Monday, April 29, 2013

Разбор полётов: 2 saadet

10.märtsil oli eetris saade, millel teemaks Põhja-Korea tuumaähvardused (mh võrdlus Iraagi ja Iraani massihävitusrelvadega ja Hiina roll kogu mängus).

24.märtsil rääkisime Bostoni plahvatustest (salvestuse hetkel polnud teada nn Tšetšeenia jäljest) ja Eesti ning Venemaa peaministrite kohtumisest (mh ka Peterburi konsuli juhtumist).

Saate osalised istuvad nagu alati kolmes eri kohas: saatejuht Jevgenia Garanža Tallinnas, Harri Tiido Brüsselis ja Karmo Tüür Tartus.

No comments: