Thursday, August 13, 2009

Venemaalaste arvates vajab Gruusia uut presidenti

79% küsitletutest arvab, et Gruusia vajaks väärikamat presidenti. Nojah.

Avaliku arvamuse uuringud on alati tänuväärne materjal. Siit võib välja lugeda nii seda, mida arvavad küsitletud, kui ka seda, mida tahavad küsitlejad.


Venemaa ilmselt suurim ja kindlasti riiklikuim agentuur VCIOM viis hiljuti läbi
küsitluse, mille tulemused on tähelepanuväärsed mõlemas mõttes.

Esmalt kuivalt - enamik (ehk 79%) arvab, et Gruusia vajab uut ja paremat liidrit. Enamik (ehk 78%) arvab, et Saakašvili võimu ajal ei saa VF-Gruusia suhted paraneda ning see suhtumine on aja jooksul halvenenud.


Kuid kuidas suhtuda uuringu tulemustesse, kui vaadata püstitatud küsimustesse koos vastusevariantidega?


1. Kuidas suhtute Gruusia presidenti Mihhail Saakašvilisse?

- suhtun lugupidamise ja sümpaatiaga

- mulle ei meeldi kõiges Saakašvili, kuid ma austan rahva valikut

- arvan, et Gruusiale oleks vaja teist, väärikamat presidenti

- raske öelda


2. Kas Teie arvates on võimalik sõbralike suhete areng Venemaa ja Gruusia vahel praeguse presidendi Mihhail Saakašvili ajal?

- kindlasti jah

- pigem jah
- pigem ei
- kindlasti ei

- raske öelda

Kas panete tähele erinevust? Teise küsimuse puhul on vastusevariandid ühetaolised, neutraalsed ja klassikalise viisikjaotusega (kaks positiivi, kaks negatiiv ja nö null-vastus). Esimese küsimuse juures aga on vastusevariandid ebaühtlased ja sisuliselt kallutatud (ainult esimene on positiivne, teine varjatult negatiivne ja kolmas provokatiivne, lisaks "raske öelda").


Mis te arvate, kuidas reageeriks nt Venemaa üldsus, kui ükskõik milline naaberriik viiks läbi küsitluse, mille üks (ja ennustatult populaarseim) vastusevariant oleks, et Venemaa Föderatsioon vajab uut ja väärikamat presidenti/peaministrit?


Praegusel kujul on tegemist suunatud küsitlusega, mille tulemus on ettearvatult provokatiivne. Isegi kui kogu muu uuringu metodoloogia oli korrektne (mida ma isegi usun), siis üldjoontes pole antud juhul tegu sotsioloogiaga, vaid poliitilise tellimustööga. Millest on kahju.


Kuid teisest küljest - seda, kuidas kootakse propaganda kangast, on alati huvitav jälgida:)

1 comment:

Gio Ve said...

Your report is very interesting indeed. I invite You to see a great collection of views of borders (riigipiirid) in my Italian-Estonian site http://www.pillandia.blogspot.com
Best wishes from Italy!