Wednesday, November 6, 2013

40. Venemaa veerandtund: Moderniseerimispartnerlus

40. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (05.11.2013). Teemaks moderniseerimipartnerlus EL ja VF vahel.

Eestis on suhteliselt vähe räägitud ühest koostööformaadist EL ja Venemaa vahel - nimelt moderniseerimispartnerlusest 'Partnership for Modernisation', seda mh seetõttu, et Eesti on ainsa EL liikmesriigina otsustanud seni selle allkirjastamisest loobuda.

Millega siis tegu on, kas Venemaa katsega asendada nö 'kinnijooksnud' EL-VF Partnerlus-ja koostöölepe rea väiksemate ja tehnilisemate lepetega või iseseisva protsessiga?

Vestlemas Karmo Tüür ja Elena Pavlova , Tartu ülikooli vanemteadur CEURUS-keskuse juures.
Salvestise pikkus 15:44, faili suurus ca 15 Mb. Saade vene keeles

Kuulata saab ABVKeskuse taskuhäälingu lehel nr.40 all

No comments: