Friday, December 6, 2013

Kübersõda

Kas mõni küberkonflikt on olnud nii tõsine, et saaks rääkida sõjast? Mis on peamised küberriskid riikidele? Kas kollektiivkaitse põhimõte laieneb ka sellele valdkonnale? Kas küber-riskidest rääkimine ja nende tõrjumiseks valmistumine ei või viia "küber-võidurelvastumiseni"?

Kõigest sellest ja muustki räägiti RSR korraldatud debatis, mille videosalvestust saab näha siin ning mille moderaatoriks oli teie alandlik teener :)

No comments: