Thursday, June 27, 2019

Moskva mõjutusmängud Euroopas


„Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi“ oli omal ajal üks enim müüdud raamatuid. Kuigi nüüd on sellest mööda läinud igasugused moodsad muinaslood, pole inimeste mõjutamise alane oskusteave põrmugi vähem oluliseks muutunud.

Moskva on säherdusele mõjutustegevusele alati palju tähelepanu pööranud. NSVL eriteenistuste oskusteavet rakendatakse nüüd riigi tipptasemel, toonased salamisi tegutsenud kontorid on nüüdseks riigi üle võtnud.

Ehkki Euroopa Nõukogu pole Venemaa jaoks suurim ja olulisim teema, kõlbab ta mõjutustegevuse edendamiseks ikkagi. Kuna absoluutse enamiku inimeste jaoks pole erinevad Euroopa struktuurid omavahel eristatavad, siis saab punktivõitu ühes esitleda eduloona laiemalt.

Küüniline ärakasutamine
Euroopa Nõukogu Parlamentaarses assamblees kaotas Venemaa hääleõiguse Krimmi kaaperdamise järel. Selle hääleõiguse tagasiandmine mõjub tahes-tahtmata heakskiiduna – vähemalt üks Lääne klubidest ilmutab sigadustega leppimise märke.

Nüüd esitas Venemaa Euroopa Nõukogu ase-esimehe kohale Leonid Slutski kandidatuuri*. Tegemist on mehega, kes sattus ühe esimesena Lääne sanktsioonide alla seoses sellesama Krimmiga. Kuna Eruoopa Nõukogu üks peamisemaid funktsioone on rahvusvahelise õiguse normide järgimine riikidevahelistes suhetes, siis mõjub ainuüksi taolise kandidatuuri ülesseadmine ülimalt küünilisena.

Juhul kui see peaks aga ka läbi minema, siis pannakse Lääs järjekordselt tõsisesse kahvlisse – kuidas siis nii, et Euroopa Liit sisuliselt teatab, et mees on kaasosaline kuriteos rahvusvahelise õiguse vastu, Euroopa Nõukogu aga aktsepteerib sama tegelast enda juhina?

Mõjutusvahendite tööriistakast
Veelgi enam, Venemaa täieõigusliku tegevuse jaoks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee liikmena esitab Venemaa oma delegatsiooni, mille liikmete hulgas on karistusnimekirjadesse sattunud inimesi koguni neli.

Loogiline on küsida, et kas Euroopa Nõukogus toimuv võib näidata ka tulevast suunamuutust Euroopa Liidus (tasub korrata nüri järjekindlusega, et need on kaks täiesti erinevat ja omavahel mitte seotud organisatsiooni)?

Venemaa võimekus mõjutada Euroopa Nõukogus toimuvat on siiski kordades suurem kui sama võime Euroopa Liidu suhtes. Alustame lihtsalt sellest, et Nõukogus on ta liige (nagu ka kõik muud Euroopa riigid), Liidus aga mitte. Euroopa Nõukogu sõltub mh märkimisväärselt ka Venemaa rahast, kasvõi liikmemaksu näol, Euroopa Liit aga mitte.

Seltsimehed hallides pintsakutes tegutsevad kindlasti mõlema organisatsiooni juures, selles pole kahtlustki. Venemaa mõjutustegevus Euroopas ei piirdu ainult anonüümsete trollidega internetis, iga vähegi olulisema ühenduse ja inimese kohta on olemas oma toimikud ja oma väljamõõdetud mõjutusvahendid, mille toimimist kontrollitakse üle ja üle.
----
lugu ilmus siin
----
*tekst sai kirjutatud ennem kui selgus, et see kandidatuur siiski läbi ei lähe

No comments: