Friday, March 17, 2017

24. veerandtund väliskommentaatoriga: Urmas Paet Euroopa kaitseühendusest

Veerandtund väliskommentaatoriga: Urmas Paet Euroopa kaitseühendusest. Saatejuht Karmo Tüür

Arutlusel on algatus moodustada Euroopa kaitseühendus (European Defence Union). Misasi see praeguse seisuga on ja mis temast lõpuks võiks saada?

Igasuguse uue institutsiooni loomine või poliitika kujundamine tähendab ühtlasi konkurentsi. Antud juhul siis konkurentsi Euroopa Liidu ja NATO vahel, riikide vahel eri nägemuste tõttu, nn pintsakute ja pagunite vahel, konkurentsi ressursside ja ka tähelepanu üle. Kas selles konkurentsi keskkonnas on piisavalt ühest ja ühist nägemust, mida teha tahetakse?

Julgeolek on osa sotsiaalsest leppest kodaniku ja riigi vahel, antud juhul siis Euroopa Liidu ja euroopa riikide kodanike vahel. On olemas julgeoleku tootja riigi, sõjaväe ja vastavate agentuuride näol. Aga on ka julgeoleku tarbija ehk nö tavakodanik. Kas sõjalisest julgeolekust rääkimine ei jää kodanike jaoks uduseks, kui nende meeli ja ajalehtede pealkirju täidavad hoopis mured välispiiride pidavuse ja migratsiooni üle?

Kas on olemas ühist ohunägemust, millele reageerimiseks praegu seda ühist vastust luuakse?

-------------

pilt konverentsilt “Europe’s Security in a Changing International Environment” (2017.03.17, Tallinn, korraldaja Urmas Paet)-------------
Saade kuulatav EVI podcasti lehel.

No comments: