Thursday, July 4, 2024

Разбор полётов: EL, Prantsusmaa, USA

- EL uued tippametnikud - kas nende määramine võib midagi muuta? Pigem mitte, sest EL on väga institutsionaliseeritud nähtus, kus isikute vahetamine muudab suhteliselt vähe. Küll aga võib konkreetne isik muuta ennast sellel või teisel positsioonil rohkem nähtavaks kui tema eelkäija ning seeläbi omandada ajapikku rohkem kaalu otsuste langetamisel.

- Ungari eesistumine EL Nõukogus - ka siin on muutuste potentsiaal väike, sest see poolaasta on enamasti täidetud EL uue parlamendi, fraktsioonide moodustamise, uute ametnike meeskondade ja kõigi osapoolte omavahelise kompamisega. Küll aga võib oletada, et Ungari sooib selle aja jooksul eelkõige ajada enda asja (saavutada suuremaid järeleandmisi enda suhtes) kui EL muutmise asja. Tõsi küll, selle protsessi tulemust ei tea keegi, sh ka Ungari ise, sest tegu on esmakordse üritusega.

- Prantsusmaa erakorralised parlamendivalimised pole veel läbi. Juhul kui tinglikult parempoolsed isegi saavutavad enamuse parlamendis, võib see ikkagi olla praegusele presidendile kasulik, kuna sel moel võib suureneda Macroni võimalus võita järgmistel, 2027.a presidendialimistel (kuna parempoolne elektoraat tõenäoliselt pettub, nähes kui vähe nende soositud poliitilised jõud reaalsuses suudavad ära teha)

- USA presidendivalimistes on kätte jõudnud hetk, kus demokraatidel on üsna viimane hetk älja vahetada oma kandidaat, et mitte lasta ennast liiga lihtsalt võita

Saatejuht Pavel Ivanov, kõnelemas Harri Tiido ja Karmo Tüür, saade järelkuulatav siit

No comments: