Monday, January 23, 2023

Välisilmas Venemaa eraarmeedest

Kriminaalsuse seitse kihti Wagneri näitel:

1- kriminaal Prigožin (mitte ainult endine vang, vaid praegu uute kuritegude täideviija)

2- toob vanglatest välja teisi kriminaale (rõhutades, et tal on vaja "kriminaaleid talente, tapmaks ukrainlasi")

3- vangide väljatoomine karistusasutustest sellise moel on kriminaalne ehk seadusevastane

4- annab nendele vangidele kätte relvad, mis on kriminaalne tegevus

5- need relvad on ise kriminaalsel moel hangitud, st selline relvakäitemine on keelatud

6- sõlmib nende vangidega palgasõduriks olemise lepingu, kusjuures palgasõduriks olemine on kriminaliseeritav

7- viib nad kriminaalsesse sõtta

Teised eraarmeed küll teadaolevalt vangide värbamisega ei tegele, kuid ei ole sellevõrra vähem kriminaalsed. Riik aga ei taha vastavat seadusandlikku raamistikku luua, sest sellega tekiks vastutuste ja õiguste ahelad, mis sunniks riiki käituma õigusriigina

Saatelõik järelvaadatav siit, saatejuht Peeter Kaldre, kõnelemas Karmo Tüür

No comments: