Tuesday, April 10, 2018

Järjekordne Kremli noorteprojekt kiratseb


Mäletate sõjakat noorteliikumist Nashi? Seda, kes mh ka Eesti saatkonda ründas? See on kadunud. Ennem ja peale seda saab üles lugeda veel mitmeid Kremli katseid luua patriootilis-sõjalisi ühendusi, mida kurjad keeled alatihti ka Putin-juugendiks nimetavad.

Praegu täidab samalaadset nišši ühendus JunArmija, mis asutati kaks aastat tagasi Vladimir Putini enda algatusel. Täpsemalt asutati küll toonase korraldusega Ülevenemaaline Koolinoorte Liikumine, mille alaosaks mõni kuu hiljem siis NoorArmee ka sai.

Kui jälgida muid allikaid peale Koolinoorte Liikumise ametlike kanalite (mis tegelevad peamiselt erinevate täiendkoolitus – ja huviprojektide reklaamimisega), siis pole sellest eriti midagi kuulda. NoorArmee aga ületab siin ja seal taas uudisekünnise, eelkõige neil hetkedel, kui on vaja mundris noori kuhugi auvalvesse või paraadile leida.

Kes maksab?
Ühest küljest on NoorArmee ette püstitatud ülesanne avada võimalikult palju osakondi, teisest küljest meenutab toimuv Dmitri Medvedevi kurbkuulsat väljaütlemist: „Raha pole, aga teie siin pidage vastu!

Needsamad mundrid ja muu atribuutika, mida sõjaväestatud patriotismi näitamiseks vaja läheb, maksavad teadupärast raha. Seda aga jätkub järjest ja järjest vähem kõige jaoks, alates soodusravimite soetamisest kuni prügimajanduse korraldamiseni.

NoorArmee on ühest küljest Kaitseministeeriumi haldusalas, teisest küljest aga Haridusministeeriumi omas. RosMolodjož nimeline riiklik agentuur on selles juhtimis-kolmikus pigem poliitilise värvingu andja ja vastava tonaalsuse dirigeerija.

Tavapärane segadus
Sõjavägi laseb küll NoorArmeel kasutada oma õppeväljakuid jms, kuid muu jaoks pole nende eelarvereal raha ette nähtud. Kohalikud haridusametid näevad kurja vaeva, kuidas leida vahendeid järjest karmimaks muudetavate turvanõuete täitmiseks – nt ka külakoolide ümber terrori-tõrje-tarade rajamiseks – järjekordne lisakohutus paneb haridusametnikke vaid õhku ahmima.

Nagu taolise segaduse puhul tavaline, loodavad kõik osapooled üksteise peale. Koolidesse ülevalt alla antud korraldused – vaja on luua nii mitu NoorArmee üksust – kõlavad vastu küsimusena: aga kuskohast me raha võtame? Millest katta huvijuhi töötasu suurenenud koormuse eest? Aga mundrid, mis on kogu selle tegevuse võtme-element? Koolide eelarved on pikalt ette teada ja pingelised, kohalikel haridusosakondadel lisaraha kuskilt võtta samuti pole.

Kuna kõige eest regioonides vastutavad kubernerid, siis lahendavatakse mõnel pool asi kuberneride reserv-fondidest, teisal antakse lihtsalt administratsioonist korraldus kohalikele ettevõtetele – vaja on nii ja nii mitu mundrikomplekti ning olgu olla!

Läheneva pidupäeva surve
Kuu aja pärast toimuva Suure Võidu rituaalse tseremoonia lähenedes muutub probleem üha teravamaks. Kõikvõimalikke varemloodud pool-vabatahtlikke organisatsioone on ju niigi küll, aga nüüd tahetakse vähenegi ressurss suunata NoorArmeele.

Tekkivad nurinad ja muu konkureeriv nihelemine kandub Moskvasse, seal tuleb aga vastu soovitus: looge kohapeal hoolekogusid, kaasake ettevõtjaid ja omavalitsusi, otsige sponsoreid.

9.mai aga muudkui läheneb. NoorArmee üksuste loomisel üldiselt laste taha kunagi asi ei jää, nooruslik õhin teha midagi üheskoos ja ühtemoodi on universaalne nähtus. Nüüd on asi pisiasja taga – kes kogu selle ilu kinni maksab?
---
lugu ilmus siin
---
pilt võetud siit

No comments: