Thursday, June 20, 2019

Putin kui meie tulevik


Ai-vai, vat see on võimas.

Täna on järjekordne Putini-päev. St - presidendi otseliin oma rahvaga. Selle jaoks on ette valmistatud mitmeid videoklippe, mis kutsuvad üles esitama presidendile küsimusi, sest: "need küsimused ongi meie tulevik" või "see, mis on oluline meie riigile" vms

Ja sel hetkel, kui kõlavad sõnad "meie tulevik", moodustub ekraanil küsimustest Tema Enda paleus. Andekas, kas pole?

Wednesday, June 19, 2019

Koht ÜRO JN laua taga on alles algus


Mäletan väga täpselt neid ennustusi, mis tehti Eesti võimaluse kohta saada NATO liikmeks. Et seda ei juhtu ja kõik. Et „meid pole sinna kellelegi vaja, sihukest pisikest ja probleemset“.

Aga seal me nüüd oleme. Euroopa Liidus ja NATO’s ja nüüd ka ÜRO JN laua ääres. Vaatamata kõigile ja kõigele. Kuid liikmelisus üheski sellises klubis pole võlukepp, mis lahendab kõik edaspidi meie eest. Tegelikult isegi vastupidi, astudes nendesse rollidesse, võtsime ja võtame me endale üha uusi kohustusi, millega me ilma selleta otseselt tegelema ei peaks ja ehk ei tahakski.

Ehkki meie koht ÜRO JN laua taga pole mingi juhus ega kingitus, kasutan ikkagi ühte metafoori – loteriiga võidetud koht kruiisilaevale, uhkele merereisile. Sa satud laevale koos tuhandete kaasreisijatega ... ja edasine sõltub juba kõik sinust endast. Võib kogu reisi istuda kajutis, vahtida hirmunult illuminaatorist välja ja tagasi tulles kurta, et oli kole ja igav. Aga võib ka kasutada antud aega ja võimalust, suhelda kõigi nendega, kellega elu ehk muidu kokku ei viikski, sõlmida sidemeid ja tutvusi ning astuda reisi lõpuks laevast välja, kohver täis võimalusi ja pakkumisi, uusi ideid ja kontakte.

Metafoorist väljudes tähendab see seda, et saavutades enda tunnustamise maailma kõige olulisema julgeolekupoliitilise nõukogu liikmena, peame me hakkama tegelema müriaadi küsimustega alates piirkondlikest konfliktidest kuni terrorismi tõkestamise ja veepuudusest tuleneva migratsioonini. Meie jutule hakkavad pürgima kümned delegatsioonid, paludes toetada nende ettepanekuid. Eesti eksperdid peavad olema võimelised kiirelt formuleerima ametlikke positsioone ja avaldama arvamusi. Hääletama ja põhjendama.

Mis aga kõige-kõige olulisem, selle kaheaastase tsükli jooksul peab Eesti olema kahel korral kuu aega ka Julgeolekunõukogu eesistuja-riik. Sel hetkel pole me mitte lihtsalt arutlusele tulevate päevakorrapunktide ettelugeja, vaid meil tekib õigus ja isegi kohustus seda päevakorda ka kujundada, esitada mingeid endale olulisi teemasid.

Mis need võiks olla? Ühe näitena tuleb meelde ettepanek, mille esitas 2015.a meie Europarlamendi saadik Urmas Paet. Ta soovitas toona arutada Julgeolekunõukogus rahuvalvemissiooni käivitamist Ukrainas. Ehkki Vladimir Putin on sõnades rääkinud samast asjast – vajadusest käivitada missioon – on idee seni Venemaa vastuseisu taha takerdunud.

Nüüd on Eestil võimalus see teema uuesti üles võtta. Tõenäoliselt tulutult, kuid juba ainuüksi teema tõstatamine on märgiliselt oluline. Nagu kirjutas kunagine Belgia esindaja sama laua ääres, on üks põhilisi reegleid, mida ajutine liige peab järgima: „ole järjekindel“. Vaid sel moel saab näidata oma tõsiseltvõetavust. Ning mis saaks meie jaoks olla olulisem kui järjekindlalt nõuda reeglitepõhise maailmakorra kestmist, rahvusvahelise õiguse ülimuslikkust ja riikliku suveräänsuse austamist.

Näivad nagu vastuolulised eesmärgid? Maailm ongi üks vastuoluline koht. Ning üks koht, kus neid vastuolusid lahendatakse ning konflikte leevendatakse, ongi ÜRO Julgeolekunõukogu. Kuid sinna laua taha sattumine on alles algus, sisuline ja keeruline töö alles algab.
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Wednesday, June 12, 2019

ÜRO JN: vaikselt nurgas istuda ei õnnestu

"Ah me oleme ju nii väikesed ja meist ei sõltu ju midagi. Kes see meiega ikka arvestama hakkab, küllap me lihtsalt istume seal vaikselt ja teeme nii nagu kästakse - aga mille jaoks siis nii palju raha magama pannakse"

Umbes sellise jorinaga ümbritsetakse skeptikute poolt Eesti saamist ÜRO Julgeolekunõukogu mitte-alaliseks liikmeks.

Tegelikkus on aga selline, et lihtsalt nurgas istuda ja vaikselt toimuvat jälgida ei õnnestu. Eestil saab olema samasugune hääleõigus nagu igal teisel selles 15-liikmelises elitaarses klubis ning hääletada tuleb. See aga tähendab lõputuid konsultatsioone, kus Eesti kui JN liikme juurde tullakse, kuulamaks ära MEIE arvamust antud küsimust.

Teiseks ei õnnestu vaikselt nurgas istuda ka selle pärast, et Eesti nagu iga teine JN liige peab u kuu aega olema nõukogu eesistuja rollis. Sel perioodil saab ja peab Eesti esindus formuleerima päevakava ning võib arutlusele panna ka selliseid küsimusi, mida mõned teised võibolla üldse ei sooviks puudutada.

Kõigest sellest ja muustki veel sai räägitud ETV+ jaoks antud intervjuus, mida saab järelvaadata siit.

Omamoodi üliõpetliku lisamaterjalina komistasin aga eetriks valmistudes ühe lühikese käitumisõpetuse otsa, milles kunagine Belgia esindaja ÜRO JN laua taga jagab nõuandeid, mida ja kuidas teha - soovitan see mõneleheküljeline õpetlik tekst läbi lugeda ka neil, kes ise ei pea tolle elitaarse laua taha istuma minema.

Tuesday, June 11, 2019

Moldova peaks justkui valima ... jälle

Moldova ees seisvatest valikutest rääkides jäädakse tavaliselt post-NSVL riikide kohta kinnistunud stampide juurde. Noh et valikuid on ette antud vaid kaks: kas pugeda Venemaa karvasesse kaissu või astuda Euroopa lipsustatud sirgetesse ridadesse.

Peamine, mis aga tavaliselt vaikimisi mängureeglitena eeldatakse, et ega sel riigil X endal polegi midagi arvata, kõik otsustatakse nö suurte heitluse kaudu. Et kas Moskva või Brüssel, kumb rohkem pakub ja uue tüki oma ühisnaabrusest endale haarab.

Päris elus aga otsustatakse kõik siiski kohalike tegelaste poolt, kes otsustavad oma rahvast ühele või teisele poole tarida, kasutades lihtsalt omaenda huvide katteks Euroopa- või Venemeelset retoorikat.

Praegu Moldovas toimuva madina üks käilakujusid, Vlad Plahotniuc on nt sunnitud sudima Euroopa vastu, kuna ühis-Euroopa projektiga ühinemine tähendaks sattumist Rumeeniaga ühte paati. Seda ei saa aga Plahotniuc endale lubada, sest Rumeenias on tema vastu algatatud mitmeid kriminaaluurimisi rahapesu, organiseeritud kuritegevuse jms paragrahvide alusel.

Nii et tihi (või pahatihti) pole küsimus nö suurtes ja ülevates ideedes, vaid lihtsas nahahoidmises või muidu sügavalt isiklikes-korruptiivsetes sidemetes. Ja vat siinkohal on olemas Venemaa näol liitlane, kes on valmis pakkuma oma poliit-tehnoloogilist ja muud abi, hoidmaks status quod ehk sogast vett.

Umbes sellist mõttemulli ajasin ka ERR jaoks, intekat saab järelkuulata siit.
----
pilt võetud siit

Monday, June 3, 2019

Perforeeritud suveräänsus


Misasja nad ronivad meie õuele? Miks nad arvavad, et võivad meile midagi ette kirjutada? Me oleme ise peremehed omal maal! Igaüks, kes teisiti arvab, on ... (ja siia kolmele punktile kirjutage endale sobiv sõna).

Oletan, et igaüks on kuulnud või lugenud ligilähedast mõttekäiku. Ja ma tean, et selles pole mitte midagi valesti. Soov pidada midagi „meie“ omaks, kedagi „meie“ hulka kuuluvaks on sama vana kui inimkond või isegi laiem ja vanem. Isegi iga viimane kui rähn metsas kuulutab valju toksimisega mingi ala enda omaks ning on valmis sissetungijale vastu astuma.

Kuid samaaegselt sellega ma väidan, et usk „meie“ ainuloomulikku olemusse on üsna samasugune usk kui iga teine. Ehk siis pisut pimestav ja samas niivõrd hädavajalik. Inimene on sotsiaalne olend ning ta on valmis uskumatuteks mõtteviguriteks, et maailma enda ümber korrastada. „Meie“ ja „mitte-meie“ on selleks üks lihtsamaid võtteid.

Euroopastumise vastasjõud
Kaasaegses Euroopas toimivad kaks vastasmärgilist jõudu: üleeuroopastumine ja sellele vastuhakkamine.

Esimese pooldajad jutlustavad vajadusest ühineda, kiskuda maha piirid ja sel moel vältida halvimat. Olgu siis selleks halvimaks siinsete riikide omavahelised kakelused või allajäämine globaalses konurentsis kasvavatele pingetele. Noh näiteks USA ja Hiina vahelisele (majandus-)sõjale.

Vastuhakkajad räägivad taolise ühinemisjutu väärastunud olemusest. Et rahvusriik on normaalne ja mitte-rahvusriik ebanormaalne. Et tarastamine päästab ja tarade lõhkumine hävitab. Absoluutselt arusaadavad ja mõistetavad argumendid, kas pole?

Täielist suveräänsust pole olemas
Minu peamine vastuväide viimastele on: täielist suveräänsust pole olemas. See on perforeeritud üsna riigi tekkimise algusest kõikvõimalike lepingute kaudu. Tõelisel suveräänil pole ju lepinguid vaja – ta valitseb ise ja omatahtsi. Isegi piirileping naabriga, rääkimata nt liitumisest kavõi Ülemaailmse Postiliiduga haukab ära tükikese iseotsustamisest.

Vastuväide üleuroopastumise sisse uskujatele on aga: kas arvate, et on võimalik muuta inimese põhiolemust, turvalise koopa vajadust? Või oletate, et piisavalt sõjale lähenev olukord – noh nt migratsioonikriis – võimaldab kasvatada uue inimese, kes võtab omaks uue identiteedi ja hülgab senise?

Kaasaegse riikluse, rääkimata rahvusriikluse kihistu, pole tõsi küll väga vana. Tinglikult on esimene pärit XVII ja teine XIX sajandist. Kuid see on lähim, mis meie sisemine koopainimene (millest hiljuti ERR portaalis kirjutas Karol Kallas) leiab, et tunda end piisavalt tarastatuna ja seeläbi turvaliselt.

Kärisev vastuolu
Üks suurimaid vastuolusid, millega me oma igapäevaelus peame toime tulema ongi üha laiemaks kärisev vastuolu meie kiviaegsete instinktide (koopavajadus), keskaegsete institutsioonide (riigid ja nende ühendused) ning tulevikutehnoloogia vahel.

Viimane ehk e-võimekus peaks võimaldama otsedemokraatia illusiooni abil lähendada riigile, kuid paraku võimendab see sama edukalt ka meie sisemist koopa-asukat. Baasinstinkte pole keegi ära muutnud ning elitaarne nägemus pööblist, kellele saab „õigeid väärtusi“ õpetada, põrkub sellesama e-võimekuse vastu, mille tõttu rohujuurel on rohkem võimu kui iial varem.

Varem või hiljem see üha laiemaks kasvav vastuolu peab kärisema. Missugune on selles kolmikahelas nõrgim lüli? Kas kaob baasvajadus ja inimene hakkab heaks maailmakodanikuks? Või murenevad riigid selle sõna praeguses mõttes? Või siis võtab kõik lihtsalt üle kunstlik intellekt ... kui ta siis enam nii väga kunstlik ongi.
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Saturday, May 25, 2019

Venemaa koht Euroopa klubis


Kujutage ette ühte klubi, millel on paar väga lihtsat reeglit. Et rusikatega asju ei aeta ja üksteise tagant ei varastata. Et kõike seda korraldada, kontrollida ja arusaamatusi lahendada, on vaja palgata mõned asjaajajad ning selle jaoks tuleb liikmemaksu maksta.

Ja et saaks aru, miks taolist klubi vaja on – võiks ju niisama üksteisega viisakad olla – siis seletuseks, et klubi loodi peale viimatist suurt löömingut, kus üksteise näod armetult veriseks klohmiti.

Nüüd aga on üks klubi liige otsustanud, et reeglid on nõrkadele. Rusikatega võib vehkida küll ja võõrast vara virutada kah. Kui nüüd ülejäänud klubi vagural moel teatab, et nii ikkagi ei tehta, siis keeldub kraakleja liikmemaksu maksmast ja asub põlglikult, käed rinnal risti ootama: „Küll te veel põlvili roomate, et ma klubisse jääks ja teile pappi pritsiks“.

Teooriast praktikaks
See eelnev oli nüüd ülilihtsustatud nö teoreetiline mudel, edasi tuleb praktika. Klubi all mõeldakse Euroopa Nõukogu. Viimatise suure kakluse all peetakse silmas Teist maailmasõda (EN loodi 1949 aastal). Kraaklejaks on Venemaa.

Need paar reeglit, mille all Venemaa EN liikmeks 1996.a astus, kõlavad niimoodi: rahvusvahelisi vaidlusi lahendatakse ainult rahumeelsete vahenditega; piirivaidlused lahendatakse rahvusvahelise õiguse alusel. Tegelikult oli neid tingimusi rohkem, kuid hetkel on olulised need kaks.

Peale Gruusia kaklust vaatas klubi kohmetult üksteisele otsa ja oli vait. Peale Krimmi ärandamist piirati Venemaa hääleõigust ühes EN allorganist ehk parlamentaarses assamblees – eks ole ju hirmus karistus, kas pole? Selle peale teatas Venemaa, et tema enam liikmemaksu ei maksa.

Parlamentaarsed mängureeglid
Euroopa Nõukogu nimelisel klubil, kuhu kuuluvad kõik Euroopa riigid (mitte ajada segamini Euroopa Liiduga), on tinglikult kolm kehandit: parlamenaarne, täidesaatev ja kohus. Tuletan meelde, et Venemaa kaotas õiguse hääletada parlamentaarses assamblees (ehk siis kõigi liikmesriikide parlamentide esinduskogus).

Nüüd aga juhtus jabur lugu. Euroopa Nõukogu Komitee võttis vastu otsuse, et Venemaale tuleb hääleõigus tagasi anda!

Komitee koosneb liikmesriikide välisministritest. Esiteks ei saa ministrid tagasi anda seda, mida nad pole võtnud – hääletusõiguse peatas parlamentaarne assamblee. Teiseks pole ühegi ministri asi teha ettekirjutusi parlamentaarsele kogule. See on eksimine parlamentarismi, võimude lahususe, demokraatliku õigusriikluse aluspõhimõtete vastu.

Inimõiguste kohtu aspekt
Argument, et juhul kui Venemaa Föderatsioon pole hääleõiguslik parlamentaarses assamblees, siis kaotavad Venemaa kodanikud võimaluse ennast kaitsta EN inimõiguste kohtus, ei päde. Pole olemas mingit põhjuslikku seost nende kahe kehandi toimimise vahel.

See, et Venemaa on ennast ise parlamentaarse assamblee tööst eemaldanud, jättes esitamata oma delegatsiooni, kirjutas hästi ja selgelt Andres Herkel. Euroopa inimõiguste kohtu kaitsest jäävad Venemaa kodanikud ilma alles siis, kui Venemaa ennast kogu Euroopa Nõukogust laseb välja arvata, olgu siis liikmemaksu mittemaksmise abil või muul moel.

Venemaa teab väga täpselt, kuidas inimesi mõjutada, selleks on neil praegu võimuladvikus piisavalt palju halle pintsakuid ja muid spetsialiste. Moskva on hetkel võtnud sisse selle põlgliku poosi, millega ärpleja ootab, kuni eurooplased endalt põhimõtete koorma raputavad ja tulevad ise paluma: „ole nüüd hea mees ja tule meie juurde tagasi“.

Ministrite komitee andis Moskvale juba punktivõidu. Kui nüüd lunitaksegi Moskvalt välja suuremeelne lubadus tagasi tulla Euroopa Nõukogu klubiruumidesse, siis leiab tõestust Venemaa põhitees: „näete, me ju ütlesime, et pole neil eurooplastel mingeid põhimõtteid ega reegleid, näita neile vaid raha võimu!“
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Monday, May 20, 2019

Kuradima Kõva Kõne!

Kuulasin Kuku raadio ja Madis Ligi palvel Ukraina uue presidendi ametisseastumise kõnet ja kõigepealt ... tahan ma tänada Madis Ligi! Ausõna mul poleks tulnud pähe endale seda teha, aga nüüd olen ma lihtsalt vaimustuses!

Kogenud šõumees Zelenski pani Raada ja selle juurde parki kogunenud rahva aplodeerima ja kohati kasvasid need üle ovatsioonideks! Hiilgav esitlusmaneer, ukrainakeelsesse kõnesse sisse lipsanud emotsionaalsed venekeelsed lõigud, veenev esitlus, võimsad sõnumid - no pagan küll, see oli kuulamist väärt!

Lühidalt:
- alates tänasest on igaüks Ukraina president, igaüks on surma saanud Donbassis, igaüks on sõitnud teenistusele välismaale
- Raada läheb laiali, aga enne peab vastu võtma rea seadusi, sh rahvasaadikutelt puutumatuse äravõtmise kohta, uue valimisseaduse jne
- valitsus ärgu vingugu, et ei saa midagi teha, saab küll - võtke paberilehed ja kirjutage lahkumisavaldus
- minu portreesid kabinettidesse mitte riputada, riputage sinna oma laste pildid, vaadake oma lastele silma kui otsuseid langetate
- jne

Aga Kuku raadiole antud intekat kuulake siit.

Kõnet ennast saab kuulata siit (soovitan alates 27:20)
---
pilt võetud siit

Tuesday, May 14, 2019

Zelenski kolmas voor


Ukraina presidendivalimised oleks justkui läbi, kuid tegelikult seisab valituks osutunul Volodõmõr Zelenskil ees veel lisaks kahele eelmisele ka kolmas voor, milles ennast tõestada. Kui esimene valimisvoor oli tinglikult öeldes protesti voor, teine lootuse, siis nüüd tuleb võimekuse voor.

Esimeses voorus toimis tuntud koomiku figuur omamoodi protestipangena, kuhu kallati kokku mh ka „kõigi vastu“ antud hääled. Umbes sellise suhtumisega mis valitseb praegu kõikjal mujalgi, et „kogu see vana eliit on üks korruptiivne tõprakari, põlegu nad kõik sinise leegiga“.

Teises voorus oli juba pilt selgem, valik oli kas nö stabiilsuse või muudatuste vahel. Rahvas hääletas siin ilmselgelt mitte mõistuse, vaid südamega, valides lootuse. Lootuse, et ükskõik missugune muutus on parem kui senine elukorraldus. Justnimelt lootuse, sest teadmist selle kohta, kas, mis ja kuidas hakkab muutuma, pole mitte kellelgi, sealhulgas ka seni veel presidendiametisse astumata Zelenskil.

Võimekuse voor 
Kolmas tuleb siis võimekuse voor. See algab nii umbes 14. mai paiku, kui Ukraina parlament otsustab ära, millal Zelenskil lubatakse pidada oma ametisseastumise protseduur ja vastav kõne.

Esimeseks proovikiviks ongi juba seesama ametisse-astumise kuupäev. Kas Zelenskil õnnestub läbi suruda enda jaoks seni soovitav 19.mai või pressib parlament selle hilisemaks. Formaalselt on põhjuseks see, et 19.mail on represseeritute mälestuspäev ning siis polevat sobilik säärast pidulikku üritust läbi viia.

Sisuliselt on aga põhjuseks soov suruda uue presidendi ametisse astumise moment võimalikult kaugele, sest siis muutub üha keerukamaks saata laiali senine parlament ja kuulutada välja erakorralised valimised. Korralised valimised peaks seniste plaanide kohaselt toimuma napilt poole aasta pärast, 27.okt 2019, erakorralised valimised lööks praegu võimu juures olijate plaanid aga segamini.

Võimekuse mõõdupuud Ukraina juhtum on suurepärane näide sellest, miks presidendi otsevalimine on küsitava väärtusega idee olukorras, kus sellel presidendil pole kogu võimutäiust. Rahva poolehoiu saavutamiseks on vaja kokku lubada selliseid asju, mida hiljem pole võimalik ellu viia, omamata kontrolli parlamendi ja valitsuse üle.

Ukraina on semi-presidentaalne riik, milles riigipea saab ametisse määrata välis- ja siseministri, peaprokuröri ning julgeolekuteenistuse ülema. Kõik ülejäänu tuleb kas jätta parlamendi ja peaministri ning valitsuse hoolde või asuda nendega võitlema. See võitlus on aga ilma demokraatliku õigusriigi raamistikku kahjustamata võimalik vaid juhul, kui riigis eksisteerib tõepoolest tugev ja sõltumatu kohtusüsteem, mis julgeb ja suudab paika panna kõigi poolte võimuiha.

Võimekuse voorus tuleb nüüd Volodõmõr Zelenskil tõestada, kas ta suudab ellu viia kasvõi osagi lubatust. Loobuda residentsidest ja vilkuritest. Jätta president, st ka iseennast ilma immuniteedist. Viia läbi nt rahvavõimu seadus. Ohjeldada korruptsiooni. Võtta kontrolli alla olukord Donetski ja Luganski oblastites. Teha seda kõik olukorras, kus vastuöötajaid on lademes nii riigis sees kui väljas.

Kõige esimene mõõdupuu on aga võimeka meeskonna kokkupanek ning toimetulek kõigi nende lõksudega, mis ametisseastuva presidendi ette on juba pandud ning mida hoogsalt juurde lisatakse, soovides näidata tema ebaõnnestumist. Selle kõige kõrval võib osutuda et esimesed kaks vooru, kus Zelenski viis asjad enda poolt suurepäraselt vallatavasse šõu formaati, olid kukepea võrreldas eelseisvaga.
---
lugu ilmus siin

Friday, May 3, 2019

Kuidas suhelda Venemaaga?


Neil seal Läänes võib küll parem elu olla, aga nad elavad õnnetult. Neil võivad olla küll paremad teed, korralikud autod, kõrgemad palgad ja pensionid ... aga! Selle eest on Venemaal eriline vaimsus, õige usk, maailma parim president, kased, Stalin ja Puškin! Ning üleüldse: Krimm on meie, me veel kõigile näitame ja võime korrata!

Selle sissejuhatava lõigu järel ja enne edasiliikumist on paslik seletada, et tegu on tuletisega esinemisest Rahvusvaheliste Suhete Ringi ehk RSR ees. Selle tudengiühenduse endise akadeemilise juhendajana tegin seda hea meelega, seda enam et RSR oli minu jaoks teemana püstitanud justnimelt pealkirjas näha oleva küsimuse. Aga nüüd liigume edasi.

Ülaltoodud mõttekäikude taha peitub Venemaal igikestev kompensatsiooni-mehhanism, mis peab iseennast ja ümbritsevaid veenma selles, et tegelikult me ajame ikkagi õiget asja. Mis sest et tahtsime nagu paremini, aga välja kukkus nagu alati.

Kompensatsioonimehhanism
Venemaa on Lääne suhtes tajunud läbi aegade mahajäämust, eelkõige tehnoloogilises plaanis, tõdes juba Georg Kennan oma kuulsas nn Pikas Telegrammis (Venemaa mõistmise seisukohalt üsna oluline tekst, soovitan!). Selline tunnetus toob endaga aga kaks asja: vajaduse seda mahajäämust kompenseerida ja moonutatud ohutunde.

Veidi liialdatult valitseb umbes samasugune suhtumine nn gopniku peas, kes mööduvat kodanikku sigareti küsimise ettekäändel tülitab, siis mõnuga alandab ning lõpuks peksa annab. Ning vahelejäämise korral ennast õigustab: „aga miks see kodanik siis nii ülbelt siin minu rajoonis ringi käis?“

See suhtumine määratleb ära ka kõige laiemas plaanis Venemaa ja Lääne suhted. Venemaa tunnetab läänt selle „ülbe kodanikuna“, kes kallis pintsakus ja peentes prilliraamides ringi toimetab. Õigustamaks enda mahajäämusest tulenevat nö õiglast sotsiaalset viha, hakatakse endale ja teistele selgeks tegema, et tegelikult Lääs ähvardab Venemaad, askeldades ringi „meie rajoonis“.

Gopniku meelelaad
Gopniku meelelaad ja geopoliitiline maailmanägemus on omavahel kohati üllatavalt sarnane, vähemalt oma retoorilises vormistuses ehk selles võtmes, mille abil telepurgi kaudu elanikkonnale selgeks tehakse, et mis ja kuidas toimub. Et igas rajoonis on oma patsaan, kes kõigile katust pakub ja siis vajaduse korral naaberrajooni patsaaniga tülid ära tülitseb.

Meie jaoks siin Eestimaa-nimelises nurgas, mida naaberriik siiani „oma rajooniks“ peab, on mõistagi olulised kahepoolsed suhted. Esiteks tuleb mõista seda, kuidas Venemaa meid näeb ja nägema jääb – me oleme ebaõiglaselt äravõetud maatükk. Selle agressiiv-retoorilises maailmanägemuses ei ole piirialade rahvastel ehk limitroofidel õigust omaette mõtlemisele. Nad kas kuuluvad ühe peremehe alla või siis teise juurde – igasugune jutt omariiklusest on puru silmaajamine, suits ja peeglid.

Proovin siis vastata RSR poolt püstitatud ja pealkirjas toodud küsimusele. Esiteks tuleb Venemaaga suheldes aru saada Venemaast, tema enesenägemusest ja maailmatunnetusest. Väga jõhkralt üldistades – Moskva tajub Läänt ohuna, kes üritab Venemaa huve kahjustada. Teiseks tuleb aga mõtestada enda lühi- ja pikaajalisi huve ning iga liigutuse juures küsida: kas ja kuivõrd iga Eesti poolt astutav samm vastab meie enda huvidele ning kuidas seda tajutakse Moskva poolt vaadatuna.

Käituma peab aga lähtuvalt enda huvidest, mitte Moskva tajudest. Sest kui Moskva üldse midagi austab, siis see on julgus. Viimast ei tasu aga segamini ajada hulljulgusega ning emotsioone pikaajaliste plaanidega.
---
lugu ilmus siin

Tuesday, April 23, 2019

Ukraina rahvas valis lootuse ...

Valimissedelil ei olnud kirjas mitte niivõrd kahe kandidaadi nimed, kuivõrd kaks erinevat tulevikunägemust. Et siis: a) parem las jätkub nii nagu oli või b) põlegu see kõik sinise leegiga ja las pigem tulevad muutused. Et ehk halvemaks ikka ei lähe.

Seega Zelenski valiti kui lootuse president. Lootustel on aga paraku kombeks läbi põleda.

Kui Zelenski peab oma ühte keskset lubadust "ma tulen presidendiks ainult üheks ametiajaks" ja lisaks "ma kaotan ära presidendi jt poliitikute puutumatuse", siis saab see olema üks vägev tirilimps. Kas aga selle kõrval õnnestub ka Ukrainas elu päriselt paremusele pöörata???

Intervjuu Kanal2 Reporterile on nähtav siit

Monday, April 22, 2019

Lootusetu Liibüa


Liibüas käib kodusõda. Jälle. See võiks ju panna vaid õlgu kehitama, kui see meile nii oluline poleks

Peale Muammar Kaddafi kukutamist 2011.a pole selles riigis miski kindel. Pole isegi see, et kas on põhjust sellest territooriumist rääkida kui riigist sõna Euroopa jaoks tavapärases võtmes.

Liibüa-nimelist moodustist Põhja-Aafrikas rebivad ja sakutavad nii sisemised kui välised jõud, nii kohaspetsiifilised kui universaalsed muutujad. Aga kõigest järgemööda.

Ülalt alla
Tihtipeale võib lugeda määratlust: „nende riikide piirid joonistati kolonisaatorite poolt mõtlematult, arvestamata kultuurilisi või etnilisi jaotusi.“ Vastupidi, see oli vägagi mõtestatud tegevus, sest kodeerides oma valitsusalasse sisse konflikti, sai kolonisaator endale suhteliselt mugava rolli, kuna vaid tema võis pidevaid tülisid ohjata, samas kui alamad ei jõudnud iial omavahel kokkuleppele.

Nii on Liibüa nimelisele maatükile sisse kirjutatud konflikt erinevate hõimualade, ranniku- ja kõrbealade rahvaste vahele. Berberid ja beduiinid – sõbrad ja liitlased, eks ole (see on iroonia, peab leheloos ilmselt lisama).

Nii on hetkel väga lihtsustatult Liibüas neli suuremat jõudu. Üks on vanas pealinnas Tripolis resideeruv, rahvusvaheliselt tunnustatud, kuid üsna jõetu valitsus eesotsas peaministriga Fayez al-Sarraj. Teiseks mitte-niivõrd-tunnustatud, aga sedavõrra jõulisem sõjapealik Khalifa Haftar, kes kontrollib vahelduva eduga suuremat osa territooriumist. Kolmandaks üleüldse mitte tunnustatav, kuid veelgi sõjakam ISIS. Neljandaks kõrbealadel kulgevad hõimud, mida ei kontrolli põhimõtteliselt mitte keegi.

Surve kõrvalt
Nagu sisemistest vastuoludest üksi vähe oleks, mängivad nendel ka väga eriilmelised välisjõud. Alustades meie europotsentristliku maailmanägemuse kohaselt Euroopast, tuleb kohe kurvastada – siin pole olemas ühest nägemust ega ammugi üheseid instrumente. Prantsusmaa ja Itaalia nägemused võimalikest käikudest on kardinaalselt erinevad, efektiivne pole kumbki.

USA kasutab oma tavapärast ressurssi – sõjalist jõudu, toetades vastavalt olukorrale kas valitsusvastaseid jõude (Kaddafi ajal) või siis valitsusmeelseid (nt praegu). Hiina ressursiks on raha, alates nafta ostmisest kuni Uue Siiditee lubadusteuduni. Venemaa kasutab vanu sidemeid, nt Khalifa Haftar omaaegseid õpinguid NSVLiidus.

Omamoodi kummastav võib olla aga tõdemus, et Liibüa kodusõda on teatud määral kahe raharikka väikeriigi – Katar ja Ühendemiraadid – vaheline proksisõda. Mõõdukamat sunni islamit viljelevad Araabia Ühendemiraadid ja salafiitlikku-vahhabiitlikku sunniitlust toetav Katar võtavad omavahel mõõtu kus aga saavad.

Alt üles ja universaalsed jamad
Peamisemaks aga tuleb ilmselt tunnistada universaalseid, kaugelt üle riigipiiride ulatuvaid probleeme. Demograafia ja ökoloogia käsikäes kultuuriliste eripäradega kirjutavad siia sisse sellise kellapommi, mille kirjeldamiseks jääks igasugusest lehepinnast väheks. Aga ma püüan teha lühidalt.

Üha rohkem elanikke järjest vähesemate kohalike ressurssidega territooriumil – see valem on vist väga lihtne? Väga palju noori mehi, kellel vastavalt kultuuritavadele pole õigust naist võtta, ennem kui majanduslikult on jalad maas – hakkab koitma? Palju noori vihaseid isaseid, kes lausa soovivad, et neile püss kätte antaks. Rohkem ei pea vist seletama?

Miks ma siis panin pealkirjaks „Lootusetu Liibüa“? Aga sellepärast et sisuliselt mitte ühtegi ülalmainitud aspektidest ei saa ülemäärase optimismiga käsitleda. Kui isegi ülalt-alla ehk sisepoliitilisel tasandil õnnestuks kokku leppida, siis ülejäänud faktorid õnnestub vast vaid ajutiselt vaka alla suruda.

Zelenskõi valimisprogramm

Ma tean, et enamik inimesi ei loe valimisprogramme. Aga ilmaaegu. Neid tuleks lugeda ... ja eriti peale valimisi. Enne on nad enamasti tühi õhk, aga pärast on see oluline nimekiri lubadustest ja punktidest, mille täitmist ja mittetäitmist tasub jälgida.

Ukraina presidendivalimised võitis teadupärast Volodõmõr Zelenskõi ... või siis "Зеленський Володимир Олександрович", nagu on kirja Ukraina valimiskomisjoni kodukal. Kuidas õigesti eestipäraselt seda kirjutada/hääldada, pole hetkel minu jutu iva.

Iva on see tekst, mille ma juba ennema valimis guugel-tõlke abil endale arusaadavaks ehk vene keelde tõlkisin. Ukraina-keelne algupärane versioon on leitav siit.

Üldjoontes: klassikaline vanakooli populismus: võim halb, rahvas hea. Rahvale on vaja anda tagasi õigused. Rahvale on vaja anda osa riigi maavarade jms müügist. Rahvale on vaja anda ... anda ... anda.

AGA - kui ilusad ja tõepoolest mõjusad on esimesed laused! See on nüüd öeldud ilma igasuguse irooniata. Kes oska vene keelt, loeb siit. Kes soovib, tõlgib ise mõnda muusse keelde.

Lisan siia ilma modifitseerimata guugeltõlke.
---

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ Владимир Зеленский
Я расскажу Вам об Украине своей мечты.
Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождениях.
Украина, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт - за 15 минут, а проголосовать на выборах - за одну секунду в Интернете.
Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине».
Где у молодой семьи есть одна проблема - выбрать квартиру в городе или загородный дом.
Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры - реальные сроки.
Где нетронутыми является Карпатские леса, а не депутаты.
Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку.
Где основанием для назначения на должность становятся ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей.
Где дороги есть, а дураков - нет.
Это - Украина реальной и выполнимой мечты. Украина ближайшего будущего.
Украина, в которую возвращаются.
Украина, которой мы будем гордиться и ценить, а все остальные - знать и уважать.
Украина - с которой не поедут наши дети.
А теперь о том, как это сделать.
То, что я представляю - это не просто моя программа. Это мои ценности. Это то, во что я верю и почему готов служить.

Народовластия через референдумы
Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего.
Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украины и передам ее в руки нового поколения политиков.
Хочу напомнить, что именно воля народа, выраженная на референдуме 1 декабря 1991 года - родила Украину как государство. С тех пор у нас не было референдумов, на которых народ бы то решал.
Мой первый законопроект «О народовластия». В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий.
Человек - высшая ценность
Государство для человека, а не человек для государства. Уважение человеческого достоинства должна стать основным принципом в деятельности государства. Реформы должны положительно отражаться на каждой Человеку, а не на десяти семьях.
Моя цель построить государство, которое предоставляет своим гражданам качественный сервис. Для этого нужно максимально сократить количество функций государства.
Меньше государства в жизни человека, больше человека в жизни государства!
Справедливость и Равенство всех перед законом
Справедливость - основа доверия в обществе. Нет доверия - нет государства.
28 лет нам обещают общество равных возможностей, зато каждый раз разделяют нас по разным признакам. На самом деле есть только одно деление: мы и они. Мы - это Народ Украины. Они - это «политические пенсионеры», которые кочуют из власти в оппозицию, из партии в партию и постоянно создают себе выгодное, прикрываясь неприкосновенностью.
Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «О импичмент Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины».
Никаких «корочек», никакого «телефонного права». Неотвратимость ответственности и справедливое и законное наказание - основа честной Украины.
Выборы в парламент и местные советы должны происходить по открытым спискам. «Кнопкодавство», «депутатские прогулы» - автоматическая основание к лишению депутатского мандата.
Судебная ветвь власти должна стать Властью, а не прислужником у Президента, правительства, парламента, местных властей. Мы вернем доверие и уважение к суду. Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа.

Безопасность человека. Безопасность Страны
Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированных территориях и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров.
Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики. Бюджет на армию должен перестать быть «кормушкой» для «кабинетных генералов», а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата.
Движение Украины в НАТО и других безопасности объединений - залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум. Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов.
Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес и вернуться к исполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Время вернуть доверие к правоохранительным органам, которую мы лелеяли в начале реформы. СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

Состоятельный гражданин - процветающее государство
Главная цель моей деятельности - состоятельный Украинец. Наш выбор - экономика, ориентированная на потребности каждого гражданина.
Все годы власть искусственно создавала ситуацию, при которой честно вести бизнес в Украине для предпринимателя было практически невозможно. Поэтому мы введем одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Каждый бизнесмен 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. Пройдя «экономическое чистилище», каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране.
Первоочередные задачи развития экономики: детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитования. Я, как Президент, буду гарантом каждом крупном инвестору, который придет в Украину.
Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведен капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все.
Бюджет государства должен стать народной казной, а не системой прихотей народных депутатов.
Формирование прозрачного рынка земли.
Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок.
Необходимо внедрить экономический паспорт украинском. Каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Украинец должен стать основным акционером Украины!
Самая большая страна Европы не может быть бедной.

Не борьба с коррупцией, а победа над ней
«Не укради» - основная заповедь в борьбе с коррупцией.
Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. Обличитель коррупции находиться под защитой государства и получать материальное поощрение. Я сам не воровал и никому не позволю!
Вновь антикоррупционным органам и Высшему антикоррупционном суда - максимальную государственную поддержку для эффективного выполнения их задач.
Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование.
Моя цель - полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона.
Цель: не брать, не давать, а кто не понял - сажать!

Здоровая и образованная нация
Профессии врача и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми.
Больницы и школы получат современное оборудование, обновят свою инфраструктуру. Сократим административную надстройку системы здравоохранения и образования.
Важнейший шаг в здравоохранении - переход к страховой медицине. Пациент будет сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача, способ лечения. Базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения - за счет государства.
Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, а не будут получать дополнительных разрешений в Украине.
Большое внимание - медицине профилактической. Болезни надо предупреждать, а не лечить. Программа популяризации здорового образа жизни. Введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра.
Образование - это будущее нации! Начальное образование должно формировать ребенка счастливую. Общее образование - человека современных знаний. Профессионально-техническое образование - человека, который умеет. Высшее образование - человека будущего.
Мы введем принцип «деньги ходят за талантливым студентом». Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им учреждении высшего образования.
Создадим все условия для того, чтобы государственные и частные учебные заведения получили равные права. Государство гарантирует прозрачное и легкое лицензирования, поддержку и развитие частного образования. Мы откроем украинский рынок для лучших иностранных учебных заведений.
Мир совершенствуется каждый день. Поэтому наш принцип - «образование в течение всей жизни». Каждый имеет шанс повысить свой уровень до того, который востребован на рынке сегодня.
Украинцы - нация, которая учится!

комфортная страна
Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем.
Молодежи - качественное образование, трудоустройство, пространство для самореализации. Восстановим программы молодежного жилищного кредитования. Молодым предпринимателям - государственную поддержку и год льготного налогообложения.
Старшему поколению - достойное пенсионное обеспечение. Переход от солидарной к накопительной пенсионной системы. Все страховые накопления, сделанные человеком жизнь, не будут пропадать в фондах, а переходить по наследству. Мы обеспечим монетизацию льгот и субсидий.
Страна нуждается в капитальном ремонте инфраструктуры. Строительство дорог по европейским стандартам, автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстановление аэропортов в каждом областном центре, подписание соглашения «Открытое небо» с ЕС, устранение монополизма на транспорте - мои приоритеты.
Для ровного развития регионов мы перестанем концентрировать центральные органы власти в Киеве. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Это поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах.
Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу уехать» мы должны заменить «хочу вернуться».
Экология страны - это инвестиция в будущие поколения. Введение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом.
Сортировка и переработка мусора, отказ от пластика, контроль за вырубкой лесов, загрязнением рек, истощением черноземов - наш вклад в будущее страны.

Электронная страна
Государство обеспечит всех жителей доступ к быстрому Интернету. Мы будем способствовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста.
Вся информация о формировании и использовании бюджетов, проведение тендеров, закупок, аукционов будет доступна всем. Публичные процессы будут автоматизированы, ведь компьютер взятки не берет. Услуги, которые могут предоставляться электронно, будут внедрены в первую очередь.
Граждане Украины получат возможность приобщаться к принятию важных решений власти через Интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах.
Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

Посмотрим правде в глаза. Украина, которая 28 лет строилась руками «профессиональных государственных», сегодня просто неконкурентоспособной в мире. Современные политики связаны давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину.
Украина сегодня нуждается не просто новых лиц. Она требует НОВЫХ ИДЕЙ! Моя главная задача - привести к власти порядочных и патриотических специалистов.
Надо менять страну и меняться самим. Надо брать ответственность на себя и показывать пример будущим поколениям. Надо объединяться всем, кто независимо от пола, языка, веры, национальности просто ЛЮБИТ УКРАИНУ!

ИЗМЕНИМ УКРАИНЫ ВМЕСТЕ!
---
pilt võetud siit

See visiit pole veel läbi

Üks asi on kohtumine ise, mis algab ja lõppeb kindlatel kellaaegadel. Teine aga selle kohtumise informatsiooniline vormistamine ja see pole veel kaugeltki läbi.

Meile võidakse mõne päeva, nädala või ka kuu pärast kaela riputada mingi silt, mille peal olevat kirja me ise väga mõjutada ei saa. See visiit võidakse asetada mingis suuremas mustris / sündmuste jadas nii positiivsesse kui paraku ka negatiivsesse konteksti.

TTV saade järelvaadatav siit (alates 9:20)

Saturday, April 20, 2019

Küsimusi rohkem kui vastuseid

Omamoodi totakas on anda intervjuud EV välispoliitika ja seda enam EV-VF suhete kohta niimoodi, et igat vastust tuleb alustada sõnadega "ma ei tea, aga ..."

Aga just nüüd turgatas pähe üks võimalik seletuskäik. Võib-olla Kaljulaid tegi Putinit? Ehk siis käitus just nii, nagu tavaliselt oodatakse vene poolelt: ootamatult! Lõi Putinit tema oma relvaga, ajades vana luuraja segadusse, pannes sealsed kontorid segaduses otsima seletusi toimuvale?

Igatahes oli Ameerika Hääle vene kontor järjekordne küsija, intervjuud saab lugeda siit.

Friday, April 19, 2019

Presidentide kohtumisest

Visiidipäeva hommikul pidin lausa kahel korral telepurgis käima. Hommikul vara ETV+ jaoks seletama, mis minu meelest visiidi juures valesti on (informatsiooniline vormistus). Õhtul aga Aktuaalses Kaameras seletama, kas nüüd siis ikkagi on mingi läbimurre või ei ole.

Läbimurre see ei ole ning ei saagi olla. Uus lehekülg samuti mitte, pigem uus rida vanal leheküljel. Selle suhte-raamatu põhijoon ei muutu ühest kohtumisest, ükskõik kui viisakas või positiivne pole antud diplomaatilise akti vormistus.

Разбор полётов: uus Araabia kevad?


Venemaa inforuumis kasutatakse terminit: "Новая Арабская весна", rääkides kodusõjast Liibüas, massirahutused Sudaanis ja Alžeerias. 

Kas neid sündmusi seob siis miski või on need eraldiseisvad sündmused? Liibüas eksisteerib lihtsustatult neli jõukeskust, kes omavahel konkureerivad. Sudaanis ajab inimesi tänavale petetud ootuste ja kasvava vaesuse kuhil. Kõike seob ehk kõige enam aga kokku ammune koloniaal-taak teadlikult huupi tõmmatud piiride näol.

Saatejuht oli seekord taas Artut Aukon, ekspertidena ikka Harri Tiido ja Karmo Tüür. Saadet saab järekuulata siin.

Thursday, April 18, 2019

Kartke häid uudiseid Moskvast


Minu tasuta nõuanne EV Presidendi kantseleile: kartke häid uudiseid.

Puht intellektuaalse mõttemänguna – proovime modelleerida ühte võimalikku arengut.

Oletame et kohtumine EV ja VF presidentide vahel toimub ilusti ja kenasti ära. Kinniste uste taga, kõigi protokolliliste reeglite kohaselt, kus mõlemad pooled käivad läbi hoolega ettevalmistatud ja põhjalikult läbi kaalutud jutupunktid. Pärast seda astuvad kaks presidenti ajakirjanike ette ja esitavad ka seal oma rituaalse soorituse. Viisakalt ja ilma liigsete familiaarsusteta.

Ja siis kas selle pressika käigus või veidi hiljem nt VF välisministeeriumi pressiteatena, või hoopis infolekkena „Kremlile lähedal seisvatele inimestele“ vihjates läbi ajakirjanduse juhtub SEE. See, et antakse teada, et Putin lubas midagi. Ükskõik mida. Piirilepingu peatset ratifitseerimist, Pätsi auraha tagastamist, igakülgset toetust ÜRO julgeolekunõukogu ajutise liikme hääletamisel. Absoluutselt pole vahet, mida, aga peamine et jääb kõlama – Kreml tegi hea tahte žesti.

Kas kujutate ette seda konspiroloogilist ventilaatorit, mis hakkab innuka undamise saatel õhku paiskama erinevaid versioone ja teooriaid selle kohta, et mida ikkagi sellel kohtumisel Eesti poolt lubati, missuguseid huve reedeti ja infoplärakaid sildiga „kes ta üleüldse selline on!“?

Kui mina istuksin seal pool idapiiri vastavas kabinetis ja peaksin välja kalkuleerima, kuidas saada sellest kohtumisekesest suurimat kasu, siis ilmselt ühe tulutoovaima käiguna ma teeksin justnimelt seda. Korraldaksin sihukese väikese elegantse info-operatsiooni, külvates kahtlusi ja kõhklusi nii konkreetse sihtriigi niigi lõhestunud ühiskonda kui ka kruusakivikesi Lääne liitluse hammasrataste vahele tervikuna.

Venemaal poleks sellest liigutusest mitte midagi kaotada. Eesti poolel aga tuleks tühja seletamist suure hobusekoorma jagu ning kahtlusi maha ei pese ikkagi. Eriti kui arvestada, missuguse partisanitaktikaga seda kohtumist ette on valmistatud. Kui samasugust vaikimis-meetodit ja info piiskhaaval välja pressimist ka peale kohtumist kasutada, siis on imelihtne see infolahing ette kaotada.
---
lugu ilmus siin

Thursday, April 4, 2019

Разбор полётов: Ukraina ja Brexit

Ukraina presidendivalimiste esimese vooru järel on oodata poliitiliste jõudude ümberrivistumine, omamoodi peaküsimuseks saab see, kas ja keda hakkavad toetama need, kes teise vooru ei pääse.

BREXIT kui üha segasemaks kiskuv protsess on mitmes mõttes EU jaoks olulisem kui Britannia jaoks. Selle käigus toimub suuresti taas- ja ümbermõtestamine, et mida see riikide ühendus või organisatsioon tegelikult tähendab.

Saatejuhiks oli seekord Andrian Tšeremin, ekspertideks aga jätkuvalt Harri Tiido ja Karmo Tüür. Saade tagantjärele kuulatav siit.

Wednesday, April 3, 2019

Moskva visiidist vol 2

Eile, kui polnud veel peaaegu mitte midagi teada, mis Moskvas toimuma hakkab, küsisid kommentaari nii EPL kui Delfi. Kaamera ette tuli minna otse Tartu bussist välja astudes.

Sisuliselt kordasin sama sõnumit mõlemale poole: luues informatsioonilise põhjuse, oleks seda mõistlik see kohe ka endapoolse agendaga täita, vältimaks kuulujuttude ja/või pahatahtliku infomüra levitamist. EPL jutukest näeb siit, 7uudiste lõiku siit.

Jah, nüüd on juba teada, et kohtumine Putiniga on vist juba töös, aga midagi sisulist pole ikka teada antud. Eks tuleb loo edenedes arvata üha veel ja veel :)

Raev kui ressurss


Mitte kunagi varem pole inimkond läbi elanud sellisel määral muudatusi. Muudatused tekitavad aga ebakindlust, ebakindlus tekitab hirmu, hirm aga raevu. Ja seda raevu saab kasutada ressursina, rakendades ta poliitilise võitluse ette.

Toimuvad nihked, mille ulatus, sügavus ja pöördumatus mõjutab igaühe elu, isegi kui konkreetselt eraldivõetud indiviid seda endale ei teadvustagi. Eriti ja eelkõige mõjutavad need nn Vana Maailma ehk Euroopat ja sellest pungunud Uut Maailma ehk Ameerikat.

Ma ei räägi mitte ainult pelgalt tehnoloogilistest muudatustest, millega kaasas käimine muutub üha enamate jaoks ülejõukäivaks ülesandeks. Jah, sellel va tehnoloogial, eriti infotehnloogial on muudatuste võimendamisel üsna oluline roll, kuid see pole niivõrd põhjus, vaid osake protsessist.

Heaolu muudab haavatavaks
Isegi viimatiste Euroopa kodusõdade ajal – mida me oma suurelisuses nimetame Maailmasõdadeks (nagu tabavalt sõnastas Sven Sakkov) – ei olnud tegelikult muudatused nii drastilised. Lõppes sõda ja hakati taastama tavapärast maailma.

Aga selle taastamise käigus ja ajal pandi idanema uute muudatuste seemned. II Maailmasõja järel sündima hakanud ühtse Euroopa idee avas selle kontinendi sootuks uutele tuultele. Muutustest sündinud avatud turvaline heaolu muutis meid aga ka ühtlasi magnetiks kõigile neile, kes ei ela samasugustes oludes.

Üks muudatus, mis kõige muu hulgas on toimunud, on ka eliidi teisenemine. Kui veel mõni aeg tagasi määras eliidi hulka kuulumise kas sünnipära, hea haridus või vähemalt kõrge ametikoht, siis nüüd satuvad eliidiks need, kes suudavad üha kiiremate muudatustega piisavalt edukalt kohaneda ja need enda kasuks käänata.

Kohanejad ja need teised
Kohanejate suhtarv inimkonnast on ilmselt jääv suurus. Kuid kuna inimkonna arvukus on viimaste aastasadade jooksul püstloodis üles kihutanud, saades tuge tehnoloogilistest uuendustest, siis on mittekohanejate absoluutarv suurenud. Mittekohanejate rahulolematus on üdini mõistetav, kuid selle teisenemine raevuks on osaliselt põhjustatud ka eliidi hulka sattunute oskamatusest enda rolliga toime tulla.

Üldjoontes on lugu sama vana kui inimkond. Muudatused toimuvad aegade algusest saadik, muidu poleks me ellu jäänud. Kuid neid on alati tasakaalustanud vastuseis muudatustele – ka ilma selleta poleks me ellu jäänud. Need kaks alget peavad üksteist tasakaalus hoidma, aga pendel ei saa iial pikalt ühte serva kinni jääda.

Progressi ja alahoidlikkuse usud on mõlemad omamoodi äärmused. Eeldus, et muutumine ja avatus ning edenemine on sünonüümid, et kogu aeg saab olla ainult parem ja suurem ja ilusam, on samasugune religioosne palang kui suletuse usukuulutus. Et justkui saaks müüride ja eitamise kaudu kõik maailma hädad endast eemal hoida, ka see mõttekäik põhineb ainult usul ja on kurt vastuargumentidele.

Raev on rammus pinnas. Oleks imelik, kui seda nö maasvedelevat ressurssi ära ei kasutataks. Pikka aega liberaalses nurgas püsinud pendel peab lihtsalt loodusjõu otsustavusega konservatiivsesse nurka suunduma. Küsimus on vaid selles, kui suure raksumisega see käib ja kas suudetakse ära hoida raevu verisemaid pritsmeid.

---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Monday, April 1, 2019

Ukraina presidendivalimiste esimesest tuurist AK'le


Küsime, et mis see see Zelenski on?
Kõik, mida hetkel on vaja teada Volodõmõr Zelenskõist kui presidendikandidaadist, on see, et ta oskab suurepäraselt kõnetada inimesi ja et tal puudub isiklik poliitiline minevik. Näiteks Zelenski valimisprogramm oli kirjutatud lihtsas, inimlikus keeles ning täpselt samasugusena teda teatakse ka lavalaudadelt.

See, et teda peetakse ühe oligarhi – täpsemalt Ihor Kolomoiski – meeskonda kuuluvaks, ei muuda suures plaanis valijate jaoks midagi. Ukraina poliitilises kultuuris on taoline süüdistus kuulumises ühte või teise mõjurkonda tüüpiline ning sellega ei üllata ega peluta kedagi.
                                                                                                                           
See, et tema taga pole nö tugevat meeskonda või põhjalikku programmi, pole ka takistuseks, eelmistel presidentidel ei olnud seda valimiste eel enamasti samuti.

Ja mis saab teises voorus? Kas Porošenkol on veel lootust?
Ukraina presidendivalimiste senine ajalugu on näidanud, et tagasivalimine on suur erand – seda on õnnestunud vaid ühel presidendil, Leonid Kutšmal.

Porošenko populaarsus on saanud samamoodi kannatada nagu iga teise Ukraina riigipea oma, kes valitakse ametisse suurte lootustega ja siis need lootused kustuvad. Tema poolt on küll paljud tõsimeelsed patrioodid ja nt sõjaväelased, kuid sellest ressursist ei pruugi piisata.

Juhul kui Zelenskõi ümber ei suudeta käima tõmmata mingit eriti inetut skandaali, siis on temal šansid valituks saada palju suuremad kui senisel riigipeal. Tõsi küll, tõenäoliselt kordub ka tema puhul sama skeem, et suurte muudatuste lootuses ametisse saanud nö puhas leht ja uus tulija ei suuda korruptsiooni takerdunud ühiskondlik-poliitilist süsteemi pea peale pöörata.
---
saatelõik järelvaadatav siit, samast tehtud ka kuvatõmmis

Saturday, March 30, 2019

Ukraina valimistest ETV+'is

Ukraina presidendivalimiste esimene voor toimub juba sel pühapäeval. Tõenäosus, et saadakse hakkama ühe vooruga, on üsna väike, teise vooru pääsevad edasi kaks enim hääli saanud kandidaati ja alles siis läheb tõsiselt huvitavaks.

Juhul kui oletada, et teise vooru pääseb ka praegune riigipea, siis väga laias laastus käivitub valijate peades järgmine motoorika: kas valida tinglikult stabiilsus ehk teadaolev tegelane või tinglikult ebastabiilsus ehk keegi muu.

Tinglikult stabiilsus seetõttu, et justnimelt stabiilsust Ukrainas väga pole. Tinglikult ebastabiilsus seetõttu et keegi ei tea, missuguseid muudatusi (kui üldse) tegelikult hakkaks ellu viima uus tulija.

Kõigest lähemalt saab vaadata-kuulata siit, alates 00:42:40 8-minutises lõigus (samast tehtud ka kuvatõmmis).

Friday, March 29, 2019

Presidendi Moskvasse minek

Eile anti teada, et Eesti Vabariigi President otsustas minna Moskva saatkonna taas-avamisele. Kommentaare küsisid nii ERR kui ETV.

Lühidalt vastuse sisu: üks asi on visiit kui selline, teine aga sellele antav/omistatav informatsiooniline taust. Juhul kui meil on olemas hea, selge ja tugev sõnum, et me läheme Moskvasse sellepärast et ... siis on kõik hästi. Juhul kui me seda sõnumit ise ei edasta, tekib võimalus luua see informatsiooniline taust teistel.

Positiivse momendina: Eesti pool on näidanud, et ta on valmis suhtlema ka kõrgeimal tasandil, nüüd on pall vene poolel. Küsitava poolena: kuna EV presidendi visiit asetub automaatselt EL ja NATO riikide Venemaa-poliitika Krimmi-järgsetesse raamidesse, siis kas ja kuidas see haakub see visiit suurema pildiga?

ERR poolt peegeldatut saab lugeda siit, AK uudislõiku näha siit (samast tehtud ka kuvatõmmis).

Tuesday, March 26, 2019

Разбор полетов: terror mošees


Absoluutset enamikku maailmas toimepandud terroriaktidest me isegi ei panen tähele. Ja mõnes mõttes õige ongi.

Nii näiteks toimus eelmisel kuul ehk veebruaris kokku 194 sedasorti tulistamist, pommiplahvatust, pussitamist jms, mis kvalifitseeruvad terroritegudeks, seega pidanuks me rääkima 7 korral päevas ainuüksi neist.

Loomulik on aga see, me räägime ainult nendest juhtudest, mis puudutavad meid lähemalt. Uus-Meremaa jääb meist küll geograafiliselt kaugele, kuid turvaliseks peetud keskkonnas toimunud tulistamine mošeedes köitis maailma tähelepanu, seda suuresti sotsiaalmeediasse paisatud otsevideo tõttu.

Jättes kõik muu kõrvale, on hetkel oluline see, et nn islamimaailma ja tinglikult kristliku/valge maailma piirijoonel on päris palju neid, kes soovivad alustada suurt sõda. Nüüd, kohe ja praegu, kuna ... ja misiganes motivatsioonil. Ning veelgi olulisem on aru saada, et neid on mõlemal poolel.

Kõigest aga lähemalt saab kuulda siit. Artur Aukoni juhtimisel arutlesid Harri Tiido ja Karmo Tüür.
---
pilt laenatud siit

Monday, March 25, 2019

Kasahstanist Välismäärajas

Ei. Kasahstanis ei toimunud võimu üleandmist. Kazahstanis algas võimu üleandmise protseduur. 

30 aastat isevalitsejana troonil istunud Nursultan Nazarbajev algatas mitmekäigulise kombinatoorika, mille peale pikeevestides vanamehed teadjate nägudega näppu viibutavad: "Jaaaa, see Nursultan on kavalpea, talle ikka näppu suhu pista ei maksa!"

Kui kaua see vangerduste jada saab kestma, kas 2020.aastaks määratud presidendivalimisteni, või kestab see kauem või tehakse asi rutem ära, me ei tea. Kellele võim tegelikult üle antakse, kas jäetakse praegu ajutiselt kohusetäitjaks määratud tegelasele, me ka ei tea.

Aga arutada on ju mõnus, kas pole. Erkki Bahhovski juhtimisel tõmbasid pikeevestid selga Aimar Ventsel (kes tegelikult midagi ka Kasahstanist teab) ja Karmo Tüür (kes oskab lihtsalt hästi rääkida, vist). 

Jutuajamine järelkuulatav siit.
---
pilt laenatud siit

Saturday, March 16, 2019

Euroopa liit ja Nõukogude liit


Ei ole mitte midagi halba ega valet Euroopa liidu vastu olemises. Euroopat ühendav idee on mõte nagu iga teine ja igat ideed võib vaidlustada. Seda enam võib ja tulebki pidevalt kriitilise pilguga käia üle selle idee vormistusest ehk siis konkreetsetest institutsioonidest ja protseduuridest.

Taoline kriitiline taas- ja ümbermõtestamine on isegi ülimalt vajalik, et mitte lasta bürokraatia arengu seaduse kohaselt Euroopa liidul muutuda asjaks omaette, iseenda raamistikku ülesehitavaks ja selle sisse lämbuvaks monstrumiks.

Kuid igasugune taoline kriitika peab olema argumenteeritud, mitte aga umbmäärane lahmimine stiilis: „kõik need brüsseliidid on ühed kaabakad.“ Võrdusmärgi panemine Euroopa liidu ja Nõukogude liidu vahel on paraku justnimelt taoline, ülemäärase üldistamise tasemel käitumine.

Lihtsate võrdluste virvatuli
Ma saan täiesti aru, miks ja kuidas taolist võrdlust üles ehitatakse. Sõnaline sarnasus on liiga ahvatlev, et seda mitte ära kasutada. Ja kuna Nõukogude liit on selle võrdluse kasutajate ja järgijate jaoks üheselt arusaadav „kõige halva“ sünonüüm , siis kiusatus sellele lihtsale võrdlusele mängida on seda suurem. Paraku laskutakse säärase üldistamise ja ülelihtsustamise puhul samale tasemele nendega, kes igasugust ebameeldivat märgistavad sõnaga „fašist“.

Aga kuna ma väidan, et igasugune kriitika peab olema argumenteeritud, siis järgin omaenda nõudmist. Ehk siis argumenteerin kriitika kriitikat.

Miks siis on sisuliselt eksitav Euroopa liidu ja Nõukogude liidu ühele pulgale asetamine? Selle jaoks on ilmselt mõtekas defineerida Nõukogude liit ja siis vaadata, kas võrdlus Euroopa liiduga peab vett või mitte.

Põhimõttelised erinevused
Loomulikult oleks võimalik seda teha hiiglasliku ja detailse tabeli vormis, mõõdistades kõik nõukogudeliku elukorralduse põhimõtted ja ilmingud, kuid see jääb leheloo formaadist välja.

Taandand Nõukogude liidu ideelise ja korraldusliku olemuse mõnele lihtsale väitele. Esiteks ideoloogia – NSVL oli üles ehitatud ühele näilselt lihtsale ideele: anda kogu võim klassikuuluvuse alusel nö lihtrahvale, töölistele ja talupoegadele. Reaalsuses oli see muidugi üks hiiglaslik vale, mida kaugemale NSVL arenes, seda vähem oli sellel kõigel pistmist nö alt-üles riigiehitamisega, tegemist oli ühe partei diktaadile allutatud totalitaarse riigiga.

Euroopa liidus ühte ideoloogiat ja ammugi ühe partei diktaati pole. Noh olgu, tinglikult võib öelda, et selleks on usk liberaalsesse turumajandusse, aga seda ideed pole isegi üritatud vormida „kommunismiehitaja käsiraamatusse“, mida siis igale kodanikule taskusse surda ja vastuvaidlematult täitmist nõuda.

Võrdlus toob välja paradoksi
Teiseks ühtne, parteiliselt kontrollile alluv repressiiv-aparaat. Euroopa liidus pole sellest haisugi, pole ei ühtset salapolitseid, armeest ja sunnitöölaagritest rääkimata. Suure juhi või „püha idee“ solvamise või selles kahtlemise eest GULAGi ei saadeta.

Kolmandaks riigi totaalne kontroll inimeste elu, tegemiste ja põhivabaduste üle. Kui NSVL oli absoluutselt riigikeskne moodustis, kus inimelu ei maksnud kopikatki, siis EL on pigem risti vastupidisel põhimõttel tegutsev – kui üldse rääkida siin mingist ülimuslikkusest, siis selleks on indiviidi õigused, kuni võimaluseni riik kohtusse kaevata.

Neljandaks inimeste õigus ja võimalus riigist / Euroopa Liidust lahkuda, mida NSVL’is kardeti nagu tuld. Neid näiteid võiks tuua veel ridamisi, aga toon ehk ühe paradoksaalsema: Euroopa liidu kriitikutel on võimalus tõmmata paralleele EL ja NSVL vahele sellepärast, et EL ei ole NSVL.

Lõpetuseks aga kordan – Euroopa liidus kahtlemine ja selle kritiseerimine ei ole halb, vaid pigem eluterve tegevus. Aga palun tehke seda moel, mis ei alavääristaks intellektuaalselt nii ütlejat kui kuulajat.
---
lugu ilmus siin

Thursday, March 7, 2019

Järgmine rändelaine


Mida teevad loomad, kui mets põleb? Või kui piirkonnas toit otsas saab? Õige, nad lahkuvad, lähevad otsima uusi elupaiku.

Inimene on loom. Omaenda elu keeruliseks mõtlev loom. Niiöelda absoluutsel null-tasandil, jättes kõrvale kõik rahvuslikud, kultuurilised, religioossed ja muud eripärad, toimib ka tema samal põhimõttel. Kui ikka senine elupaik muutub ebamugavamaks või suisa elamiskõlbmatuks, siis ta otsib uue.

Praeguse India-Pakistani konflikti järjekordse ägenemise aegu tulevadki pähe sihukesed igavikulised mõtted. Selles piirkonnas on sõditud aegade algusest saadik. Pole kõige vähematki vahet, kuidas parasjagu nimetatakse seda riiki või valitsejat, kes on võtnud endale pähe, et just tema peaks teesklema, et kontrollib sellel mägisel ja mägedevahelisel maatükil toimuvat.

Inglaste pärand
Võib vaid kujutleda seda kahjutundega segatud rahulolu, mida tundsid inglased, kui nad sellelt territooriumilt lahkusid. Pole vist olemas suuremat kultuurilist erinevust, kui ühest küljest ennast maailma eliidiks pidav inglise härrasmees, kelle jaoks hillitsetus on tsiviliseerituse tunnusmärk ja teisest küljest kohalik elanikkond, kelle jaoks käratsedes tänavatel tunglemine on igapäevane normaalsus. Aga mitte sellest pole praegu jutt.

Inglaste pikaldase lahkumise järel XX sajandi jooksul jäid maha tinglikud riigipiirid. Kašmiiri ja Jammu provintsi sattumine India alade külge oli pigem juhus kui mingi enesest-mõistetava seaduspäraga seletatav. Pakistani pretensioonid alade omakskuulutamisel on umbes sama tõeväärtusega nagu Hiina omad, kes sellest piirkonnast tükk tüki järel endale hööveldab.

Hiina ja India on omamoodi partnerid oma vastuseisus islami levikule piirkonnas. Pakistan ja Hiina mängivad omavahel kokku India ohjeldamiseks. Pakistan ja India tasakaalustavad teineteise tuuma-ambitsioone. Venemaa geopoliitilised unelmad ja USA maailmapolitseiniku roll muudavad kogu mängu veelgi keerulisemaks, justkui kasvõi Pakistani enda sõjaväeluure kuuekihilisest mängust vähe oleks. Lisame siia vürtsiks juurde veel narkootikumid ja Talibani ja puštud, et panna hea lugeja ahastuses kätega vehkima.

Vesi kui elu alus
Aga nüüd teeme selle riiklik-geopoliitilis-religioosse mudru juurest sammu tagasi ja vaatame asjale läbi ühe väga lihtsa ja selge prisma. Selleks prismaks on vesi. Kristallpuhas jääkülm vesi, mis voolab alla Himaalaja mägedest, saab alguse Tiibeti liustikest ja muutub siis mussoonvihmadest toitudes mudaseks Induse jõeks.

Elu Pakistanis sõltub sellest jõest. Mitte riigikorrast, religioonist või sõjalisest võimekusest, vaid sellest veest. Aga jõgi saab alguse Hiinast, voolab läbi India ja siis jõuab Pakistani. Sellele jõele plaanitakse ehitada tamme. Sest vett on vaja nii energiatootmiseks kui põllumajanduseks. Ja seda vett jääb järjest vähemaks. Himaalaja liustikud kahanevad, mussoonvihmad muutuvad hõredamaks, vee maht väheneb. Elanike arv aga suureneb.

Järgmine laine tuleb
Pakistanis elab umbes 200 miljonit inimest. Piirkonnas laiemalt – noh ütleme lihtsuse mõttes nt miljard. Lihtsalt nii suurusjärgu tajumiseks. Võtame nüüd kaks paratamatust: esiteks vett ja seeläbi elamiskõlbulikku keskkonda jääb vähemaks, teiseks puhkeb järgmine sõda seal pigem varem kui hiljem.

Mida teeb aga loom, kui mets põleb või elutingimused halvenevad? Mida me ise teeks? Nii et järgmine rändelaine tuleb. Isegi kui uut kohta hakkab otsima ainult 1% sealsetest asukatest, on seda meeletult palju.

Ja nüüd on meil näiliselt kaks võimalust. Kas kaevuda sisse ja kaitsta kuulipritsiga oma piire või siis kogu muu maailmaga vähendada rände algpõhjuseid nende algkodus. Või siis tegelikult on ka kolmas – töötada algkodus ja kuuliprits kah korras hoida.
----
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Sunday, February 24, 2019

Venemaa jagatakse ümber. Jälle.


Kujutage ette, et teie õlule langeks vastutus Venemaa eest. Selle aja jooksul kokku kahmatud hiigelsuure territooriumi eest, mis on nii eriilmeline kui vähegi saab olla, seda alates klimaatilistest kuni kultuuriliste eripäradeni välja.

Justkui selle hiiglasliku ala haldamise jamadest vähe oleks, tuleb teil tegeleda veel ka kõikvõimalike kohalike klannide, perekondade, mini- ja oligarhide ristuvate huvide ohjeldamisega. Tasakaalustada igivanadest aegadest põlnevaid konflikte ja nõuka-ajastu pärandina saadud väärastunud jõujooni.

Ilmselgelt tuleks teil pigem varem kui hiljem pähe mõte võtta kätte ja kõik ümber korraldada. Võtta kogu see kaadervärk kuidagi algosadeks lahti ja panna uutmoodi kokku. Noh et oleks lihtsam ja efektiivsem ja muidu mõistlikum.

Makroregioonide võluvits?
Venemaa praegune peaminister Dmitri Medvedev kuulutas hiljuti välja plaani moodustada 12 makroregiooni (teise tõlgenduse kohaselt kokku 14, aga see pole hetkel oluline). Mõte iseenesest ilus ja lihtne. Määrata tõmbekeskused, anda seda ümbritsevale piirkonnale oma tööülesanne, tõmmata masinavärk nöörist käima ja vaadata kuidas kõik hakkavad lippude lehvides uues taktis tööle.

Sisuline eesmärk on veelgi mõistlikum ja kaunim. Tekitades regioonide vahel tööjaotus, optimeerida seeläbi tootmiskulud, hakata looma konkurentsivõimelist kraami ja seeläbi vähendada riigi sõltuvust toormemüügist. Arvuliselt on sihik seatud nii, et aastaks 2025 peab Venemaa ekspordis olema mitte-toormelise kauba (loe: mitte energiakandjate) osakaal olema 50% praguse 39% asemel.

Tegemist ei oleks uute administratiivsete üksustega, vaid nö sotsiaal-majanduslike klastritega. Siiamaani on neid Venemaa nägemuses välja kujunenud kaks: Kaug-Ida ja Põhja-Kaukaasia. Nüüd on veel vaja välja joonistada 10-12 ning määrata vastavad tõmbekeskused.

Ümberjagamise valulikkus
Igasugune muudatus põhjustab absoluutselt arusaadavat ja inimloomusest tulenevat vastuseisu. Nagu hiljuti Eho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktov värvikalt iseloomustas inimeste vastuseisu Kuriilide üleandmise küsimuses: kolimine on umbes sama nagu lõbumajas toimuks tulekahju üheaegselt üleujutusega. Kõik jooksevad karjudes ringi ning ei tea mida peale hakata. No kellele see ikka meeldib.

Kõigepealt oleks siis väljatöötamisel oleva territoriaalse arengu strateegia kohaselt vaja määrata 35-40 tõmbekeskust. Siililegi on selge, et siin sünnib tõsine konkurents, ehkki ilmselt on kava koostajad lähtunud lihtsast aritmeetikast, mille kohaselt Venemaal on 500 tuhande ja enama elanikuga linnu viimase teabe kohaselt 37.

Kuna aga Venemaal on praegu olemas juba kõikvõimalike jaotuste hulgas ka föderaalringkondade kihistu, siis sellel oksal istujad vaatavad uutele kavadele sügava umbusuga – kas nemad ja lähikondsed jäävad oma senisele haljale oksale istuma või mitte? Suurim vastuseis on senise Siberi föderaalringkonna poolt – see plaanitakse nimelt jagada kolmeks makroregiooniks.

Kogu seda kava kokku võttes aga tekib pähe tahtmatu võrdlus Krõlovi tuntud valmiga muusikute ümberpaigutamise kohta. Ja teine meenutus isand Medvedevi teise algatuse asjus, mille kohaselt Skolkovost oleks pidanud saama Venemaa Silicon Valley. Ja peotäis igasugu muid rahvatarkusi heade kavatsuste kohta. Aga tegelikult küsigem endalt uuesti – mida teeksime me ise, kui peaksime Venemaa eest vastutama?
___
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Wednesday, February 20, 2019

Putini aastakõne

Vladimir Putini eilne kõneakt oli suurepärane. Kui hinnata seda omaette sooritusena, siis peaksid ilmselt kõik kohtunikud panema 10 punkti kümnest. Energiline, tulevikku vaatav, lahendusi pakkuv. Omasid hoidev ja vaenlasi ründav. Helde ja riigimehelik.

Kui aga panna asi konteksti, siis on pilt pisut teine. Nii pehmelt öeldes. Kontekst järgmine: Putini reiting on langemas, võim lubjastumas, ressursid üha napimad.

Languse üks päästikuid on pensionireform, mis tuli vastu võtta mitte hea elu, vaid vananeva elanikkonna ja vähenevate tulude tõttu. Kuidas seda olukorda lahendada? Vaja on tõsta sündivust! Seetõttu kuluski pooleteise tunni pikkusest kõnest esimene pooltund ja veidi pealegi perepoliitikale. Tõsta toetusi, vähendada koormisi. Panna sisuliselt kogu noore pere elu sõltuma laste arvust - kui järeltulijaid on palju, siis kustub eluasemelaen ja paraneb elujärg. Suurepärane plaan, kas pole?

Ilma igasuguse irooniata, absoluutne enamik ettepanekuid kõlavad kui sissejuhatus helesinisesse ellu. Tekib ainult kaks küsimust - miks sama mees pole kõike seda teinud juba varem ning kuskohast võtta kogu selleks iluks raha? Eile õhtuks ilmus juba rahandusministri esmane hinnang, et seekordse lubaduste hunniku hinnasilt on u 150 mlrd RUB.

Kui kõne esimene pool oli sihitud elu nö pehmemale poolele, siis lõpupoole lükati hagu alla karmima maailma pooldajate vaimustuseleegile. Otsesõnu öeldud ähvardused USA aadressil ja mõnitused tema liitlaste kohta, rääkimine rakettidest ja allvee-droonidest ning ebasümmeetrilisest vastulöögist - eks see paneb ju südame põksuma ja adrenaliini vulisema nagu kevadised mahlad, kas pole?

Kõigest sellest sai põgusalt räägitud ka TV3 Seitsmeste uudiste jaoks, uudislõiku saab järelvaadata siit.

Wednesday, February 13, 2019

Putini riik kui Suur Alternatiiv


Venemaal ilmus üks üüratult põnev artikkel, mis oma ambitsioonikuselt ei jää kröömikestki alla Vladimir Putini nime all imunud artiklile, millega juhatati sisse sama mehe võimustumine.

Aastal 1999 ilmus ajalehes Nezavisimaja Gazeta artikkel „Venemaa aastatuhande künnisel“, milles räägit vajdusest Venemaa uuel moel üles ehitada, et vältida tema libisemist teise või kolmanda ešeloni riigiks.

Nüüd, aastal 2019 ilmus samas lehes artikkel „Putini kauakestev riik“. Autoriks on seekord märgitud Vladislav Surkov. Väga lühidalt kokku võttes räägitakse sellest, kuidas uue mudeli järgi üles ehitatud Venemaa on nüüd valmis.

Lääne peturiik
Lugu jaguneb laias laastus kaheks. Esiteks räägitakse sellest, kuidas Läänes on kõik halvasti. Teiseks sellest, et Venemaal on kui mitte kõik hästi, siis vähemalt teistmoodi ja pisut parem ka ikka.

Läänes on halvasti see, et inimestele on loodud valikuvabaduse illusioon. Pettekujutelm sellest, et inimesed saavad ise midagi valida. Et tegelikult on demokraatia üks fiktsioon ja tegelikult on kõige taga süvariik. See kuri ja kaval ning hingetu monstrum, mis paneb masinavärgi tööle eliidi heaks.

Ja halvasti on ka see, et Läänes valitseb arusaam, et kaupmehe maailm on realistlikum reaalsus kui väejuhi maailm. See nüüd pole mõistagi otsene tsitaat, vaid äraspidi ütlemine sellest, mida kõnealuses kirjatükis peetakse Venemaa tugevuseks. Viitega Angela Merkeli kuulsale ütlusele, mille kohaselt olla Putin kaotanud sideme reaalsusega. Muuseas erineva kaudsusastmega vihjeid ja tsitaate on on loos väga palju.

Venemaa mudel
Venemaa riikluse ajalugu võivat selle leheloo järgi jagada neljaks suureks etapiks, milledele annavad nime selle mudeli juurutajad: Ivan Kolmanda riik (Moskva vürstiriik, VI-XVII saj), Peeter Esimese riik (Vene Impeerium, XVIII-XIX saj), Lenini riik (Nõukogude Liit, XIX saj) ja Putini riik (Venemaa Föderatsioon, XXI saj).

Mis siis olla Putini riigi eripära? Aga see, et kogu mudel taandub usaldusele ülemjuhataja vastu. Sellisele usaldusele, kus iga inimene saab otse usaldada juhti ning bürokraatia ei saa seda usaldust lõhkuda. Et kui bürokraatia isegi üritab suhet moonutada, siis võetakse appi alternatiivsed suhtluskanalid (viide seekord siis Putini nn otseliinidele).

Omamoodi elegantne on siinkohal reveranss, mille teeb loo autor: Putin ise pole kindlasti putinist. Nii nagu ka Karl Marx polnud marksist ja oleks ilmselt vastu vaielnud, kui saanuks teada, mida see tähendab.

Suur Alternatiiv

Peamine olla aga koguni see, et taoline mudel pole ainult sisemaiselt tarbimiseks, vaid omab ka ekspordipotentsiaali. Et mujal maailmas olla süvariigi vastu protest ja rahulolematud vaatavad ringi, otsides alternatiivi. Ja siis näevad nad Venemaad. Autor tõdeb, et Venemaal pole küll kõik ideaalne, kuid alternatiivina olla ta siiski atraktiivne.

Venemaa olla peale hävitatavaid 90’ndaid toibunud, asunud ise mõtteid tootma ja asunud Lääne suhtes informatsioonilisele vastupealetungile. Lääs aga laguneb ise, maailmas tõstavad pead taas-iseseisvumise, deglobaliseerumise ja rahvusluse ideed.

Venemaal aga näe pole süvariiki, vaid on süvarahvas. Rahvas, kes ei lase endaga manipuleerida. Rahvas, kelle eest ei varja keegi riigi olemust – olla kaitse ja rünnaku riist! Tõsi küll, selles kohas peitud ka üks kirjatüki nõrkus. Nimelt vene rahva pidamine gigantse supermassi omajaks, millel on oma külgetõmme. Pakistanil ja Bangladeshis on seda massi rohkem, aga maailmale alternatiivi nad vist väga ei paku.

Lõpetuseks aga – kui auväärse lugeja peas tekkis paralleel Putini ja Surkovi vahel ning oletus, et viimane üritab „tõelise putinistina“ riigivalitsemise taaka enda peale võtta, siis mina pole seda öelnud. Igasugused seosed on juhuslikud ja autor ning Postimehe toimetus selle eest vastutust ei kanna! (Siin peaks olema postmoderne naerumärgike, kui leheformaat seda vaid võimaldaks).
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis