Friday, July 17, 2015

MH17: aasta hiljem

Ida-Ukrainas aastapäevad allatulistatud lennuki loos tuleb eristada kolme erinevat tasandit:

- esiteks tehniline uurimine, mill käigus kogutakse kiretult kokku kogu otsene ja kaudne info tollel päeval toimunu kohta alates ilmaoludest, lennu tehnilistest tingimustest kuni vraki vigastuste iseloomuni;

- teiseks juriidiline või õigusmõistmise osa, mis saab alata alles peale seda, kui esimene osa ehk tehniline ekspertiis on lõppenud;

- kolmandaks poliitiline osa ehk need järeldused, mida toimunust tehakse ning see pole otseselt seotud ei esimese ega teisega.

Kõigest sellest sai veidi lähemalt räägitud Vikerraadiole, saatelõik on järelkuulatav siit

------------
foto võetud siit

No comments: