Saturday, July 1, 2017

Venemaa mitmekordne punktivõit


Venemaa diplomaat Vladimir Voronkov asus juhtama ÜRO juurde loodud terrorismivastase agentuuri
tööd. Selles määramises on korraga kirjas mitu märgilist võitu Moskva jaoks.

Esiteks saavutas Kreml seda, mida ta on enda taastõestamise-tuhinas kogu aeg taotlenud. Üks keskne trumm, mida jätkuvalt taotakse, kõlab justnimelt nii – meie kõigi ees on ühine oht ja selle nimi on rahvusvaheline terrorism ja meie (st Venemaa) teame, kuidas sellega toime tulla.

Veelgi laiemas plaanis käib juba aastaid avalik ja vähem-avalik vihjamine, et nn Globaalse Põhja ja Globaalse Lõuna lähenevas kokkupõrkes on just Venemaa see, kes teab, kuidas nende pingetega toime tulla.

Kas see Moskva poolt maalitav kuvand ka tegelikkusele vastab, on juba hoopis omaette küsimus. Islamiseeruv ja pahatihti plahvatustes rappuv vappuv Venemaa näikse seda terrorirelva mitte niivõrd ohjeldavat, kuivõrd toitvat. Kuid mitte sellest pole seekord juttu.

Teiseks sai Venemaa esindaja endale nüüd ka ÜRO peasekretäri asetäitja staatuse. Kõigil ülejäänud neljal ÜRO Julgeolekunõukogu liikmel oli oma esindaja asetäitjate hulgas olemas: Hiinal sotsiaalvaldkonnas, Prantsusmaal rahutagamise alal, Suurbritannial humanitaarteemadel, USA poliitilistes küsimustes. NSVL aegu oli ka oma asetäitja ka Moskval, nüüd on siis seegi olukord taastatud.

Kolmas ja pisike võiduke läheb kirja personaalselt Voronkovi jaoks. 64-aastaseks saanud, tagasihoidlikust tõlgiametist alustanud pikaaegne Vene välisministeeriumi töötaja ei saaks kõrgemast tähelennust ilmselt unistadagi.

Õnneks ei pea ka soliidses eas Voronkov hakkama meeskonda nö nullist looma, tema alluvusse tuuakse kokku seni ÜRO eri kontorites sama teemaga tegelenud ametnikud ja spetsialistid. Kas ja kuivõrd suudab see ümberformatitud kontor asuda kokku kõlksutama erinevate terrorismisvastaste asutuste tegevust, see saab selguma nö töö käigus.

Neljas ja ehk ebamääraselt kõlav, kuid siiski oluline plusspunkt on üldine parketikõlbulikkuse tõestamine. Viimastel aegadel enesekinnitamise vaevustes rähklev Venemaa on ühe instrumendina valinud Läänele vastandumise tee ning sattunud üsna suurel määral isolatsiooni. ÜRO kõrge ja üliaktuaalsena kõlava posti endale saamine kõlab vastupidise signaalina.

Tõsi küll, kõiki neid võite ja võidukesi tumestab asjaolu, et ÜRO on osake senisest maailmakorrast, mille lootusetust aegumisest on Venemaa kõrgemad pead korduvalt rääkinud. Aga kuniks vana kord pole lammutatud ja uut asemel ehitatud, läheb ÜRO terrorismivastase agentuuri juhi koha endalesaamine siiski kirja punktivõiduna.lugu ilmus siinpilt võetud siit

No comments: