Sunday, September 11, 2011

10 aastat peale 9/11

paluti "nimetada 5 peamist tagarjärge USA, maailma ja eraldi Eesti jaoks." Pakkusin sellise variandid:

---------------
maailmas on peale 9/11 muutunud nii mõndagi,
kuid väga väheste asjade kohta saab väita,
et see juhtus "sellepärast", enamik
asju juhtus lihtsalt "peale seda."

üks väheseid otseseid tagajärgi on lennujaamade
turvalisusenõuded, mille karmistamine lisab
ebamugavust paljudele, kuid millest tõusev kasu
on üsna vähene - ehk ainult uute töökohtade
loomise näol turvasektoris.

teine, pisut kaudsem ja üldisem tagajärg on
üldise turvatunde vähenemine. mastaapne kurjus
võib tabada kõiki ja kõikjal. kaasaegne
tsivilisatsioon on osutunud haavatavamks kui
arvati.

kolmas, mis juhtus küll "peale seda", kuid
oleks võinud puhkeda ka mingil muul ajendil,
on sõdade, kriiside ja rahutuste laine. ehkki
sõda Afganistanis, Iraagis ja ehk mujalgi
näikse olevat otseses seoses 9/11 sündmustega,
pole nendes midagi uut päikese all.

neljas, mis nüüd omakorda lähtus nendest
konfliktidest, on nt naftahinna tõus, mis
omakorda kiirendab nn naftatsivilisatsiooni
hääbumist. inimkond lihtsalt peab senisest
kiiremini otsima alternatiivseid energiaallikaid.

viies ning nüüd juba meie enda riiki puudutav -
me oleme osutunud kõige maailmas sündivaga
tihedamini seotuks kui ei iial varem. tuhandete
kilomeetrite taga toimuv pole meie jaoks enam
pelk leheuudis, vaid vahetu reaalsus.

---------------

ilmus venekeelses PM'is ja DzD's


No comments: