Monday, February 6, 2012

Разбор полётов: Kesk-Aasia


1.veebruari saates kõne all Kesk-Aasia. Tohutu suur regioon, mis on jagatud 5 riigi vahel, kuid mis on vaatamata suhtelisele sarnasusele ka tohutud erinevused.

Sarnaseks muudab neid nii geopoliitiline asend kui autokraatia-lembus, suhteline veepuudus ja ressursside rohkus (gaas, kuld, uraan), islamiusk (peamiselt sunnism), regiooni läbiv narkokaubandus jms. Enam-vähem ühised on ka välised mängurid, kes üritavad oma huve kohapeal edendada. Kui väga lihtsustatult võtta, siis on neid väliseid mängureid samuti viis: USA (sõjaline huvi), Venemaa (poliitiline), Hiina (majanduslik), Iraan (religioosne) ja Türgi (kultuuriline). See loetelu on muidugi puudulik ja väga meelevaldne jaotus ja igale positsioonile saaks vastu vaielda.

Kuid kõigest sellest kuuleb lähemalt siit. Rääkimas Karmo Tüür, Harri Tiido ja saatejuht Jevgenia Garanža.

No comments: