Thursday, August 4, 2016

Moskvast ei peaks saama Bandera


Soovides vaenlast salvata, ei ole mõistlik talle teenet teha.

Kiievis on juba paar kuud kerinud üks kentsakas lugu, milles jääb mulje et emotsioonid matavad mõistust. Jutt käib tänavate ümbernimetamisest. Konkreetselt ühest tänavast – Moskva prospektist saab Stepan Bandera prospekt.

Sellel ümbernimetamisel on kahetine taust. Ühest küljest üleüldine desovietiseerimine, arusaadav soov vabaneda nõuka-aegsetest sümbolitest. Eks ta ole veidi irratsionaalsena mõjuv kihk võidelda ajaloo ja kujudega, kuid olgu. Sümbolitel on vägi sees ja vainlase tootemsamba ümberlükkamine ja enda oma püstiajamine käib inimloomusega kaasas.

Teisalt on Ukraina Venemaaga sõjas – ehkki ametlikult seda keegi ei tunnista – ja Moskvale ninanipsu andmine mõjub selle käigus magusalt. Kuid see on petlik lühiajaline rahuldus, mis ei aita kuigivõrd kaasa pikaajalisele strateegilisel eesmärgile ehk Ukraina ülesehitamisele.

Stepan Bandera nime kasutamine tänase tänavanimena annab nii mitmeid võimalusi Ukrainat rünnata ja teda sisemiselt lõhestada et pole mõtet kõike üles lugedagi. Piisab kui mainida vaid juudi kogukondade hõlpsalt etteennustatavat reaktsiooni nii Ukrainas (kus neid on tõepoolest palju) kui mujal.

Kuna Eesti on desovetiseerimise ja ümbernimetamiste etapi juba läbinud, siis lubatagu anda üks väike ja lihtne soovitus. Kui vähegi võimalik, tasuks vältida isikunimede kasutamist kohanimedena.

----------

Pildil ekraanitõmmis Kiievi linnavalitsuse kodulehelt, millel on näha e-hääletuse tulemused. Terve rea ümbernimetamiste lõpus leiab Moskva vs Bandera, ümbernimetamise poolt on 3146, vastu 2548.

No comments: