Wednesday, February 29, 2012

Разбор полётов: Venemaa presidendivalimised


29.veebruari saates jutuks Venemaa presidendivalimised, mis saavad toimuma mõne päeva pärast.

Mis on valimiste-eelse sekeldamise eripärad sel korral, kas on mingeid uusi jooni debattides? Putinit on siiani saatnud õnn ja edu - kas see jätkub ka edaspidi? Mis saab Medvedevist? Kas need valimised üldse muudavad midagi?

Saade kuulda siin. Stuudios ikka Karmo Tüür, Harri Tiido ja saatejuht Jevgenia Garanža.

Разбор полётов: Süüria ja monarhiad


15.veebruari saates oli teemadeks Süüria konflikt ja monarhiad tänapäeva maailmas.

Süüria konflikti kõik osapooled on kindlasti jälginud mujal toimunut, kuid kas nad on sellest ka midagi õppinud? Kas Süüria ja muude araabia konfliktide vahel on migit sarnasust, kas naabrid käituvad kuidagi teisiti?

Miks on siiani olemas monarhiad? Mis on vahet avaliku ja varjatud monarhiatel? Mis on nende roll tänapäeval?

Kõigest sellest kuuleb täpsemalt siit.

Monday, February 27, 2012

Vandenõu Putini tapmiseks


KUKU küsis, mida arvata väidetavast atendaadist Putinile. Minu meelest tuleks küsimus see küsimus aga lüüa vähemalt kolmeks: atendaadioht kui selline, meediakajastus ja ajastus.

Millest täpsemalt rääkisime, kuuleb siit.

Mitu % saab Vladimir Putin?

Mitu % saab Vladimir Putin ametlike tulemuste kohaselt VF 2012.a presidendivalimiste I voorus?

4.märtsil toimuvate Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste peafavoriit on Vladimir Putin. Võib küll vaielda, kas see on nö ausa valimisvõitluse tulemus, rahva hinnang senistele valitsemistulemustele või lihtne manipulatsioon, kuid fakti kui sellist ei vaidlusta keegi.

Kogu intriig algavate valimiste puhul seisnebki selles, et kas praegune peaminister ja ühtlasi presidendikandidaat Vladimir Putin saab võidu kohe esimeses voorus või lastakse asi teise vooruni.

Kuna meie eelmine küsitlus siinsamas blogis näitas, et enamik kaldub uskuma võitu esimeses voorus, siis võiks küsimuse ümber sõnastada - kui suur toetusprotsent ilmub ametlikesse protokollidesse? Neutraalsuse huvides nii küsimegi. Palun vasta sellele küsimusele blogi paremas ülanurgas.

Thursday, February 23, 2012

22. Venemaa veerandtund: Läti õppetunnid


Teemaks Läti õppetunnid. Läti referendumi tulemused on teada, kuid mis saab edasi? Missugused õppetunde peaks kõigest toimunust omandama Läti kui riik? Mis emotsioonidega väljusid protseissid poolt- ja vastuhääletajad? Kas kõigest sellest on midagi õppida ka välistel vaatlejatel?

Vestlemas Karmo Tüür ja Viktor Makarov, Läti haridusministri nõunik integratsiooni alal.

Salvestise pikkus 16:18, faili suurus ca 16 Mb. (saade vene keeles)


Kuulda saab ABVKeskuse taskuhäälingu lehel, nr 22 all.

Monday, February 20, 2012

Mitu valimisvooru tuleb?

kas 2012.a Venemaa presidendivalimistel selgub võit juba esimeses voorus?

Enamik vaatlejaid kipub arvama, et seekordsed presidendivalimised on ühe tulemusega - võidab nö peamine kandidaat. kuid kuidas see asi lahendatakse? Kas tuleb ka teine voor või kõik tehaks ära kohe? Ühe arvamuse kohaselt tuleb ka teine voor, seda kasvõi suurema legitiimsuse andmiseks valimistulemustele. Teise kohaselt aga vormistatkse kõik kohe ära, et mitte lasta tekkidagi olukorral, kus või satub nö kahtluse alla.

Kuidas sina arvad? Avalda oma arvamust selle blogi paremas ülanurgas olevas küsitluses.

Meeleavaldused Venemaal- mis saab edasi?

EÜS korraldas avaliku kõnekoosoleku "Meeleavaldused Venemaal- mis saab edasi?".

Korraldajad olid kokku pannud päris hea komplekti - ajaloolane Erkki Bahovski rääkis nö asjade algusest, politoloog KT hetkeolukorrast ja õigusteadlane Lauri Mälksoo sündmuste seosest õigusega - ehk kuhu see võib välja viia.


Neetult kahju on selle juurde tõdeda, et üritust salvestama pandud kaamera ütles üles ja peale hea mälestuse ei saa ma teile millelegi muule osundada :(

Saturday, February 18, 2012

kaks kommentaari Läti referendumi teemal

Täna on Lätis kuum. Vene keelele teise riigikeele staatuse andmise teemaline referendum pole naljaasi - ootused on kõrged ja hirmud suured.

Küsiti minugi käest. Dzd'le antud kommentaari näeb siin, ERR oma siin.

Tuesday, February 14, 2012

Meeleolud Venemaal


Vikerraadio Reporteritunnis sai räägitud Venemaa meeleoludest valimiste eel. Meeleolu loomiseks kõlas alustuseks überhea lauluke VVP :)

Saatejuht Peeter Kaldre, vestuskaaslasteks peale minu veel ka Silver Meikar. Kuulda saab siin.

Monday, February 13, 2012

21. Venemaa veerandtund: Venemaa protestid

21. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (13.02.2012).

Teemaks Venemaa protestid. Kes on need inimesed, kes on tulnud Venemaa tänavatele, on neil mingi ühisnimetaja? Kas Moskva ja Peterburi käitub selles laines ühtemoodi? Mida on kõik see andnud Venemaa (kodaniku-)ühiskonnale?

Vestlemas Karmo Tüür ja Elena Nikiforova, Peterburi sõltumatu sotsioloogiliste uuringute keskuse teadur.

Salvestise pikkus 16:56, faili suurus ca 16 Mb. (saade vene keeles)

kuulda saab siin.

Wednesday, February 8, 2012

20. Venemaa veerandtund: Läti referendum

20. Venemaa veerandtund: Läti referendum

Teemaks Läti referendum vene keelele riigikeele staatuse andmise osas. kes ja miks seda taotlevad? Kas ja kuivõrd on idee taga tunda välismõju? Miks jõuti refendumini alles nüüd, ehkki mõte ise pole ju uus?
Vestlemas Karmo Tüür ja Andis Kudors, Läti Ida-Euroopa poliitika uuringute keskuse direktor projektijuht.

Salvestise pikkus 15:51, faili suurus ca 15 Mb. Kuulda saab siin.

Monday, February 6, 2012

Разбор полётов: Kesk-Aasia


1.veebruari saates kõne all Kesk-Aasia. Tohutu suur regioon, mis on jagatud 5 riigi vahel, kuid mis on vaatamata suhtelisele sarnasusele ka tohutud erinevused.

Sarnaseks muudab neid nii geopoliitiline asend kui autokraatia-lembus, suhteline veepuudus ja ressursside rohkus (gaas, kuld, uraan), islamiusk (peamiselt sunnism), regiooni läbiv narkokaubandus jms. Enam-vähem ühised on ka välised mängurid, kes üritavad oma huve kohapeal edendada. Kui väga lihtsustatult võtta, siis on neid väliseid mängureid samuti viis: USA (sõjaline huvi), Venemaa (poliitiline), Hiina (majanduslik), Iraan (religioosne) ja Türgi (kultuuriline). See loetelu on muidugi puudulik ja väga meelevaldne jaotus ja igale positsioonile saaks vastu vaielda.

Kuid kõigest sellest kuuleb lähemalt siit. Rääkimas Karmo Tüür, Harri Tiido ja saatejuht Jevgenia Garanža.

19. Venemaa veerandtund: transiit

19. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (06.02.2012).

Teemaks transiit. Kui oluline on ikkagi transiit Eesti jaoks ja millist rolli mängib Eesti suurtes transiidiskeemides? Kas nö idatransiit ehk Venemaale minevate ja sealt tulevate kaupade liigutamine on meie jaoks möödapääsmatu variant? Kui reaalsed on plaanid kujundada Eestist nö jaotusjaam ehk hub? Kas Venemaaga äri ajamisel asjad edenevad?

Vestlemas Karmo Tüür ja Ago Tiiman, Eesti logistikaklastri projektijuht.

Salvestise pikkus 17:29, faili suurus ca 17 Mb. Kuulda saab siit.

Friday, February 3, 2012

Разбор полётов: Soome ja USA presidendivalimised


19.jaanuari saates oli kõigepealt jutuks Soome. Presidendivalimiste eel rääkisime Soome poliitilise kultuuri eripäradest, mis rolli täidab president, miks on sellel postile pürgijaid nii palju. Kas parlamendivalimiste tulemustest võib teha mingeid järeldusi presidendivalimiste kohta. Kas võib oodata mingeid muudatusi välispoliitikas - valdkonnas, mille suunamine on enim Soome presidendi pädevuses.

Teiseks oli Eesti jaoks teine vähemalt sama oluline maa - ehkki kaugeltki mitte naaber - Ameerika Ühendriigid. Mis lainel toimub sealne presidendivalimiste ettevalmistus, kas praegusel presidendil on eeliseid peamiseks peetava vastaskandidaadi ehk Mitt Romney ees. Mil määral võib osutuda oluliseks usuküsimus ehk Romeny mormooniks olemine? Võis siis hoopis tema ülirikkus, mis võib ärritada vaesemaid kodanikke?

Kõigest sellest kuuleb siit. Saateks ikka Tiido&Tüür + Garanža.

Thursday, February 2, 2012

Väärikuse ja mäluhoidmise tunnustamine


PM küsis, mida arvata Ljudmila Aleksejevale auraha andmisest? Vastus siin.