Wednesday, March 7, 2018

Putini sõjakad multikad


Venemaa presidendi viimatisest avalikust sõnavõtust on kirjutanud-rääkinud vist küll kõik, kel vähegi asjasse puutumust, kuid ... mind kummitab üks alternatiivne seletuskäik. Miks ikkagi umbes pool kõne ajast oli pühendatud sõjalisele teemale ja milleks oli vaja näidata neid kummalisi multikaid?

Asi selles, et see kõne polnud loodusnähtus omaette. Jättes kõrvale selle detaili, et presidendikandidaat Vladimir Putin astus sellega esinemisega avalikult valimiskampaaniasse. Rikkudes mh õige mitut seadusesätet, sh seda, et vastavalt Venemaa Föderatsiooni põhiseadusele oleks too kõne pidanud toimuma eelmisel aastal (par.84 kohaselt vajalik iga-aastane esinemine jäi 2017.a pidamata), sellest et riigiteenistuses töötav inimene peaks kandideerimise ajaks oma ametisolemise peatama (sellest möödaminemiseks võeti vastu omaette seadusemuudatus par.41.p.5) kuni eetriaja võrdse kasutamise reegliteni välja. Aga mitte nendest ja muudest seaduseväänamistest pole seekord juttu.

Kurikõneline esinemine ja hiigelekraanidelt sõjakate multikate näitamine oli tegelikult reaktsioon USA tegevusele. Reaktsioon, millel oli kaks sihtgruppi.

Esiteks oli see kõne reaktsioon USA uutele sõjalistele doktriinidele ja eelkõige selle tuumaheidutus-komponendile. Sihtgrupiks seesama USA, keda Putin juba 2007.a Münchenis hoiatas, et „ma hakkan teid tahaplaanile suruma“.

Teiseks reaktsioon lüüsaamisele Süürias. Noh teate küll, sellele, kus said surma need keda seal pole. Ja siinkohal oli sihtauditooriumiks kodupublik. See, kelle hulgas hakkasid levima hukkunute kaaslaste väidetavad kõnesalvestised, kus kurdeti et „ameeriklased ei arvesta meiega enam üldse“

Mõlemad algsündmused – nii doktriinide üllitamine kui nn Wagneri grupeeringu lüüasaamine – toimusid veebruari alul, peale mida Putin kadus mõneks ajaks ekraanidelt. Seejärel teatati Putini külmetumisest (!) ja veidi hiljem sellest, kuidas president töötab oma pöördumise teksti kallal.

Nii esimesele kui teisele sihtrühmale näidati, et Venemaal on millega vastata. Ja vastata moel mida ei saa tõrjuda. Kõik need tuuma-energial töötavad mehitamata allveelaevad ja lõputult manööverdada suutvad raketid, mille sarnast veel kellelgi polevat ning mis olla nii uued, et pole veel isegi nimetusi antud.

Õige vastus kõigile küsimustele, mida saab praegu ja järgmisel paaril nädalal Venemaal toimuva kohta küsida, kõlab ühesõnaliselt. Selleks vastuseks on „valimisaktiivsus“, mida on vaja tõsta iga hinnaga.
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

No comments: