Sunday, July 17, 2011

Valiti välja parimad Balti riikide ja Venemaa-suunalised uurimustööd
Avatud Eesti Fondi ja mõttekoja ABVKeskus (Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus) korraldatud ühisel uurimustööde konkursil kuulutati välja kaks võitjat.

Konkursi eesmärk oli selgitada välja 2011. aastal Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides Venemaa ja/või Balti teemal kaitstud parimad bakalaureuse- ja magistritööd. Võitjateks kuulutati Käthlin Saluveer ning Sandra Kamilova, kes mõlemad kaitsesid oma tööd magistritasemel Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudis.

Saluveeri uurimus vaatles ontoloogilise julgeoleku dilemmat Vene Föderatsiooni NATO idasuunalise laienemise diskursuses perioodidel 1998-2002 ja 2005-2008, Kamilova keskendus Transnistria ja Venemaa suhete ning sõltuvuse analüüsile. Kuna kahe võidutöö vahe oli kõigest 1 punkt, otsustati nominaalselt välja kuulutada kaks teist kohta ning premeerida võitjaid võrdselt. Mõlemad autorid saavad Avatud Eesti Fondilt preemiaks 300 eurot. Välja anti ka kaks kolmandat kohta, mille kumbki autor saab preemiaks 200 eurot. Madis Roll Tallinna Ülikoolist võrdles Euroopa Liidu ja Venemaa mõjusid Kesk-ja Ida-Euroopas, TÜ riigiteaduste instituudi üliõpilase Joel Kallise töö käsitles Eesti rahvusvähemuse julgeolekustamist Pihkva oblasti näitel.

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam avaldas heameelt, et Venemaa uurimussuunana pakub üliõpilastele huvi. „Akadeemiline järjepidevus selle keerulise maa uurimisel ja analüüsimisel on ääretult tähtis,“ märkis Hellam.

ABV Keskuse juhataja Karmo Tüür oli esmakordselt toimunud konkursi tulemustest meeldivalt üllatunud. „Konkurss leidis üliõpilaste seas vastukaja ja laekunud tööd nii Tartu Ülikoolist kui Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudist olid kõik ühetasemeliselt head. Valdkonniti oleks oodanud ka mõnd majandus- või õigusteadusalast tööd, aga olgu see siis tulevikusuuniseks,“ sõnas Tüür.

Töid hindas 4-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid Avatud Eesti Fondi nõukogu liige, TÜ rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, TÜ Eurokolledži Ida-Euroopa ja Venemaa uuringute lektor Heiko Pääbo, Riia Stradinši ülikooli lektor Veiko Spolitis ning ABVKeskuse juhataja Karmo Tüür. Hindamine toimus 5 kriteeriumi alusel – aktuaalsus, akadeemiline korrektsus, sisuline mõistetavus, innovaatilisus, edasiarendatavus. Erinevatele kriteeriumitele anti erinevad kaalud, olulisemateks peeti uuenduslikkust ja sisulist mõistetavust.

Kõik konkursil osalenud tööd on tänasest kättesaadavad ABVKeskuse veebilehel SIIN.

Lisainfo:

Karmo Tüür
abvkeskus@ut.ee

+ 372 59092264

Kelly Grossthal
kelly@oef.org.ee

615 5700

No comments: