Thursday, May 2, 2013

Piirilepingu seitse segadustEesti-Vene piirRahvusvahelised lepingud pole tavaliselt kuigi „seksikas“ teema, enamik kahe- ja mitmepoolseid lepinguid sõlmitakse ära nii et laiem publik ei pane asja tähelegi. Eesti pole siin mingi erand, välispoliitika kitsamalt ja rahvusvahelised suhted laiemalt on suhteliselt kitsa seltskonna huviorbiidis.

Kuid Eestis on vähemalt üks teema, mis tõmbab alati käima nii ajakirjanduse kui ka suure osa arvamusliidritest, see on Venemaa. Antud hetkel on suurima tähelepanu all Eesti-Vene piirilepe. 

Kuna piir on üks olulisemaid riigi enesemääratluse elemente, mõtteline joon „meie“ ja „nende“ vahel, suveräänse otsustusõiguse alguskoht, siis pole imestada, et sedasorti lepingud on suurema tähelepanu all. Eesti-Vene piirileppe puhul on see tähelepanu tõusnud keemispunkti lähedale, kõlavad vastastikused süüdistused ja erinevad seletused toimuvale.

Käesolev kirjatükk vaatleb mõningaid küsimusi, mille osas pole olemas ühesugust nägemust. 

Miks seni pole?
Tõepoolest, miks meil siis siiani pole olemas kehtivat piirilepingut, ehkki riikluse taastamisest saab mööda juba enam kui 20 aastat? Maismaa- ja merepiir Lätiga ei sündinud kah ilma vaidlusteta, kuid sai ometigi tehtud. Rohkem meil otseseid piiripuuteid ju polegi. Kaks piiri – no kui keeruline see siis ikka on korda ajada?

Eesti-Vene piiriläbirääkimiste saaga on veninud nii pikaks, et sel teemal on kirjutatud mitmeid uurimusi. Eestikeelsetest tuleb meelde tuleb vähemalt kaks bakalaureusetööd (2000[1] ja 2006[2]) ning nt Mart Nuti põhjalik ülevaade[3] 2010 a Tuna 4, Eiki Bergi üldisemast Eesti piiride käsitlusest[4] rääkimata.

Hetkel on olukord selline, et pole isegi päris selge, mis olukord meil nö laual on. Selge on ainult see, mida pole – meil pole mõlemapoolselt jõustatud piirilepet. See tähendab et piirileppe tekst on olemas, mõlemad pooled on oma allkirjad pannud, Eesti pool ka lepingu ratifitseerinud, kuid ... Vene pool väitis, et nad kutsuvad oma allkirja lepingult tagasi (mida iganes see ka ei tähendaks) ja Vene Duumas ratifitseerimiseni ei jõutudki.

Preambula lugu
Siinkohal on vaj veelkord lahti rääkida see lugu, mis siis ikkagi sai Venemaa solvumise ja allkirja tagasikutsumise põhjuseks. Ekslikult levib (või levitatakse) versioon, mille kohaselt lisas Eesti parlament lepingule mingi preambula, konksu, mis olla muutnud kogu leppe sisu. Sellele järgnes vene poole solvunud reaktsioon ja kogu protsess jooksis liiva.

Tegelikkuses aga Riigikogu mõistagi ei lisanud lepingule mingit preambulat. Ei saanudki seda teha. Parlament ei saa riikidevahelistes lepingutes mitte midagi muuta, ei juurde lisada ega vähemaks võtta. Parlament saab selliseid lepinguid kas ratifitseerida või mitte ratifitseerida. Juhul kui otsustatakse ratifitseerida, siis koostatakse selle kohta vastav dokument ehk antud juhul piirilepingu ratifitseerimise seadus. Ning selle seaduse preambula oligi see, mis vastaspoolt ärritas.

Olgu selguse huvides selle preambula vastav lõik siinkohal ka ära toodud: „silmas pidades, et käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 122 osaliselt 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratud riigipiiri joont, ei mõjuta ülejäänud lepingut ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist,“[5]

Ärritajaks Venemaa poolele oli osundus Tartu rahulepingule, mis justkui jätvat võimaluse esitada hilisemaid territoriaalseid pretensioone.

Tartu rahu ja territoriaalsed pretensioonid
 Et mitte laskuda liiga sügavatesse historiosoofilistesse aruteludesse, tõdeb allakirjutanu lihtsalt – tegemist on Eesti Vabariigi sünnidokumendiga, mille osas meie ja Venemaa ametlik ajaloo-ideoloogia ei leia iial ühist keelt. Eesti jaoks on see võit ehk tunnistus meie suutlikkusest ja õigusest olla iseseisev riik, Venemaa ajaloonägemuse jaoks aga kaotus ehk ühe osa oma kunagise impeeriumi vabakslaskmine.

Öeldes „Tartu rahu“, kerkib paljude silme ette koheselt ka nn kaotatud territooriumite küsimus. Me peaksime aga leidma võimaluse need kaks asja lahutada. Tartu rahu ehk „täieline rippumatus“ ja pooljuhuslikult meie kätte sattunud maatükid on kaks eri asja. Esimest on meile vaja, teist mitte (jah ma tean, et suur osa tulihingelisematest patriootidest tahaks mind nüüd risti lüüa).

Jah, ma tean, et lõunapoolses osas on tegu setude asualaga ning praegune piir lõikab selle pooleks. Kuid nii nagu Narva-tagusedki alad, ei sattunud see terroorium Eesti kätte mingi nö etnilise õigluse või mõne muu ülla põhimõtte tagaajamise, vaid lihtsa sõjalis-tehnilise kalkulatsiooni alusel. Vaenupoole suurestükid sooviti lihtsalt enda piiridest pisut eemale nihutada.

Nii et kui me räägime Tartu rahust, siis pidagem endal meeles ja rõhutagem oma partneritele, et me räägime iseseisvuse ja omariikluse järjepidavuse ideest, mitte „kaotatud territooriumite“ küsimusest. Eesti Vabariik on nende alade tagasitaotlemisest ametlikult loobunud juba 1996.a. Leppigem selle faktiga ja küsigem endalt – kui mingi veidra sündmuse mõjul need alad meile tagasi antaks, kas see teeks meid õnnelikumaks? Riigina suutlikumaks, kui soovite?

Kellele on seda vaja ja miks just nüüd?
Tuleme nüüd tagasi piirileppe saaga viimaste arengute juurde. Konsusltatsioonid läbirääkimiste taasalustamise teemal on täies hoos. Kuigi on veidi raske hoomata, mille üle uuesti läbi rääkida, sest praeguse piirijoone ja piiriületuspunktide osas ju pooltel teineteisele sisulisi prtensioone pole. Kuid olukord on vaja kuidagi lahendada, tupikust välja tulla ning soovitavalt mõlema poole näo säilitamise tingimustel.

Kas Eestile on piirilepingut Venemaaga vaja? Ma arvan et pole vist kedagi, kes vaidleks põhimõtteliselt vastu. Naabriga on parem omada kokkulepitud ja toimivat piiri kui seda mitte omada. Küsimus on vaid tingimustes, et missugusest piirist me räägime ja mis asjaoludel me lepingu allkirjastame.

Kas Venemaal on vaja piirilepingut Eestiga? Ühest küljest on Venemaal loomulikult vaja korrastada piir Euroopa Liiduga kui oma strateegilise partneriga ning Eesti on juhtumisi selle partnerorganissatsiooni liikmesriik. Teisest küljest on Venemaal mitmeid piire, mis on vaidlusalused – Jaapan on selle parim näide – ja pole midagi, elu kulgeb ka ilma selleta edasi.

Kogu piiriloo juures ongi üks veidraim moment see, et tegelikkuses toimib nii riikidevaheline suhtlus kui ka piiriülene toimetamine ka ilma lepinguta. Miks seda nüüd siis korraga vaja on ja kellele?
Korrates seda põhimõtet, et piirilepet on vaja mõlemale poolele, tuleb siiski tõdeda, et antud hetkel on Venemaal seda rohkem vaja kui meil. Eesti jaoks ei muutuks strateegilises ega taktikalises plaanis suurt midagi. Venemaa jaoks on saavutatav taktikaline võit läbi oma läbirääkimispositsiooni parandmise Euroopa Liiduga. Eesti-Vene kahepoolsed erimeelsused ei kao seeläbi aga kuhugi, ehkki majandussuhted võivad mõningase täiendava tõuke saada.

Kumma algatusel toimub uus lähenemine?
See ongi peamine küsimus, mis vaevab vandenõuteoreetilisi mõtlejaid. Kui see toimub Venemaa algatusel, siis on neil midagi vaja ja meie võiks ju midagi vastu nõuda. Kui aga Eesti algatusel, siis mida võidakse meie käest selle leppe allkirjastamise eest tahta?

Eesti poolelt vaadates jääb pilt, et lähtepunktiks on Vene presidendi korraldus korrastada riigi välispiirid. Vene publik on aga veendumusel, et algatus tuli Eestist, kelle diplomaadid ja poliitikud olla küsinud, et millal me saaks oma piiri ära seadustatud.

Kui jääme oma nägemuse juurde, et uus algatus tuli Vene poolelt, siis kas me peaks hakkama nüüd siduma piirileppe küsimust mingite muude teemadega? Noh näiteks Tartu ülikooli varade tagastamisega? See oleks kuidagi väike ja väiklane – röövitud varad tuleks tagastada nii ehk teisiti (kuigi sellega haakub üks kohutavalt lai ja keeruline teemade ring, mille kohaselt tuleks enamik maailma muuseumeid tühjaks vedada võõrsilt kokkutassitud varadest).

Mida meil oleks üldse Vene poolelt vaja? Ja kas taoliste tingimuste seadmisega me ei muutud Venemaa enda sarnaseks, kelle armastust taoliste pakettläbirääkimiste vastu me ise kirume?

„Läbimurre“ ja vastastikmõju
Oi kui palju kordi on väärkasutatud seda kunstilist liialdust – saavutada läbirääkimistes „läbimurre“. See sõjaline või geodeetiline termin lendab tavaliselt huulilt siis kui tegelikkuses on olukord üsna lootusetu. Prooviks sellest loobuda ja mitte üle tähtsustada toimuvat.

Eesti pool kipub alati erutuma, kui jutuks tuleb Venemaa. Hiljutises arvamusloos kirjeldas Eesti üks teravamasõnalisi kolumniste Andrei Hvostov (kes muuseas on ka RSR poolt saanud parima välispoliitikast kirjutaja auhinna!) seda sarkastiliselt kui „täitorni efekti“: „Täitorn vallandab meis Pavlovi refleksi. Me oleme manipuleeritavad. Me oleme “neil” pihus.“[6]

Eesti riik, ühiskond ja tema arvajad peaks Venemaa teema käsitlemisel jääma sama hillitsetuks kui me räägime näiteks oma suhetest Leedu, Poola, Rootsi, Taani või Saksamaaga. Kui pisut meenutada, siis kõigi nendega seob meid killuke ühisajalugu ja jupike seotud majandust. Jah, Venemaa puhul on see killuke suurem / hiljutisem ning jupike kopsakam, kuid siiski, me peame Venemaast rääkides meeles pidama seda, mida me ise tahame endast arvata – et oleme võrdväärsed partnerid. Ning kahepoolsetes läbirääkimistes enese seadmine ette nõrgemasse / manipuleeritavasse positsiooni pole just kõige targem tegu.

Me oleme Venemaaga vastastikuses sõltuvuses. Neil on meid samapalju vaja kui meil neid. Piirilepingul on kaks osapoolt. Raudteel on kaks otsa. Transiit kulgeb kahes suunas. Müüjal on vaja ostjat ja vastupidi.

Mis saab edasi?
Mis siis ikkagi saab edasi? Kas konsultatsioonidest jõutakse sisuliste läbirääkimisteni? Mis on läbirääkimiste sisuks? Kas läbirääkimised viivad (uue) piirileppe (uue) allkirjastamiseni? Kas see piirilepe läbib mõlema poole parlamentide ratifitseerimisprotsessi? Kas kõikvõimalikud preambulad ja muud häirivad lisamomendid jäävad seekord ära? Kas nt Eesti president peab uuesti välja kuulutama sisuliselt sama seaduse? Küsimusi on tunduvalt rohkem kui vastuseid.

Kuid kuna Venemaa välispoliitiiline mehhanism (mis allub otseselt presidendile) on saanud sisendi, nö suunava jalahoobi Temalt Endalt ehk Vladimir Putinilt, siis oleks väga keeruline oletada, et protsess peatub enne uue, eelmist käsku tühistava korralduse laekumist. Tõsi küll, Venemaa enda analüütikud on öelnud, et isegi otsestest presidendi ukaasidest täidetakse vaid paarkümmend protsenti, muudest seadustest-määrustest veelgi vähem, siis ei saa välistada ka vastupidist.

Kuid praegu näikse märgid näitavat siiski seda, et on olemas valmisolek käesoleva aasta jooksul jõuda selle teemaga lõpuni.

Karmo Tüür
Aprill 2013 (lugu valmis Pihkva-Tartu bussireisi ajal)


[3] Mart Nutt. Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir. Tekkimine, muutmine, taastamine. http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/TUNA/Artiklid_Biblio/NuttMart_Eesti_ja_Venemaa_vaheline_TUNA2010_4.pdf
[4] Eiki Berg. Eesti tähendused, piirid ja kontekstid. http://www.tyk.ut.ee/pdf/berg_eesti_piirid.pdf
[5] Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus. Vastu võetud 20.06.2005 https://www.riigiteataja.ee/akt/915915
[6] Andrei Hvostov. Arvamusliidrid. Eesti Ekspress 11.apr 2013. http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/andrei-hvostov-arvamusliidrid.d?id=65952096

-------------
lugu ilmus RSR semestrikirjas 

No comments: