Thursday, January 10, 2013

Aastavahetuse aegu ...

... sai mitmel-setmel korral jälle Venemaast räägitud, paraku mõned neist on juba ajahõlma vajunud. Kuid lihtsalt järjepidavuse huvides olgu ära toodud viide Postimehes ilmunud prognoosile.