Wednesday, October 5, 2016

Riigiasutuste kolimine Ida-Virumaale - utoopia või võimalus?


Kui eile toodi Ida-Virumaa Tartusse (KRKK kursuse raames) siis täna läheb Tartu Ida-Virumaale. Noh ja Tallinn ka :)

Tsiteerides pressiteadet: "Neljapäeval, 6. oktoobril kell 14.00-15.30 toimub Jõhvi Kontserdimajas (Pargi 40) ekspertide paneeldiskussioon riigiasutuste Ida-Virumaale ümberpaigutamise võimaluste ja vajaduste üle. Riigiasutuste Ida-Virumaale paigutamise erinevate aspektide üle arutlevad justiitsminister Urmas Reinsalu, Balti Venemaa Uurimise Keskuse juht Vladimir Juškin,Tartu Ülikooli regionaalse planeerimise dotsent Garri Raagmaa, Eesti Välispoliitika Instituudi ekspert Karmo Tüür ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ja Justiitsministeeriumi Ida-Virumaal asuva vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama. Diskussiooni juhib ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2015 a. avaldatud raportis „Integratsiooni monitooring“ on välja toonud, et Ida-Virumaal on võrreldes teiste Eesti piirkondadega kõige rohkem nõrga riigiidentiteediga venekeelseid elanikke Eestis.

„Ida-Virumaa arengu ja lõimimise toetamine on tähtis Eesti ees seisev ülesanne. Üheks võimalikuks lahenduseks on selgelt identifitseeritavate ja turvatunnet loovate riigiasutuste ja -ametnike igapäevase kohalolu suurendamine selles piirkonnas,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Ekspertide paneeldiskussioon toimub riigiasutuste pealinnast välja viimise arutelu raames."
-----------
pilt võetud siit

No comments: