Friday, October 9, 2015

Põhja võimu all


Eestis pole üldiselt tavaks kuigi palju pöörata tähelepanu Vahemere regioonile. Erandiks on ehk puhkuse planeerimise hetk, kuid ka siis jääb see enamasti õhkamiseks sooja mere ja päikesepaiste järele.

Nüüd on olukord muutunud. Vahemere piirkond on meile koju tulnud. Seni küll veel mitte otse minu ja sinu koju, kuid hämmeldunult vaatame ka meie tavapärasest rohkem lõunasse.

Asjaolude kokkulangemise tõttu osalen praegu ühel konverentsil, mille pealkiri räägib euro-vahemere suhetest. Märkimisväärne uurimisasutuste võrgustik nii siit kui sealtpoolt Vahemerd on kogunenud oma korralisele üritusele, kuid taustsüsteem on muutunud erakorraliseks.

Tõenäoliselt poleks rahulikel aegadel esile tulnud üks asjaolu, mis nüüd aga muutus kohati halvasti varjatud etteheideteks. Rääkides põhi-lõuna suhetest hõljub õhus ebavõrdsus.

Ehkki saalis on mõlema kalda esindajad, on kõnelejateks peamiselt eurooplased. Enim korduvad fraasid: „mis läks valesti“, „mida peaks Euroopa teisiti tegema?“

Esitan ühe lihtsa küsimuse. Kas kujutate ette, et nt Maghrebi (Põhj-Aafrika) piirkonna riigid korraldaks konverentsi, millel nad arutaks et mida teha Euroopaga ning kuidas mõjutada sealsete riikide ja ühiskondade arengut?

No comments: