Tuesday, February 13, 2018

Välispoliitika arutelu ja Venemaa

Riigikogus traditsiooniliselt toimuva välispoliitika arutelu ajal ja järel tuli anda ridamisi intervjuusid, mille käigus sai räägitud küll peetud kõnedest endist, küll Eesti plaanidest pürgida ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks, küll välismajandus-poliitikast. Ent eks ta ole paratamatu, et korduma kippus küsimus: miks oli selles kõnes nii vähe juttu Venemaast.

Eri sõnastustes kordasin laias laastus ühte ja sedasama:
1 - Venemaa oli ministri kõnes markeeritud küll, seda Ukraina kontekstis ja kui agressor

2 - Venemaa vähene mainimine taolistes kõnedes on pika-ajaline tava, kuna Eestil pole vaja end positsioneerida kui "ühe probleemi riik"

3 - Minister peabki rääkima nö positiivsest agendast, ehk sellest, mida ministeerium ja Eesti laiemalt saab ja tahab oma välispoliitikaga mõjutada. Selleks on meie peamine tugi ja kui soovite ressurss - meie suhted liitlastega. Nendega me peame, saame ja tahame tegeleda, Venemaaga on aga lood pisut teistmoodi, kas pole :)

Kuvatõmmis tehtud siit.

No comments: