Tuesday, October 3, 2017

Vastastikused kompensatsiooninõuded


Vene võrguväljaanne versia.ru küsis: “Baltimaade suursaadikud nõuavad, et nende riikide kohta ei kasutaks termini “пост-советские страны”. Kõlavad ka nõudmised kompenseerida nõukogude okupatsiooni. Küsimus: Kas kompensatsiooniteemat võib kuidaki lõpetada, lahendada – nii et selle küsimusele tagasi mitte pöörduda?”

Vastus: “Kompensatsiooninõuded kostavad aeg-ajalt mõlemalt poolelt, eriti valimste eel ja ajal. Teoreetiliselt võiks need olla lõpetatavad ainult mingi kahepoolse komisjoni kokkukutsumisega, mis vaataks läbi mõlema poole pretensioonid ning jõuaks mõlemalt poolelt ametlikult aktsepteeritud tulemuseni. Praktikas pole taolise komisjoni kokkukutsumine praegustes oludes ilmselt võimalik, mõlemaid pooli rahuldavast kokkuleppest rääkimata.”

---

lugu ilmus siin, samast on tehtud ka ekraanitõmmis

---

PS Omamoodi iseloomulik, et loos, milles räägitakse sildistamisest “eks-NSVL”, kasutatakse sildistamist “pribaldid”

No comments: