Thursday, October 27, 2016

6.veerandtund väliskommentaatoriga: Urmas Paet Euroopa Parlamendist


Veerandtund väliskommentaatoriga: Urmas Paet Euroopa Parlamendist. Saatejuht Karmo Tüür.

– Kas ja kuidas on Euroopa parlamendi tööd mõjutanud Brexit. Tuleb ju lahendada kasvõi selline tehnilisena mõjuv detail – kuidas ümber jagada kohad. Kas Brexit on üldse teemaks?
Vaheküsimus – kuidas Briti MEP’id ise üldse jagunevad selles küsimuses?

– Euroopa parlament ja Venemaa. Kui NATO ja VF on sisuliselt koostöö külmutanud, siis kuidas on EP ja VF suhted? Kas VF üldse ilmutab mingit aktiivsust EP suunal?
Vaheküsimus: Kui tihti on üldse näha Tšižovi, kes on nüüd juba üle 10 aasta VF esindaja EP juures ja kes reeglite kohaselt võib ainsa vene diplomaadina siseneda EP ruumidesse ilma luba taotlemata?

– Eesti saadikud ja Eesti eesistumine. Kas selle riigi saadikud, kelle riik on parasjagu eesistuja, tunnevad ka mingil moel täiendavat tähelepanu või koguni survet? Eesistujariik saab ju tõsta üles mingi teema, mis võib mõnele teisele riigile / saadikugrupile olla oluline või hoopis vastukarva.

– Euroopa kaitseliit – misasi see on ja missugune saab olema nt Eesti panus sellesse?

Saade kuulatav EVI podcasti lehel.

Tuesday, October 25, 2016

Venemaa vallutas Pariisi


Venemaal on alati mitu nägu. Tuumasõja ähvarduste ja tossavate lennukikandjate kõrval naeratab malbelt pehme jõud. Kultuurne. Ajalooline. Religioosne. Rõhutatult omanäoline ja riigikeskne. Suurriigile omane. Deržaavalik, kui see sõna midagi eesti keeles ütleks.

Mõni päev tagasi avati Prantsusmaal üks järjekordne Venemaa esindus. Mitte ei tea kus, vaid otse Pariisi südames, mõnesaja meetri kaugusel Eiffeli tornist. Mitte lihtsalt esindus, vaid Õigeusklik vaimlis-kultuuriline keskus (Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe; Российский духовно-культурный православный центр).

Ajal, mil eelarves kärbitakse kõiki ridu peale sõjaliste kulutuste. Ajal, mil peaminister teatab, et „raha pole, aga te siin pidage vastu!“

Keskuse rajamine läks Venemaa enda andmetel maksma 70 mln EUR, teiste allikate järgi 170 mln , ehkki algselt nähti selleks ette 44-57 mln EUR. Aga taolistel projektidel on lihtsalt kombeks kallineda. Eriti kui ehitatakse riigi rahade eest.

Ametlikult kannab Keskuses tegutsev kirik Püha Kolmainsuse nime, kuid irvhambad on selle juba ümber nimetanud Püha Vladimiri kirikuks. Ehkki Vladimir – see tähendab Putin – ei saanud avamisele tulla, kuna Prantsusmaa praegune president François Hollande ei pidanud sobivaks enda juuresolekuga seda üritust õnnistada. Erimeelsused Süüria pärast, kas teate. Keskuse idee algne toetaja ehk Prantsusmaa eelmine president Nicolas Sarkozy poleks ilmselt niimoodi käitunud.

Et te mõistaks Keskuse olulisust, tasub mainida vaid ühte detaili – see on kuulutatud Venemaa saatkonna territooriumiks. Ehk siis diplomaatilise puutumatuse alaks. 4200 m2 pinnal paikneb kirik, eparhia juhatus, 150-kohaline kool, näituse- ja kontserdisaalid ja muud nipet-näpet. Ühtlasi alustas oma kongressiga selles juba ka tööd Ülemaailmne vene ajakirjanduse assotsiatsioon.

Iseloomulikud sõnad lausus avamisel vürst Aleksandr Trubetskoi (Prantsuse-Vene Foorumi president). Loetledes ümbruskonnas olevaid Venemaale olulisi objekte, lõpetas ta nii: „Nii et sel moel vallutab (завоёвывает) Venemaa järk-järgult Seine’i jõe kaldapealseid. Ja see on meile meeldiv.“

-------

Pilt võetud siit

Friday, October 21, 2016

Разбор полетов: kas uus "Kariibi kriis"?

Seekordses eetris kõne all peamiselt USA ja Venemaa suhted. Mida arvata Putini ultimaatumist seoses plutooniumileppest lahtiütlemisega? Moskva üritab ilmselt ära kasutada USA presidendivalimiste aegset võimuvaakumit - kas sellel taktikalt võib olla edu? Kuidas tõlgendada selles kontekstis Iskander M rakettide ümberpaigutamist Kaliningradi?

Eetris nagu ikka Harri Tiido (Varssavist) ja Karmo Tüür (sedakorda Berliinist). Saatejuht Artur Aukon. Saade järelkuulatav siit
---------
pilt võetud siit

Wednesday, October 19, 2016

Kadunud universalismi otsingul

Kas kujutate ette rahu Lähis-Idas? Et Iisrael ja Palestiina, al Assad ja tema vastased, šiiidid ja sunniidid, kõikvõimalikud usulised ja muud ühendused istuvad ühise laua taha? Ja et päriselt ka jõuavad rahumeelse kooseksisteerimiseni? Ei kujuta? Aga kas XX sajandi esimesel poolel oleks keegi suutnud ette kujutada rahu Euroopas?

Veetsin kaks päeva ühel omanäolisel konverentsil, kus ülaltoodud mõttekäik ei olnud erandlik. Ning isegi asjaolu, et see pärines Euroopa Nõukogu tippametniku suust, ei kõlanud veidralt. Idealismi õhustik mõjus ausalt öeldes värskendavalt kõikide muude akadeemiliste ja rakenduslike koosviibimiste vahele.

Väga julgelt ja laialt asetatud teemad ajasid küll kokkutulnuid mõneti kimbatusse. Noh näiteks kuidas tundub, et toote laua taha kokku pundi tipp-politolooge ja rahvusvaheliste suhete eksperte ning panete paneeli nimeks ... „Sõda ja Rahu“. Ei enam ega vähem. Aga tulemuseks saate hingestatud arutelu sõja ja vägivalla olemusest, selle võika vahendi instrumentaliseerimisest, filosoofilise üldistuse riikide sise- ja välispoliitika seoste kohta.

Mõned mõtterebendid

Kuna ma ei küsinud ühegi esineja käest luba nende tsiteerimiseks, siis viskan siia vaid mõned nimetud mõttekatked sel kujul, nagu nad minu tajuprotsessorist läbi käisid.

Inimeste, mitte riikide õigused on ülim universalism. Selle lähtepunktiks on Londonis tehtud otsus Nürnbergi tribunali kokkukutsumiseks, sellega loodi arusaam kuritegudest inimsuse vastu, mida varem ei eksisteerinud. Loodi riikide ja riigipeade vastutus inimeste ees.

Väärtused, sh vabadus, sünnivad vapustustes.

On küll palju kultuure, kuid vaid üks tsivilisatsioon, mis põhineb universaalsetel (inim-)õigustel. Paraku seda tajutakse (või õigemini rõhutatult näidatakse) taolise tõlgenduse vastaste poolt mitte universaalsete, vaid „Lääne väärtustena“

Vähemalt kaks riiki üritavad end kehtestada alternatiivsete tsivilisatsiooniliste nähtustena – Hiina ja Venemaa.

Kas saab otsida seda mis pole kadunud?

Korraldajate mõttejulgus väärib tõepoolest kiitmist. Kuid mulle jäi ürituse kulgedes üha rohkem mulje, et pealkirjas toodud otsingusiht on mööda pandud. Ehk isegi teadlikult.

Kui minna kaasa selle teesiga, et ülimaks väärtuseks on universaalsed inimõigused, mille ees peavad painduma riigid ja kandma vastutust selle maailma vägevad, siis tekib paratamatult küsimus – kas on olnud sellist aega, mil seda väärtussüsteemi on enda jaoks siduvaks pidanud kõik ja igaüks eraldi?

Tõenäoliselt tuleb tunnistada, et seda pole veel olnudki. ÜRO loomine II MS nimelise vapustuse järel on ehk esimene katse selle mõttemalli suunas liikuda. Kuid ega seegi ei hiilga just erilise efektiivsusega.

Nii et minu lõpuväide on – kui riikideülene ja inimestekeskne universalism on tekkimas, siis selle juurutamisel lihtsalt peavad olema tagasilöögid. Senine riikidekeskne süsteem ei saa haihtuda tühja õhku. Riiklike (ja religioossete) toite- ja võimuahelate külge haakunud eliidid lihtsalt peavad vastu hakkama. See on inimloomus, ei enamat. Ning vägivald, sh sõda on sellesama inimloomuse jaoks lihtsaim vastuhakuvorm.

----------

Pildil Berliinis konverentsi eel külastatud "Pisarate muuseumis" (mis on pühendatud perekondade lahutamisele ja nõukogude okupatsioonile) lebanud külalisteraamat. Selle avatud lehel leidus värske kirje: "Selles muuseumis tahaksin NUTTA ... kuna normaalsed inimesed lõppkokkuvõttes lammutavad igas mõttes ebardlikke seinu, aga mina elan seal kus meie ajal seati sisse uued piirid, tollid ja inimestele surutakse peale idiootlikku propagandat, vaenu. Tahaks nutta, kuna ma elan Krimmis.
P. kao välja Krimmist!
Või sa sur magad seal igavest und."

Monday, October 17, 2016

5. Veerandtund väliskommentaatoriga: Andres Kasekamp ja julgeolek


1- Kas Läänemere regiooni julgeolekuolukorras muutus midagi peale uudist, mille kohaselt viidi Kaliningradi Iskander M tüüpi raketid

vaheküsimus: Venemaa enda versiooni kohaselt ta ju ainult vastab Lääne tegevusele – ka Kaliningradi raketid on vaid vastuseks NATO raketikilbile. Kas Venemaa saab endale tegelikult lubada sellist nö uut võidurelvastumist?

2- Võtame natukese laiema plaani ehk Euroopa julgeoleku, mis suuresti on siiani põhinenud NATO’l. Kuidas kõlavad selles kontekstis üleskutsed ehitada välja Euroopa armee?

Vaheküsimus: Kas on midagi õppida WEU WUDO kogemusest

3- Veelgi globaalsemalt – igasugusel süsteemil/ideel/poliitikal leidub alati oponente. Olemasolevat soovitakse kas reformida või sootuks uut ehitada. Globaalset julgeolekusüsteemi praegu pole paistmas. Oleks ilmselt üsna loogiline eeldada, et olemasoleva peamise julgeolekustruktuuri ehk NATO kõrvale või asemele üritatakse vähemalt retooriliselt luua midagi uut. Missugune võiks olla see uus ja/või alternatiivne moodustis?
--------
Salvestist saab järelkuulata EVI podcasti lehelt
--------
pilt on võetud siit

Thursday, October 13, 2016

Viisavabadus Gruusia ja Ukrainaga


Küsiti: "Mida Teie arvate võimaliku viisanõude kaotamise kohta Ukraina ja Gruusia suhtes? Kas see oleks EL´i jaoks poliitiliselt õige samm? Miks?"

Vastasin: Arvan et taolise küsimuse puhul tuleks poliitiline külg kõrvale jätta. Juhul kui me nõustume väitega, et Euroopa ja laiemalt Lääs on väärtuspõhine nähtus, siis peame järgima ühte peamist väärtust - selged ja lihtsad mängureeglid.

Juhul kui mingi riik on täitnud viisavabaduse saamiseks kehtestatud reeglid, siis tuleb see vabadus ka anda. Mõistagi koos õigusega see vabadus ka vajadusel ära võtta, kuid ikkagi - selline otsus ei peaks olema poliitiliselt motiveeritud.

Gruusia puhul on minu teada vastavad nõuded täidetud ja põhimõtteline otsus viisavabadus kehtestada on ka tehtud. Ukraina puhul ei peaks olema erandit - kui nõuded on täidetud, siis saab, kui ei, siis mitte.

Jah, ma tean, et päriselus on alati olemas ka poliitiline surve ning soov toetada "omasid" ning "õigesti käitujaid". Aga otsustamise aluseks peavad olema reeglid, mitte "mõisted" (правила, а не понятия), seda nii õiguste kui kohustuste osas.

---------

lugu ilmus siin (vene keeles)

---------

pilt võetud siit

Tuesday, October 11, 2016

Türgi kui Venemaa sõber ja liitlane?


Moskva ilmutab hetkel märkimisväärset välispoliitilist paindlikkust ja reageerimiskiirust. Tõsi küll, võttes arvesse Venemaal populaarseid mõttemänge, siis tuleks öelda mitte "välis-" vaid "geopoliitilist"

Venemaa president Putin ja Türgi president Erdoğan mahtusid taas kenasti ühele pildile. Surusid kaamerate sähvides teineteisel kätt ja istusid laua taha, vääristamaks oma kohalolekuga gaasitrassi leppe sõlmimist.

Tõsi küll, ega taolised lepped ei sünni ühe kohtumise raames, vaid selleks tehakse pikka eeltööd. TurkStream nimelise projekti esimesed olulisemad paberid allkirjastati juba 2014.a detsembris.

Kuid siis (nov. 2015) juhtus see, mida Venemaa ei oodanud. Ehk Türgi tulistas alla oma õhuruumi tunginud vene rindepommitaja ning Putin lausus: "Ainult tomatitega asi ei piirdu. Nad kahetsevat tehtut veel korduvalt"

Napilt aasta hiljem, tonne tomateid ja turismipiiranguid hiljem, sõlmitakse aga torulepe, räägitakse jälle aatomielektrijaama rajamisest ning sõjalisest koostööst Süürias. Mis siis juhtus?

Jättes kõik muu kõrvale - seda torujuhet on Venemaale rohkem vaja kui Türgile.

Einoh, eks Türgi ole kah rõõmus, kui tema territooriumit läbib (tõsi küll vaid jupikesena, kuid siiski) veel üks torujuhe. Transiiditulu ja enda olulisuse tõstmine energeetilistes võrgustikes on kahtlemata meeldiv.

Kuid Venemaa jaoks on siit palju rohkem saada. Esiteks - Euroopa gaasitarbimine näitab langust, kuid Venemaa jaoks on gaasimüük eluliselt oluline. Ja seda isegi mitte ainult saadava raha tõttu, vaid ka puhtalt tehnilistel põhjustel - gaasi väljapumpamise katkestamisega kaasnevate tehnoloogiliste probleemide ületamise võimekust venelastel endil pole. Teiseks - gaasitransiidi Ukrainast möödasuunamine. Kolmandaks - Euroopa tihedam haaramine oma tarnevõrku.

Samas pole ei gaas, tomatid, turistid ega muu merkantiilne pool nii oluline. Türgi positiivne hõlmamine on eesmärk omaette. Või siis vähemalt mulje jätmine, et Lääne poolt kritiseeritaval Türgil on võimalik leida endale uusi sõpru ja liitlasi. Taoliste hetkede kasutamisel on Venemaal võimul olev kolmetäheline organisatsioon äärmiselt oskuslik.
------------
Ligikaudu sellest sai räägitud TTV uudiste jaoks, saatelõik saab vaadata siit.
------------
pilt võetud siit