Wednesday, August 5, 2009

Kas Vene-Gruusia sõda algab uuesti?

Aasta tagasi algas sõda. Või siis selle sõja nö tuline faas. Võib väita, et infosõda käis ammu enne seda ja jätkub siiani. Võib väita, et ka sõja tuline faas pole lakanud, sest okupeerivad väed pole lahkunud ning aeg-ajalt kõlab laske. Kuid siiski, kas asi algab otsast peale?

Terve mõistus väidab, et ei saaks ju nagu. Tõsiseltvõtavad jõud polevat huvitatud ei Tbilisis ega Moskvas. Ainuke kasusaaja võiks olla väidetavalt Lõuna-Osseetia juhtkond - nii vähemalt on öelnud nii veen kui gruusia eksperdid.


Samas pole sõja vajadus kuhugi kadunud. Kummagi poole nn pistrikud pole saavutanud oma eesmärki. Tbilisi poliitiline tahe pole murtud, geostrateegiline kontroll pole saavutatud. Teiselt poolt pole ka oma territooriumilt võõrvägesid välja suudetud lüüa. No ja ei saa ka unustada kolmandat poolt (või kolmandaid osapooli), kellel on kah oma huvid mängus - alates Lõuna-Osseetia väidetavast soovist liituda Venemaa Föderatsiooniga ning lõpetades kaugete ja küüniliste niiditõmbajatega.

Raadiojaam Eho Moskvõ viis läbi oma
küsitlus, mille tulemused jäid sisuliselt nulli. Telefoni teel oma hääle andnutest arvas enamik, et sõda augustis ei puhke. Veebi teel vastanuist arvas enamik, et puhkeb. Pannes hääled kokku, jäi tulemuseks JAH=719 ja EI=714.

Mida aga arvad sina? Kas julged ennustada? Jätsin teadlikult ära võimaluse "raske öelda." Tõepoolest on raske öelda, aga paku välja oma arvamus! Hääletamisnurgake siin blogilehe paremal üleval nurgas. Tulemused võtan hiljem kokku.

4 comments:

Profa said...

Mina nõustun selle arvamusega.
http://pronto.pushspace.com/2224/gruusia-ja-iraak/
P.S Muidu ei pea antud kirjutajat just eriliseks poliitikaeksperdiks, aga selle kirjutisega kipun nõustuma.

KT said...

arvan siiski, et Gruusia ja Iraagi puhul on ka teistpidiseid võrdlusi. vt. kasvõi minu enda lugu "2000 valet"

Toomas said...

Leonid Radzihovski on sellel teemal peris hea jutukese kirjutanud...
http://ej.ru/?a=note&id=9341

KT said...

tänan viite eest!