Tuesday, May 31, 2016

Venemaa peamine ressurss


Rääkides võimust ja võimsusest, kaldutakse läänelikus pragmaatilises ruumis mõtlema materiaalsetes märksõnades. Et kas ühel või teisel tegijal on vahendeid ja võimalusi teha seda või toda. Et igal liigutusel on ju oma hind ning enne selle liigutuse tegemist tuleb üheksa korda mõõta. Arvestada, kas teoga kaasnevad kasud kaaluvad üles paratamatud kulutused.

Kuid Venemaa praegusel juhtkonnal on pisut teine mõõtkava. Need argumendid, mida Läänes kiputakse tajuma kulude ja kahjudena, ei pruugi tolles paralleelmaailmas olla üldsegi miinusmärgilised.

Venemaal hetkel võimul oleva seltskonna ressurssideks pole mitte nafta, hiiglaslik territoorium või arvukas elanikkond. Nafta hind kõigub, territoorium ei sõdi ja elanikkond vananeb samamoodi kui Läänes.

Selleks ressursiks on kaks asja, mis tegelikult on ühe medali kaks külge. Selleks on Lääne kaalutlevus (loe: tajutav nõrkus) ja Venemaa võimekus kanda kaotusi.

Kui keegi Läänes hakkab rääkima Venemaa võimalikust järgmisest rünnakust, siis publik hakkab kätega vehkima ja rääkima et „Moskva ei saa seda endale lubada“. Selles ongi Lääne nõrkus, sest ta arvestab kaotuse hinda. Kuid Moskva ei arvesta.

Reputatsiooniline kaotus? Lubage muiata. Nö lordide klubi liige põeb oma staatuse üle, kuid selle klubi ukse jalaga sisselööja ei kaota mitte midagi. Vastupidi, ta on omas taustsüsteemis Tegija suure „T“ga.

Majanduslik kaotus? Te ei mõtle seda ju ometi tõsiselt! See kaotus on võimalik siseriiklikul televisioniseeritud tasandil maha müüa sellise ideoloogilise, sõjalis-patriootilise kasumiga et igasugune rahaline ekvivalent selle kõrval kahvatub.

Võimalik ülim kaotus – inimeludes? Ma ei hakka isegi seletama kui mittepädev see oletus on. Igaüks kes vähegi on kursis Venemaa sõjapidamismeetoditega (ka nö rahuajal, nn terroritõrjeoperatsioonide puhul) teab et see moment morjendab troonitagust seltskonda kõige vähem.

Moskva võimukoridoridesse infiltreerunud seltskond teab täpselt, et Lääs ei oska taoliste mängureeglite järgi toimida. Ning see ongi praeguse Venemaa peamine ressurss.

-----------
pilt võetud siit

1 comment:

Andrei Kirillov said...

Ты болен! Пора в психушку!