Thursday, November 5, 2015

Разбор полётов: valimised Ukrainas ja Poolas

Seekordses saates vaatlesime kahtesid valimisi omamoodi lähedastest riikides: Ukrainas ja Poolas

Ukraina kohalikke valimis kiputakse hurjutama vähese valimisaktiivsuse eest, kuid kas see on õigustatud? Miks osades piirkondades valimised ära jäid? Ja miks keegi enam isegi ei räägi KrimmisT?

Poola - kas parlamendivalimiste tulemusi saab nimetada parempöördeks, nagu seda tihti kiputakse tegema. Kuidas võib see mõjutada suhete nelinurka: Poola-Ukraina-Venemaa-Euroopa Liit?

Stuudios nagu sel hooajal ikka: Artur Aukon, Harri Tiido ja Karmo Tüür. Saadet saab kuulata siin.

------------
pilt võetud siit

No comments: