Sunday, March 8, 2009

Разбор полётов: Euroopa muutuvas maailmas

Maailm on kiirelt muutumas ja Euroopa koht maailmas koos sellega.

Kas ja kuidas võib muuta Euroopa rolli USA ja Hiina väidetav lähenemine? Kas sellisest lähenemisest saab üldse tõsiselt rääkida? Ning kui saab, siis kas USA-Hiina ja USA-Euroopa suhted on omavahel kuidagi seotud?

USA-Euroopa suhteid raamib paljuski NATO. Kas NATO sees muutub midagi, kui selle uueks peasekretäriks saab ida-eurooplane? Kuidas see valimine üldse käib ja mis võib muutuda? Milline on reaktsioon NATO sees ja väljas?


Keda huvitab, kuulab siin (umbes alates 5.minutist). Ja hiljem siin.
Stuudios KT, Harri Tiido ja Jevgenia Garanža.

No comments: