Thursday, March 1, 2018

Kõik Putini võidu nimel!


Venemaa presidendi seekordne kõne parlamendi mõlema koja ehk Föderatsioonikogu ees sai mitmes mõttes erakordne.

Esiteks oli sisuliselt tegemist praeguse presidendi ümbervaimistele pühendatud aktiga. Kuna praegu on kõik ressursid paisatud sellele, et intriigivabasse valimisse mingitki elevust tuua, siis mindi sisuliselt põhiseaduse rikkumisele. Venemaa konstitutsiooni ptk 84 väidab sõnaselgelt, et „president esineb iga-aastase pöördumisega“ ning seda on alates 1994.a nii ka tehtud. 2017.a oli aga esimene aasta, kui seda kõnet ei peetud, sest ... see otsustati lükata järgmisse aastasse, valimiste-nimelisele etendusele võimalikult lähedale.

Teiseks peeti kõne esimest korda väljaspool Kremlit. Omamoodi sotsialistliku võistluse vaimus peab iga taoline aktsioon olema eelmisest suurem ja parem ja üleüldse erilisem. Seekord teatati erakordsest huvist ning seninägematust külaliste arvust, ainuüksi ajakirjanikke tuli 700, sellele lisaks 1000 kuulajat. Nende äramahutamiseks viidi üritus üle näitusekeskusesse Maneež.

Kolmandaks olid seekord kasutusel hiidekraanid, millele juhiti enne ürituse algust lõputult tähelepanu. Kõne ajal jooksid nendel siis vastavad skaalad ja skeemid, näidates kuidas kõik areneb ja pareneb. Kulminatsioon saabus aga siis, kui Vladimir Putin asus rääkima Venemaa vastusest USA survele. Putin katkestas kõne ja palus näidata videot ... ning tõesti oli mida vaadata. Nii filmilõikudena kui animatsioonina näidati uue põlvkonna relvasüsteeme, mis on võimelised vastase kaitsest läbi murdma ja sisuliselt lõputult manööverdades tabama suvalist punkti maakeral. Mäherduse rõõmuga kokkutulnud auväärt seltskond plaksutas ja omavahel muheledes kommenteeris, seda tasub suisa järelvaadata.

Kõne ise aga ... noh see oli kõne nagu Putin ikka peab taolistel puhkudel. Räägib probleemidest ja siis annab korraldus: siin suurendada rahade eraldust tõsta 2 korda, seal langetada intressimäär 7% peale, luua töökohti, võidelda korruptsiooniga, teha lihtsamaks asja-ajamist ja äripidamist jne. Käskude ja korralduste keel on see, mida Venemaal presidendilt oodatakse ja seda ka saadi.

Lõpetuseks aga mõni sõna ühest vastuolust, mis korduvalt kõrvadesse takerdus. Ühest küljest rääkis Putin valikutest, mis peavad garanteerima stabiilsust. Teisest küljest aga läbimurretest, mis peavad viima edasi. Minu meelest need kaks asja omavahel väga ei haaku. Alalhoid ja progress kipuvad üksteist välistama ja/või tasalülitama.
---
lugu ilmus siin, samal teemal sai räägitud ka Vikerraadios, järelkuulata saab siit


---
kuvatõmmis tehtud siit

No comments: