Sunday, March 21, 2010

Разбор полётов:

21.märtsil kõlas eetris saade valimistest. Täpsemalt kolmest hiljutimöödunust valimisvoorust: Venemaal, Prantsusmaal ja Iraagis. Venemaal toimusid 14.märtsil kohalikud valimised.

Venemaa viimase aja mängureeglite järgi on kõikvõimalikud valimised koondatud kahel päevale aastas - märtsis ja oktoobris. Eks ta niimoodi ole mõistlik küll, varem toimusid igal nädalavahetusel kuskil mingid valimised ning see nüristas kodanike tähelepanu ja viis alla valmisoleku minna urnide juurde. Seekord toimus terve pilv eri tasemega kohalikke valimisi. Mina olen ammu võtnud endale kohustuseks jälgida täpsemalt Pihkva oblastis toimuvat (kuna kogu Venemaad haarata on raske ja üks regioon toimib pisikese mudelina). Üldistus - võimupartei säilitas dominandi, kuid lubas pildile jääda ka teistel.


Prantsusmaal toimusid samuti koahlikud valimised. Sealsed mängureeglid määratlevad, et valimised loetakse toimunuks, kui mõni partei/liit saab enam kui pool häältest. Vastasel juhul tuleb teine voor - nii ka läheb absoluutses enamikus kubermangudes. Presidendimeelne koalitsioon lubas saada enamuse kohtadest, kuid seda ei juhtunud. Ehkki ta sai keskeltläbi rohkem hääli kui teisel kohale jäänud vasakpoolsed, pole valitseval koalitsioonil kuigivõrd lootust teises tuuris endale täiendavaid liitlasi leida. Seega võib öelda, et vahetulemuse järgi liigub Prantsusmaa kohalikul tasandil vasakule ning see võib olla tõsine märk järgmisteks valimisteks 2012.aastal.

Iraagis aga toimusid parlamendivalimised. Nende valimiste mängureeglid muutuvad pidevalt, kasvõi seetõttu et esinduskogu suurus sõltub elanikkonna suurusest. Suhteliselt kõrge valimisaktiivsus (62% Iraagis vs 48% Prantsusmaal) on võib-olla seletatav sellega, et ameeriklased on lubanud - toimiva parlamendi/võimu tekkimise korral maalt lahkuda.

Lobisemas, nagu ikka jevgenia garanža, harri tiido ja karmo tüür. kuulda saab arhiivist.

No comments: