Tuesday, November 8, 2016

8. veerantund väliskommentaatoriga: Vladimir Sazonov propagandast


Propaganda üks üldine joon on siltide ja stampide kasutamine, mis võimaldavad mõtlemise ja analüüsi asendada emotsioonidega. Vene propagandast rääkides tulevad koheselt meelde sellised võimsad ja sissetöötatud meemid nagu „fašistid“, „GozDep“, „Geiropa“ jne. Kas Venemaa Föderatsiooni poolt viljeletav propagandal on mingeid kindlaid üldiseid jooni, mida saab pidada ainult sellele riigile omaseks?

Kui propaganda tervikuna on suhteliselt neutraalne mõiste (nt tervislike eluviiside või liiklusohutuse propaganda) siis kui seda kasutatakse infosõja osana, pole enam põhjust rääkida neutraalsusest. Kas Venemaa on infosõjas?

Sul on varsti ilmumas üks raamat sel teemal, millest see räägib?

Välispoliitika nurgake – mida ja kuidas peaks Eesti tegema, seismaks vastu informatsioonilisele mõjutustegevusele?
------------

Saade kuulatav EVI podcasti lehel.

-------------

Pilt võetud siit

No comments: