специалистов.
Надо менять страну и меняться самим. Надо брать ответственность на себя и показывать пример будущим поколениям. Надо объединяться всем, кто независимо от пола, языка, веры, национальности просто ЛЮБИТ УКРАИНУ!

ИЗМЕНИМ УКРАИНЫ ВМЕСТЕ!
---
pilt võetud siit

See visiit pole veel läbi

Üks asi on kohtumine ise, mis algab ja lõppeb kindlatel kellaaegadel. Teine aga selle kohtumise informatsiooniline vormistamine ja see pole veel kaugeltki läbi.

Meile võidakse mõne päeva, nädala või ka kuu pärast kaela riputada mingi silt, mille peal olevat kirja me ise väga mõjutada ei saa. See visiit võidakse asetada mingis suuremas mustris / sündmuste jadas nii positiivsesse kui paraku ka negatiivsesse konteksti.

TTV saade järelvaadatav siit (alates 9:20)

Saturday, April 20, 2019

Küsimusi rohkem kui vastuseid

Omamoodi totakas on anda intervjuud EV välispoliitika ja seda enam EV-VF suhete kohta niimoodi, et igat vastust tuleb alustada sõnadega "ma ei tea, aga ..."

Aga just nüüd turgatas pähe üks võimalik seletuskäik. Võib-olla Kaljulaid tegi Putinit? Ehk siis käitus just nii, nagu tavaliselt oodatakse vene poolelt: ootamatult! Lõi Putinit tema oma relvaga, ajades vana luuraja segadusse, pannes sealsed kontorid segaduses otsima seletusi toimuvale?

Igatahes oli Ameerika Hääle vene kontor järjekordne küsija, intervjuud saab lugeda siit.

Friday, April 19, 2019

Presidentide kohtumisest

Visiidipäeva hommikul pidin lausa kahel korral telepurgis käima. Hommikul vara ETV+ jaoks seletama, mis minu meelest visiidi juures valesti on (informatsiooniline vormistus). Õhtul aga Aktuaalses Kaameras seletama, kas nüüd siis ikkagi on mingi läbimurre või ei ole.

Läbimurre see ei ole ning ei saagi olla. Uus lehekülg samuti mitte, pigem uus rida vanal leheküljel. Selle suhte-raamatu põhijoon ei muutu ühest kohtumisest, ükskõik kui viisakas või positiivne pole antud diplomaatilise akti vormistus.

Разбор полётов: uus Araabia kevad?


Venemaa inforuumis kasutatakse terminit: "Новая Арабская весна", rääkides kodusõjast Liibüas, massirahutused Sudaanis ja Alžeerias. 

Kas neid sündmusi seob siis miski või on need eraldiseisvad sündmused? Liibüas eksisteerib lihtsustatult neli jõukeskust, kes omavahel konkureerivad. Sudaanis ajab inimesi tänavale petetud ootuste ja kasvava vaesuse kuhil. Kõike seob ehk kõige enam aga kokku ammune koloniaal-taak teadlikult huupi tõmmatud piiride näol.

Saatejuht oli seekord taas Artut Aukon, ekspertidena ikka Harri Tiido ja Karmo Tüür. Saadet saab järekuulata siin.

Thursday, April 18, 2019

Kartke häid uudiseid Moskvast


Minu tasuta nõuanne EV Presidendi kantseleile: kartke häid uudiseid.

Puht intellektuaalse mõttemänguna – proovime modelleerida ühte võimalikku arengut.

Oletame et kohtumine EV ja VF presidentide vahel toimub ilusti ja kenasti ära. Kinniste uste taga, kõigi protokolliliste reeglite kohaselt, kus mõlemad pooled käivad läbi hoolega ettevalmistatud ja põhjalikult läbi kaalutud jutupunktid. Pärast seda astuvad kaks presidenti ajakirjanike ette ja esitavad ka seal oma rituaalse soorituse. Viisakalt ja ilma liigsete familiaarsusteta.

Ja siis kas selle pressika käigus või veidi hiljem nt VF välisministeeriumi pressiteatena, või hoopis infolekkena „Kremlile lähedal seisvatele inimestele“ vihjates läbi ajakirjanduse juhtub SEE. See, et antakse teada, et Putin lubas midagi. Ükskõik mida. Piirilepingu peatset ratifitseerimist, Pätsi auraha tagastamist, igakülgset toetust ÜRO julgeolekunõukogu ajutise liikme hääletamisel. Absoluutselt pole vahet, mida, aga peamine et jääb kõlama – Kreml tegi hea tahte žesti.

Kas kujutate ette seda konspiroloogilist ventilaatorit, mis hakkab innuka undamise saatel õhku paiskama erinevaid versioone ja teooriaid selle kohta, et mida ikkagi sellel kohtumisel Eesti poolt lubati, missuguseid huve reedeti ja infoplärakaid sildiga „kes ta üleüldse selline on!“?

Kui mina istuksin seal pool idapiiri vastavas kabinetis ja peaksin välja kalkuleerima, kuidas saada sellest kohtumisekesest suurimat kasu, siis ilmselt ühe tulutoovaima käiguna ma teeksin justnimelt seda. Korraldaksin sihukese väikese elegantse info-operatsiooni, külvates kahtlusi ja kõhklusi nii konkreetse sihtriigi niigi lõhestunud ühiskonda kui ka kruusakivikesi Lääne liitluse hammasrataste vahele tervikuna.

Venemaal poleks sellest liigutusest mitte midagi kaotada. Eesti poolel aga tuleks tühja seletamist suure hobusekoorma jagu ning kahtlusi maha ei pese ikkagi. Eriti kui arvestada, missuguse partisanitaktikaga seda kohtumist ette on valmistatud. Kui samasugust vaikimis-meetodit ja info piiskhaaval välja pressimist ka peale kohtumist kasutada, siis on imelihtne see infolahing ette kaotada.
---
lugu ilmus siin

Thursday, April 4, 2019

Разбор полётов: Ukraina ja Brexit

Ukraina presidendivalimiste esimese vooru järel on oodata poliitiliste jõudude ümberrivistumine, omamoodi peaküsimuseks saab see, kas ja keda hakkavad toetama need, kes teise vooru ei pääse.

BREXIT kui üha segasemaks kiskuv protsess on mitmes mõttes EU jaoks olulisem kui Britannia jaoks. Selle käigus toimub suuresti taas- ja ümbermõtestamine, et mida see riikide ühendus või organisatsioon tegelikult tähendab.

Saatejuhiks oli seekord Andrian Tšeremin, ekspertideks aga jätkuvalt Harri Tiido ja Karmo Tüür. Saade tagantjärele kuulatav siit.

Wednesday, April 3, 2019

Moskva visiidist vol 2

Eile, kui polnud veel peaaegu mitte midagi teada, mis Moskvas toimuma hakkab, küsisid kommentaari nii EPL kui Delfi. Kaamera ette tuli minna otse Tartu bussist välja astudes.

Sisuliselt kordasin sama sõnumit mõlemale poole: luues informatsioonilise põhjuse, oleks seda mõistlik see kohe ka endapoolse agendaga täita, vältimaks kuulujuttude ja/või pahatahtliku infomüra levitamist. EPL jutukest näeb siit, 7uudiste lõiku siit.

Jah, nüüd on juba teada, et kohtumine Putiniga on vist juba töös, aga midagi sisulist pole ikka teada antud. Eks tuleb loo edenedes arvata üha veel ja veel :)

Raev kui ressurss


Mitte kunagi varem pole inimkond läbi elanud sellisel määral muudatusi. Muudatused tekitavad aga ebakindlust, ebakindlus tekitab hirmu, hirm aga raevu. Ja seda raevu saab kasutada ressursina, rakendades ta poliitilise võitluse ette.

Toimuvad nihked, mille ulatus, sügavus ja pöördumatus mõjutab igaühe elu, isegi kui konkreetselt eraldivõetud indiviid seda endale ei teadvustagi. Eriti ja eelkõige mõjutavad need nn Vana Maailma ehk Euroopat ja sellest pungunud Uut Maailma ehk Ameerikat.

Ma ei räägi mitte ainult pelgalt tehnoloogilistest muudatustest, millega kaasas käimine muutub üha enamate jaoks ülejõukäivaks ülesandeks. Jah, sellel va tehnoloogial, eriti infotehnloogial on muudatuste võimendamisel üsna oluline roll, kuid see pole niivõrd põhjus, vaid osake protsessist.

Heaolu muudab haavatavaks
Isegi viimatiste Euroopa kodusõdade ajal – mida me oma suurelisuses nimetame Maailmasõdadeks (nagu tabavalt sõnastas Sven Sakkov) – ei olnud tegelikult muudatused nii drastilised. Lõppes sõda ja hakati taastama tavapärast maailma.

Aga selle taastamise käigus ja ajal pandi idanema uute muudatuste seemned. II Maailmasõja järel sündima hakanud ühtse Euroopa idee avas selle kontinendi sootuks uutele tuultele. Muutustest sündinud avatud turvaline heaolu muutis meid aga ka ühtlasi magnetiks kõigile neile, kes ei ela samasugustes oludes.

Üks muudatus, mis kõige muu hulgas on toimunud, on ka eliidi teisenemine. Kui veel mõni aeg tagasi määras eliidi hulka kuulumise kas sünnipära, hea haridus või vähemalt kõrge ametikoht, siis nüüd satuvad eliidiks need, kes suudavad üha kiiremate muudatustega piisavalt edukalt kohaneda ja need enda kasuks käänata.

Kohanejad ja need teised
Kohanejate suhtarv inimkonnast on ilmselt jääv suurus. Kuid kuna inimkonna arvukus on viimaste aastasadade jooksul püstloodis üles kihutanud, saades tuge tehnoloogilistest uuendustest, siis on mittekohanejate absoluutarv suurenud. Mittekohanejate rahulolematus on üdini mõistetav, kuid selle teisenemine raevuks on osaliselt põhjustatud ka eliidi hulka sattunute oskamatusest enda rolliga toime tulla.

Üldjoontes on lugu sama vana kui inimkond. Muudatused toimuvad aegade algusest saadik, muidu poleks me ellu jäänud. Kuid neid on alati tasakaalustanud vastuseis muudatustele – ka ilma selleta poleks me ellu jäänud. Need kaks alget peavad üksteist tasakaalus hoidma, aga pendel ei saa iial pikalt ühte serva kinni jääda.

Progressi ja alahoidlikkuse usud on mõlemad omamoodi äärmused. Eeldus, et muutumine ja avatus ning edenemine on sünonüümid, et kogu aeg saab olla ainult parem ja suurem ja ilusam, on samasugune religioosne palang kui suletuse usukuulutus. Et justkui saaks müüride ja eitamise kaudu kõik maailma hädad endast eemal hoida, ka see mõttekäik põhineb ainult usul ja on kurt vastuargumentidele.

Raev on rammus pinnas. Oleks imelik, kui seda nö maasvedelevat ressurssi ära ei kasutataks. Pikka aega liberaalses nurgas püsinud pendel peab lihtsalt loodusjõu otsustavusega konservatiivsesse nurka suunduma. Küsimus on vaid selles, kui suure raksumisega see käib ja kas suudetakse ära hoida raevu verisemaid pritsmeid.

---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Monday, April 1, 2019

Ukraina presidendivalimiste esimesest tuurist AK'le


Küsime, et mis see see Zelenski on?
Kõik, mida hetkel on vaja teada Volodõmõr Zelenskõist kui presidendikandidaadist, on see, et ta oskab suurepäraselt kõnetada inimesi ja et tal puudub isiklik poliitiline minevik. Näiteks Zelenski valimisprogramm oli kirjutatud lihtsas, inimlikus keeles ning täpselt samasugusena teda teatakse ka lavalaudadelt.

See, et teda peetakse ühe oligarhi – täpsemalt Ihor Kolomoiski – meeskonda kuuluvaks, ei muuda suures plaanis valijate jaoks midagi. Ukraina poliitilises kultuuris on taoline süüdistus kuulumises ühte või teise mõjurkonda tüüpiline ning sellega ei üllata ega peluta kedagi.
                                                                                                                           
See, et tema taga pole nö tugevat meeskonda või põhjalikku programmi, pole ka takistuseks, eelmistel presidentidel ei olnud seda valimiste eel enamasti samuti.

Ja mis saab teises voorus? Kas Porošenkol on veel lootust?
Ukraina presidendivalimiste senine ajalugu on näidanud, et tagasivalimine on suur erand – seda on õnnestunud vaid ühel presidendil, Leonid Kutšmal.

Porošenko populaarsus on saanud samamoodi kannatada nagu iga teise Ukraina riigipea oma, kes valitakse ametisse suurte lootustega ja siis need lootused kustuvad. Tema poolt on küll paljud tõsimeelsed patrioodid ja nt sõjaväelased, kuid sellest ressursist ei pruugi piisata.

Juhul kui Zelenskõi ümber ei suudeta käima tõmmata mingit eriti inetut skandaali, siis on temal šansid valituks saada palju suuremad kui senisel riigipeal. Tõsi küll, tõenäoliselt kordub ka tema puhul sama skeem, et suurte muudatuste lootuses ametisse saanud nö puhas leht ja uus tulija ei suuda korruptsiooni takerdunud ühiskondlik-poliitilist süsteemi pea peale pöörata.
---
saatelõik järelvaadatav siit, samast tehtud ka kuvatõmmis