Tuesday, October 11, 2016

Türgi kui Venemaa sõber ja liitlane?


Moskva ilmutab hetkel märkimisväärset välispoliitilist paindlikkust ja reageerimiskiirust. Tõsi küll, võttes arvesse Venemaal populaarseid mõttemänge, siis tuleks öelda mitte "välis-" vaid "geopoliitilist"

Venemaa president Putin ja Türgi president Erdoğan mahtusid taas kenasti ühele pildile. Surusid kaamerate sähvides teineteisel kätt ja istusid laua taha, vääristamaks oma kohalolekuga gaasitrassi leppe sõlmimist.

Tõsi küll, ega taolised lepped ei sünni ühe kohtumise raames, vaid selleks tehakse pikka eeltööd. TurkStream nimelise projekti esimesed olulisemad paberid allkirjastati juba 2014.a detsembris.

Kuid siis (nov. 2015) juhtus see, mida Venemaa ei oodanud. Ehk Türgi tulistas alla oma õhuruumi tunginud vene rindepommitaja ning Putin lausus: "Ainult tomatitega asi ei piirdu. Nad kahetsevat tehtut veel korduvalt"

Napilt aasta hiljem, tonne tomateid ja turismipiiranguid hiljem, sõlmitakse aga torulepe, räägitakse jälle aatomielektrijaama rajamisest ning sõjalisest koostööst Süürias. Mis siis juhtus?

Jättes kõik muu kõrvale - seda torujuhet on Venemaale rohkem vaja kui Türgile.

Einoh, eks Türgi ole kah rõõmus, kui tema territooriumit läbib (tõsi küll vaid jupikesena, kuid siiski) veel üks torujuhe. Transiiditulu ja enda olulisuse tõstmine energeetilistes võrgustikes on kahtlemata meeldiv.

Kuid Venemaa jaoks on siit palju rohkem saada. Esiteks - Euroopa gaasitarbimine näitab langust, kuid Venemaa jaoks on gaasimüük eluliselt oluline. Ja seda isegi mitte ainult saadava raha tõttu, vaid ka puhtalt tehnilistel põhjustel - gaasi väljapumpamise katkestamisega kaasnevate tehnoloogiliste probleemide ületamise võimekust venelastel endil pole. Teiseks - gaasitransiidi Ukrainast möödasuunamine. Kolmandaks - Euroopa tihedam haaramine oma tarnevõrku.

Samas pole ei gaas, tomatid, turistid ega muu merkantiilne pool nii oluline. Türgi positiivne hõlmamine on eesmärk omaette. Või siis vähemalt mulje jätmine, et Lääne poolt kritiseeritaval Türgil on võimalik leida endale uusi sõpru ja liitlasi. Taoliste hetkede kasutamisel on Venemaal võimul olev kolmetäheline organisatsioon äärmiselt oskuslik.
------------
Ligikaudu sellest sai räägitud TTV uudiste jaoks, saatelõik saab vaadata siit.
------------
pilt võetud siit

No comments: