Tuesday, January 22, 2019

Venemaast Välisilmas

Kuningat teeb õukond. Venemaal on väga vaja endale lojaalseid vasalle, olemaks see, kes tahetakse olla - maailma üks tõmbekeskusi, suurvõim number kaks USA kõrval. Noh või siis äärmisel juhul üks multipolaarse maailma keskuseid.

Ukraina ja Valgevene on olnud selle vasallkonna nö esinumbrid, lojaalseimad järgijad, olles seotud nii vere kui usu kaudu. See seletab ka raevukust, millega reageeritakse Ukraina nö "reetlikkusele" ehk ärapööramisele Venemaast. See, et ärapööramise on ehk põhjustanud Venemaa ise, Moskva maailmapilti ei mahu.

Valgevene kui allesjäänud vasall nr.1 kuulub nüüd veelgi tihedamale sidumisele. Tõsi küll, rahalisi vahendeid selle lojaalsuse ostmiseks on järjest vähem, selleks lähevad käiku uued vahendid. Kuid siiski, täielik allaneelamine ja oblastite kaupa Venemaa osadeks muutmine pole ilmselt eesmärk. Pigem võiks selleks uueks vahendiks olla tolmunud Liitriigi kapist välja koukimine ja puhtaks-kloppimine.

Kõigest sellest sai räägitud Välisima saates, mida saab järelvaadata siit, samast tehtud ka kuvatõmmis.

No comments: