Thursday, April 9, 2015

9.mai - mida see tähendab ja kas me peaks osalema?

Ma tean et see mis ma nüüd kirjutan mõjub paljude jaoks radikaalsena, kuid proovige rahulikult lõpuni lugeda.

Moskvas plaanitakse taaskord tähistada 9.maid kui Suurt Võidupüha, kutsudes sellele üritusele ka ülejäänud maailma. Tänu Krimmi annekteerimisele ja ida-Ukrainas toimuvale loomulikult enamik riigipäid keelduvad osalemisest ... kuid miks peaks me üldse osalema millegi tähistamisel, mis ei ole osa meie kultuuriruumist? Veelgi enam - see tähtpäev on omamoodi kunstlik piiripost, mis markeerib paralleel-ajaloo, paralleel-reaalsuse algust.

Igasugune tähtpäev, olgu see siis riiklik või kiriklik, sõjaline või poliitiline, on suuresti fiktsioon. Kokkulepe tähistada midagi mingil kindlal ajal ja moel - see on rituaal. Nendes rituaalides osalemine kinnitab meie kuulumist mingisse kultuuriruumi. Taaskinnistab meie identiteeti, näidates meie osalust (nt jõulud kui kristlikkusse taustsüsteemi kuulumise kinnitus) või tähistades seda osa ajaloost, mida oleme otsustanud oluliseks pidada (nt Eesti Vabariigi Võidupüha). Isegi uue aasta alguse tähistamine 1.jaanuaril ja aasta 2015 tunnustamine näitab seda, et meil ei ole aasta 1436 (mis kehtib islami kalendri järgi).

Venemaa ametlikus ajalootõlgenduses peaks 9.mai tähistama Suure Isamaasõja lõppu, Saksamaa kapituleerumist Nõukogude Liidule. Aga ülejäänud maailm räägib tavaliselt II Maailmasõjast, mi ei lõppenud mitte 9.mail, vaid hoopistükis 2.sepetembril. Ja ülejäänud Euroopa tähistab V-päeva sootuks 8.mail.

Nii et mida siis tähistab 9.mai? Venemaa jaoks tähistab see võitu ja sellega on kõik korras. See on nende reaalsus. Kas 9.mail 1945 saabus aga nt eestlaste jaoks vabadus? Või lätlaste ja leedukate jaoks? Ei saabunud, lihtsalt üks okupatsioon asendus teisega ... ja sedagi mitte sellel päeval, vaid tegelikkuses juba palju varem. Juhul kui 9.mai järel oleks Nõukogude väed Eestist välja tõmbunud, võiksime ehk meiegi rõõmustada koos Moskvaga. Praegusel juhul ja eriti praeguses olukorras oleks sellises ürituses osalemine enam kui kummaline.

See, missuguseid tähtpäevi me otsustame tähistada, määratleb meie olemist. Juhul kui me peame oluliseks tähistada 9.maid, oleme tolle, postsovjetliku reaalsuse osa.

Jah loomulikult me võime tähistada ka kõigi teiste kultuuride ja rahvaste pidupäevi, nii nagu teeme seda nn Hiina uusaasta või St.Patricu päeva puhul. Kuid riigi tasemel osalemine milleski määrab ka selle riigi olemuse.

Kogu see pikk jutt on veidi lühemal ja teisel kujul väljendatud intervjuus Ukraina päevalehele Den', mille ukraina-keelest versiooni saab lugeda siit ja venekeelset siit.

--------
pilt võetud siit

No comments: