Tuesday, June 12, 2012

Vene kokteil: liberaliseerimine, demokratiseerimine ja repressioonid.

PM küsis, mina vastasin:
-----------
 


Kuidas te suhtute meeleavaldusse, mis toimub täna Venemaal? Kas te olete Miljonite marssi pooldaja? Milline on selle meeleavalduse eesmärk?

Rahumeelne kodanikuaktiivsuse ilming on alati tervitatav, toimugu see kus tahes ja mis iganes põhjusel. Kodanikuühiskonna eneseleidmine ja -kehtestamine toimub tihtipeale lainetena ja tänavatel. Nendel hetkedel tahuvad kodanikud ise oma jõudu ja on ka märgatavad ajakirjandusele, vahepealne organisatoorne töö jääb lihtsalt varju.

Eesmärgiks võib pidada sedasama mida kõikjal mujalgi maailmas soovivad tänavale tulnud kodanikud - et võim neid kuuleks, et veenda iseennast ja ümbritsevat maailma oma soovide tõsiseltvõetavuses, et nendega arvestataks.

Hiljuti Putin võttis vastu meeleavalduseseaduse muudatuse. Miks oli see nii kiirelt tehtud? Kas Putin kardab opositsiooni järgmisi samme?

Võttis selle seaduse siiski vastu Duuma ja Putin ainult allkirjastas. Praegu on toimumas kolm muudatust korraga - parteide loomise lihtsustamine, kuberneride valitavuse taastamine ja meeleavalduste korraldamise reeglite karmistamine. Märgiliselt ühekorraga liberaliseerimine, demokratiseerimine ja repressioonide karmistamine - väga omapärane kokteil, kas pole?

Kremli poliittehnoloogid teavad väga täpselt, et aasta teises pooles on oodata olude halvenemist. Rubla sisuline ostujõu langus üheskoos tariifide tõusuga, riigi kahanevad võimalused täita oma sotsiaalseid lubadusi jne. Uute parteide loomise ja kubernerivalimiste kaudu lastakse osa aurust välja, kuid meeleavalduste oht suureneb kordades.

Eile politsei otsis läbi opositsiooni esindajate korterid. Mis te sellest mõtlete? Mis võimud sellega tahavad näidata?

Selle tegevuse nimeks on heidutamine. Ehk siis avalik ja näitlik demonstreerimine, tegemaks selgeks, kes kontrollib olukorda. Samasuguseid või sisult ligilähedasi võtteid kasutavad jõuorganid kõikjal, seda eriti jäiga režiimiga riikides.

------------
lugu ilmus PM/DzD venekeelses portaalis

No comments: