Monday, January 7, 2019

Ukraina kirikutüli


Ukraina autokefaalse kiriku väljakuuutamine ja sellele Konstantinoopoli tunnustuse saamine on mingis mõttes võrreldav uue riigi väljakuuutamisega. Väljakuulutamise aktist endast olulisemaks osutub tunnustamine – kas ja kuivõrd seda uut riiklikku moodustist tunnustavad ülejäänud samasugused tegijad rahvusvahelisel areenil.

Olles öelnud seda, tuleb kohe möönda kahte suurt, ehkki mitte põhimõttelist erinevust.

Esiteks ei kuulutatud välja mingit uut kirikut. Kiievi ja Konstantinoopoli mätta otsast vaadatuna on tegemist lihtsalt ajaloolise õigluse taastamisega. Selle loogika kohaselt pole Ukraina kunagi saanudki olla Moskva patriarhaadi alluvuses, sest isegi Moskva patriarhaadi enda asutamine u 500 aastat tagasi on pehmelt öeldes kahtlase väärtusega.

Teiseks pole tegu iseseisva üksuse loomisega. Taaskord Kiievi mätta otsast vaadatuna lihtsalt nö nullitakse olukord, kus Kiievi õigeusu kirik allub õiguspäraselt Konstantinoopolile, mitte Moskvale.

Moskva mätta otsast vaadates aga on pilt mõistagi risti vastupidine. Ainukene õige ja õiguspärane kirik kaasaegse Ukraina territooriumil saab olla Moskva õigeusu kirik. Kõik muu on, kasutades Venemaa lemmik-argumenti, ajaloo ümberkirjutamine.

Kuna Venemaa riiklik/imperiaalne vägevus on selle eest võitlejate jaoks paarisrakendis õigeusklikkusega (самодержавие и православие), siis on löök viimase pihta nende jaoks ka hoop esimese pihta. Ehk siis vene impeeriumi meelsete inimeste jaoks nn Ukraina kirikutüli lihtsalt järjekordne katse nõrgestada emakest Venemaad.

Aga lõpetuseks tuleme tagasi selle tunnustamise-küsimuse juurde. Ukraina autokefaalse kiriku väljakuulutamise katseid on tehtud mitmeid kordi, märkimisväärseim umbes 100 aastat tagasi, Vene impeeriumi lagunemise aegadel. Ka toona üritati asjale saada tunnustust ja korduvalt, kuid lugu hääbus suuresti poliitilise reaalsuse muutumise taha – Punaarmee võttis Kiievi ära ja Ukraina kuulutati NSVL koosseisus olevaks. Mõnda aega mängis punavõim kokku ukraina kirikuga, kasutades seda ära veel mõjuvõimsa Moskva kiriku vastu, kuid lõpuks kuulutati see eksperiment lõppenuks. Ka praegu leidub Moskvas neid, kes tahaks Kiievi ära võtta ja kogu sealse riikliku ja kirikliku iseseisvuse eksperimendi ära lõpetada. Küsimus ongi nüüd suuresti selles, et kas, kes ja kuivõrd seda tunnustab.
---

Kõigest sellest sai räägitud TV3 Seitsmestele uudistele, saatelõiku saab näha siit. Miks nad aga mind kui "kirikuajaloolane" esitlesid, pole õrna aimugi :)

No comments: