Thursday, July 22, 2010

kaks vastust Kosovo teemal

ERR küsib, mina vastan:

> Kas (ÜRO Rahvusvahelise kohtu) otsus oli Teie hinnangul ootuspärane?


ÜRO kohtu otsust sisuliselt hinnata ei ole minu pädevuses, kuid
ootuspäraseks võib seda pidada kindlasti. Sisuliselt on kohtu otsusega
kattuva hinnangu juba eelnevalt andnud paljud riigid, sealhulgas Eesti -
tehes seda läbi Kosovo iseseisvuse tunnustamise.

> Kuidas see otsus võib Teie arvates mõjutada teisi iseseisvust taotlevaid
> piirkondi?

Otseselt ei mõjuta taoline otsus midagi, seda enam et ta ei ole oma
olemuselt juriidiliselt siduv, vaid ainult nö konsultatiivne.

Teisalt ei pane see meelt muutma ka neid, kes on poole juba kindlalt
valinud. Kes oli Kosovo iseseisvumise poolt, jäävad seda ka edaspidi ning
sama kehtib ka vastaste arvamuse osas.

Kuid kaudselt annab ÜRO kohtu Kosovo-teemaline otsus loomulikult
lisakindlust kõigile eraldumis-meelsetele.

Eriti põnevaks muutub aga nt Venemaa reaktsiooni jälgimine, kes ühest
küljest on rääkinud Kosovost kui pretsedendist võrdluses Abhaasia ja
Lõuna-Osseetiaga, teisalt aga on tuliselt toetanud Serbia territoriaalset
terviklikkust. Retoorilisi uperpalle võib oodata kindlasti mõlemast
laagrist.

----------
toimetet kujul ilmus asi siin.

No comments: