Tuesday, May 13, 2014

Venemaa aktsioonid ja kaasmaalased

Vikerraadio küsib: Mida mõeldakse nendes  endistes NL vabariikides, kus etniliste venelaste ülekaal on suur, praegusest Ukraina olukorrast, iseäranis eilsete referendumite valguses. Hirm? Pooldavad? Kardavad oma majanduse pärast?
-----------------


Kõigepealt väikene ülevaade
Arvuliselt

Venelasi*
elanikkond
%
Ukraina
8334000
44573205
18,69733173
Kasahstan
4480000
17948816
24,95986365
USA
3163084
318025000
0,994602311
Usbekistan
1653478
30183400
5,478103858
Israel
1000000
8146300
12,27551158
Valgevene
785000
9468154
8,290950908
Kõrgõzstan
604000
5776500
10,45615857
Läti
556434
2003000
27,78002996
Kanada
550521
35344962
1,557565686
Eesti
324431
1315819
24,65620271
Türkmenistan
314000
5171943
6,071219269
Suurbritannia
300000
63705000
0,47092065
Moldova
202000
3559500
5,674954348
Protsentuaalselt

venelasi
elanikkond
%
Ukraina
8334000
44573205
18,69733173
Läti
556434
2003000
27,78002996
Kasahstan
4480000
17948816
24,95986365
Eesti
324431
1315819
24,65620271
Israel
1000000
8146300
12,27551158
Kõrgõzstan
604000
5776500
10,45615857
Valgevene
785000
9468154
8,290950908
Türkmenistan
314000
5171943
6,071219269
Moldova
202000
3559500
5,674954348
Usbekistan
1653478
30183400
5,478103858
Kanada
550521
35344962
1,557565686
USA
3163084
318025000
0,994602311
Suurbritannia
300000
63705000
0,47092065
Tõenäoliselt on mure nn kaasmaalaste pärast suurem seal, kus neid on kõige rohkem koos, sest vaevalt paneks Venemaad tegutsema mõne üksiku venelase saatus kuskil Urugauais või Paraguais.
Seega vaataks kõigepealt arvudele otsa. Suurim kogus venelasi on hinnanguliselt Ukrainas, Kazahstanis, USA’s, Uzbekistanis ja Iisraelis. Samas ilmselt Brighton Beachy venekeelse seltskonna saatus Kremlile väga suurt peavalu ei valmista. Seetõttu on ehk mõtekam vaadata, missugustes riikides on suurim venelaste osakaal rahvastikust? Esiviisik näeb siis välja järgmine: Ukraina, Läti, Kazahstan, Eestis ja jällegi Iisrael.

Kui me nüüd aga toome sisse teise olulise muutuja – nimelt Venemaa vahetusse naabrusse ehk siis Kremli kellatornist vaadatuna lähivälismaa hulka kuulumise, siis võib ilmselt juudiriigi kõrvale jätta.
Ukraina on mõlemas nimekirjas esimene ning juba löögi all. Kuid kas see tähendab, et siin on mingit põhjuslikku seost venekeelse elanikkonna ja Vene erioperatsioonide vahel? Väidan et tegelikkuses seda seost ei ole, sest esimesena sattus rünnaku ohvriks siiski Gruusia, kus nö vene vähemuse probleemi ju pole.

Väidan, et Venemaa ei tegutse mitte seal, kus on tema kaasmaalased, vaid kus on tema huvid. Kaasmaalasi kasutatakse lihtsalt kattevarjuna. Krimmis ja Ida-Ukrainas on geopoliitilised- ja strateegilised huvid ning selles gambiidis sobivad vene keelt kõnelevad inimesed suurepäraselt kattevarjuks. Seega võib ilmselt kergendatult ohata Läti, kus venekeelseid elanikke on küll protsentuaalselt palju, kuid geostrateegilist kasu Kremlile Latgalia äravõtmine ilmselt ei anna, lisaks pole NATO ja EL’iga lõplik tülliminek praegu Moskval siiski plaanis. Mis muidugi ei tähenda, et etniliste ja majanduslike pingetega mängimine ei pakuks taktikalist lusti.

Seega jääb meie esiviisikust sõelale Kazahstan, kus on olemas nii Venemaa huvid kui ka tööks sobiv inimmaterjal – kui küüniliselt see viimane väljend ka ei kõlaks. Kazahstanis endas reageeritakse Venemaa vastavatele vihjetele vägagi valulikult, nii näiteks pidas Kazahstani välisministeerium vajalikuks ametlikult reageerida värvika, ent marginaalse poliitilise kirjaniku Limonovi ning veelgi värvikama Žirinovski ütlustele.

Muuseas, lähipäevadel korraldab meile väga lähedal, nimelt Helsinkis suurejoonelise ürituse tuntud russofiil Johan Bäckman. Nimelt tulevad tema kutsel kohale Venemaa uus-revanšistliku ideoloogia peamised ideoloogid Aleksand Dugin, Aleksandr Prohanov ja teised, arutamaks teemal, kuidas ehitada üles Suur-Venemaad (tsiteerin ürituse pealkirja "WE SHALL BUILD THE GREAT RUSSIA" ehk „Me peame üles ehitama Suure Venemaa“ – tsitaadi lõpp). Kui nüüd meenutada, missuguseid süüdistusi on viimaste aastate jooksul esitatud ka Soome suhtes venelaste kohtlemise osas, siis saab selgeks, et nn kaasmaalaste arvukus või probleemide sisulisus pole määrava tähtsusega.
Ja lõpetuseks, kui vaadata ühe teise Suur-Venemaa nimel pingutava mõtleja Mihhail Jurjevi poolt visandatud maailma poliitilist kaarti aastal 2053, siis sellel on Venemaa impeeriumi koosseisus mitte lihtsalt kogu endine territoorium, vaid kogu Euroopa, Türgi, Island ja Gröönimaa ning mh ka eelpoolmainitud Iisrael.

Kommentaar eetris kuulda siin
------
pilt siit

No comments: