Monday, November 27, 2017

51.veerandtund väliskommentaatoriga. Riina Kaljurand: Saksamaa sisepoliitilise segaduse väline mõõde


Veerandtund väliskommentaatoriga. Riina Kaljurand: Saksamaa sisepoliitilise segaduse väline mõõde. Saatejuht Karmo Tüür– Saksamaa on piisavalt tugev riik, et siseriiklikult toimida ka ilma laiapõhjalise parlamentaarse koalitsioonita. Liidumaad ja kohalikud omavalitsused ei lakka toimimast ning nö keskmine kodanik ei pane igapäevases elus seda kõike ilmselt tähelegi. Kuid välispoliitiliselt on pilt teine. Vaatame kõigepealt väljastpoolt: kas ja kuidas praegune olukord võib tugevdada nö tõukejõude Euroopa Liidus?

– Nüüd seestpoolt väljapoole. Kas Saksamaas endas on täheldada väsimust Euroopa Liidu suhtes? Üheks erimeelsuste allikaks olev pagulaskriis ei tulene küll Euroopa Liidust, kuid selle lahendus on siiski seotud just üle-euroopalise poliitikaga?

– Meie mätta otsast vaadatuna pakub alati huvi nn Berliin-Moskva telg. Saksamaa majanduslike ja poliitiliste ringkondade suhtumised sellesse koostöötelge on seni olnud üsna erinevad. Kas praegune valitsuskriis võib tuua sellesse muudatusi? Ja siit kohe ka teine küsimus: kas ja kuivõrd nähakse Saksamaa sisepoliitilise segaduse taga “Moskva karvast kätt”, kas samavõrra kui kõigi teiste valimiste/poliitiliste protsesside taga?pilt võetud siit

---

salvestis järelkuulatav siit

No comments: