Saturday, July 27, 2013

Kuritöö ja kahetsus?

Saksa presidendi Joachim Gauk avaldus sellest, et Venemaa peaks patte kahetsema, tekitas tuliseid reaktsioone. Ukraina ajaleht avaldas antud teemal samuti teravas toonis artikli ning palus mh kommentaari ka minult.

Lühidalt minu vastus - ühest küljest on pattude tunnistamine vajalik, kuid teisal kahjustab see Venemaa rahvuslikke huve, nii vähemalt arvavad praeguse Venemaa ideoloogid. Iga riik vajab alusmüüte, Venemaa oma tugineb "suure võidu" ideel ning on tihedalt seotud Nõukogude liidu, sovjetliku režiimi jms meemidega. Igasugust (enese-)kriitikat sel teemal peetakse seda müüti kahjustavaks, mitte puhastavaks. Nii et praegune Venemaa pole Saksamaa presidendi soovitatud patukahetsuseks valmis.

Lugu ennast ja kommentaare sinna juurde saab lugeda siit.

No comments: