Thursday, October 13, 2016

Viisavabadus Gruusia ja Ukrainaga


Küsiti: "Mida Teie arvate võimaliku viisanõude kaotamise kohta Ukraina ja Gruusia suhtes? Kas see oleks EL´i jaoks poliitiliselt õige samm? Miks?"

Vastasin: Arvan et taolise küsimuse puhul tuleks poliitiline külg kõrvale jätta. Juhul kui me nõustume väitega, et Euroopa ja laiemalt Lääs on väärtuspõhine nähtus, siis peame järgima ühte peamist väärtust - selged ja lihtsad mängureeglid.

Juhul kui mingi riik on täitnud viisavabaduse saamiseks kehtestatud reeglid, siis tuleb see vabadus ka anda. Mõistagi koos õigusega see vabadus ka vajadusel ära võtta, kuid ikkagi - selline otsus ei peaks olema poliitiliselt motiveeritud.

Gruusia puhul on minu teada vastavad nõuded täidetud ja põhimõtteline otsus viisavabadus kehtestada on ka tehtud. Ukraina puhul ei peaks olema erandit - kui nõuded on täidetud, siis saab, kui ei, siis mitte.

Jah, ma tean, et päriselus on alati olemas ka poliitiline surve ning soov toetada "omasid" ning "õigesti käitujaid". Aga otsustamise aluseks peavad olema reeglid, mitte "mõisted" (правила, а не понятия), seda nii õiguste kui kohustuste osas.

---------

lugu ilmus siin (vene keeles)

---------

pilt võetud siit

No comments: