Saturday, November 5, 2016

Venemaa väljakutse


Üks üsna ootamatu raadio küsis, no eks ma siis vastasin :) Tuleb välja et RetroFM raadiol on ka Euroopa uudiste blokk, mida tasub ka välispoliitikahuvilistel sirvida.
------------
Briti sisejulgeolekujuhi sõnul kasutab Venemaa riiklike organite ja jõudude laia ringi, et suruda oma välispoliitikat välismaal peale üha agressiivsemal viisil. Kus seda on kõige rohkem näha?

Hetkel eelkõige Süürias ja Ukrainas, aga tegelikult ka Abhaasias ja Transnistrias

Milliseks hindate Venemaalt tuleva julgeolekuohu just Balti riikidele ja teistele ida-poolsetele Euroopa riikidele?

Montenegro on parim näide, kuidas Venemaa üritab vastu astuda kõigile Lääne julgeolekusstruktuuride laienemise katsetele. Moskvas on otsustatud sellest rääkida mitte kui julgeolekutsooni laienemisest, vaid kui enese ümberpiiramisest.

Kas Suurbritannia otsus paigutada Eestisse lahinguvalmis võimas pataljon tankide ja 800 sõduriga, lähtub eelkõige Venemaalt tulenevast ohust?
Siin segunevad kaks nähtust: ühelt poolt on Venemaa taaskäivitanud Euroopa arusaama sellest, et sõjaline oht pole kuhugi kadunud. Teisalt näib, et Suurbritannia püüab sel omapärasel moel kompenseerida BREXIT’i mõju enda ja ülejäänud Euroopa sidemetele.

Millist ohtu võib näha Venemaas kogu Euroopa julgeolekule?
Peale Nõukogude Liidu lagunemist on Euroopa jätnud oma turvalisuse hooletusse, kaitse-eelarveid on pidevalt kärbitud ja sisuliselt on tegeletud vaikiva desarmeerumisega. Venemaa on aga vähemalt aastast 2008 ja tegelikult veelgi varasemast ajast tegelenud enda sõjaväe moderniseerimisega ja seda eelkõige Lääne sõjaväeringkonnas. Nii et Euroopa on julgeoleku mõttes tasakaalust välja läinud ning see pole kuigi hea seisund.

Kuidas hindate NATO vaateid Venemaa tegevusele?
NATO endine peasekretär Rasmussen ütles mõni päev tagasi Riia julgeolekukonverentsil, et Venemaa on muutunud strateegilisest parterist strateegiliseks väljakutseks. Mulle näib, et laias laastus jagavad seda nägemust ka ülejäänud NATO otsusetegijad.

Millist tähendust Euroopa julgeolekule võiks omada Obama visiit sel kuul Kreekasse ja Saksamaale?
Ma ei ületähtsustaks Obama visiiti. Tegemist on osaga ametist peatselt lahkuva presidendi ilmselt viimasest suuremast tuurist mööda maailma – Euroopa järel läheb ta edasi Peruusse, osalemaks Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö foorumil. Kuid eks see ole kindlasti signaal sellest, et USA jaoks on tema liitlased olulised.

Pikemad vastused on kuulatavad siit.
---
pilt võetud siit

No comments: